Macierz Eisenhowera w Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Metoda Macierzy Eisenhowera stosowana przez amerykańskiego prezydenta Dwighta D. Eisenhowera opiera się na ocenie zadań według kryteriów ważne/nieistotne i pilne/niepilne. Metoda ta wizualizuje zadania za pomocą Macierzy Decyzji Eisenhowera. Pozioma oś X przedstawia stopień pilności, przy czym najbardziej pilne kwestie są po lewej stronie, a najmniej pilne po prawej. Pionowa oś Y reprezentuje istotność, przy czym najmniejsze znaczenie mają kwestie na dole, najwyższe u góry.

Rezultatem są cztery ćwiartki: pilna i ważna, mniej pilna, ale wciąż ważna, mniej ważna, ale pilna oraz mniej ważna i mniej pilna. Możesz umieścić wszystkie swoje zadania w ćwiartkach, uzyskując jasne zrozumienie tego, co trzeba zrobić teraz i co może (i powinno) poczekać. Dowiedz się więcej....

Jak ustawić Macierz Eisenhowera w Todoist za pomocą etykiet:

 1. Utwórz cztery etykiety @ważne, @nieważne, @pilne i @niepilne.
 2. Stwórz filtr o nazwie Macierz Eisenhowera: @ważne & @pilne, @ważne, @ważne & @niepilne, @nieważne & @pilne, @nieważne, @nieważne & @niepilne.
 3. Do każdego nowego zadania należy dodać dwie z czterech wcześniej zdefiniowanych etykiet.
 4. Najpierw zajmij się ważnymi i pilnymi zadaniami. Dodaj konkretny termin do wszystkich ważnych, ale niepilnych zadań. Powierz innym możliwie jak najwięcej zadań nieważnych, ale pilnych. Zadania nieważne i niepilne powinny być wykonywane na końcu (lub pominięte).

Jak ustawić Macierz Eisenhowera w Todoist za pomocą priorytetów:

 1. Utwórz filtr o nazwie Macierz Eisenhowera: p1, p2, p3, p4.
 2. Do każdego nowego zadania należy dodać jeden priorytet.
  • P1 = ważne i pilne
  • P2 = ważne, ale niepilne
  • P3 = nieważne, ale pilne
  • P4 = nieważne i niepilne
 3. Najpierw zajmij się zadaniami P1. Dodaj konkretny termin do wszystkich zadań P2. Powierz innym możliwie jak najwięcej zadań P3. Zadania P4 powinny być wykonywane na końcu (lub pominięte).