Jak używać Todoist i Google Now?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Todoist z Google Now dostępny jest obecnie tylko w wersji angielskiej.

Czym jest Google Now?

Google Now to inteligentny asystent osobisty, obsługujący karty Google Now, komendy i wyszukiwanie głosowe.

Na czym polega ta integracja?

Dzięki Google Now możesz używać komend głosowych, aby podyktować zadania bez potrzeby otwierania aplikacji Todoist na swoim urządzeniu mobilnym.

Jak połączyć Todoist z Google Now?

Nie musisz nic robić. Todoist automatycznie łączy się z Google Now.

Jak korzystać z tej integracji?

Otwórz Google Now (lub po prostu powiedz "OK Google" na urządzeniach z Android 5.0 lub nowszym), a następnie powiedz "Note to self" (notatka własna) lub "Take a note" (zapisz notatkę), dodając informacje nt. zadania, na przykład "Buy bread tomorrow" (kupić jutro chleb). Gdy skończy się proces rozpoznawania mowy, wybierz Todoist z wyświetlonej listy aplikacji (zwróć uwagę, że będziesz to musiał zrobić tylko za pierwszym razem). Zadanie "Buy bread" (kupić chleb) z jutrzejszym terminem realizacji zostanie automatycznie dodane do Todoist.

Google Now + Todoist