Macierz Eisenhowera w Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Metoda Macierzy Eisenhowera stosowana przez amerykańskiego prezydenta Dwighta D. Eisenhowera opiera się na ocenie zadań według kryteriów ważne/nieistotne i pilne/niepilne. Metoda ta wizualizuje zadania za pomocą Macierzy Decyzji Eisenhowera. Pozioma oś X przedstawia stopień pilności, przy czym najbardziej pilne kwestie są po lewej stronie, a najmniej pilne po prawej. Pionowa oś Y reprezentuje istotność, przy czym najmniejsze znaczenie mają kwestie na dole, najwyższe u góry.

Rezultatem są cztery ćwiartki: pilna i ważna, mniej pilna, ale wciąż ważna, mniej ważna, ale pilna oraz mniej ważna i mniej pilna. Możesz umieścić wszystkie swoje zadania w ćwiartkach, uzyskując jasne zrozumienie tego, co trzeba zrobić teraz i co może (i powinno) poczekać. Dowiedz się więcej....

Jak ustawić Macierz Eisenhowera w Todoist za pomocą etykiet:

 1. Utwórz cztery etykiety @ważne, @nieważne, @pilne i @niepilne.
 2. Stwórz filtr o nazwie Macierz Eisenhowera: @ważne & @pilne, @ważne, @ważne & @niepilne, @nieważne & @pilne, @nieważne, @nieważne & @niepilne.
 3. Do każdego nowego zadania należy dodać dwie z czterech wcześniej zdefiniowanych etykiet.
 4. Najpierw zajmij się ważnymi i pilnymi zadaniami. Dodaj konkretny termin do wszystkich ważnych, ale niepilnych zadań. Powierz innym możliwie jak najwięcej zadań nieważnych, ale pilnych. Zadania nieważne i niepilne powinny być wykonywane na końcu (lub pominięte).

Jak ustawić Macierz Eisenhowera w Todoist za pomocą priorytetów:

 1. Utwórz filtr o nazwie Macierz Eisenhowera: p1, p2, p3, p4.
 2. Do każdego nowego zadania należy dodać jeden priorytet.
  • P1 = ważne i pilne
  • P2 = ważne, ale niepilne
  • P3 = nieważne, ale pilne
  • P4 = nieważne i niepilne
 3. Najpierw zajmij się zadaniami P1. Dodaj konkretny termin do wszystkich zadań P2. Powierz innym możliwie jak najwięcej zadań P3. Zadania P4 powinny być wykonywane na końcu (lub pominięte).

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 156 z 162