Dodaj komentarz lub plik do zadania

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Zapisz wszystkie istotne dane - notatki, linki, pliki, nagrania audio i inne - wewnątrz zadań z komentarzami.

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij na dymek, który pojawi się po prawej stronie nazwy zadania.comments-web-comment.jpg
 2. Wpisz komentarz w pole komentarza.
 3. Możesz kliknąć na ikonę spinacza, aby dołączyć plik, lub kliknąć na ikonę mikrofonu, aby nagrać komentarz audio.
 4. Jeżeli jesteś we współdzielonym projekcie, możesz zmienić osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu. comments-web-notify.jpg
 5. Następnie kliknij Dodaj komentarz.
 1. Kliknij na dowolną nazwę zadania.
 2. W menu, które pojawi się na dole ekranu, dotknij ikony dymka.comments-android-comment.jpg
 3. Naciśnij ikonę spinacza, aby przesłać plik lub nagrać komentarz audio.
 4. Wpisz komentarz w pole komentarza.
 5. Jeżeli jesteś we współdzielonym projekcie, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o Twoim komentarzu, dotykając ikony dzwonka po lewej.comments-android-notify2.jpg
 6. Następnie naciśnij Wyślij.
 1. Kliknij na dowolną nazwę zadania.
 2. W opcjach, które pojawią się pod polem zadania, dotknij ikony dymka. comments-ios-comment.jpg
 3. Wpisz komentarz w pole komentarza.
 4. Naciśnij ikonę spinacza, aby przesłać plik lub nagrać komentarz audio.
 5. Jeżeli jesteś we współdzielonym projekcie, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o Twoim komentarzu, dotykając ikony dzwonka po prawej.comments-ios-notify2.jpg
 6. Następnie naciśnij Wyślij.
 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij na dymek po prawej stronie.comments-windows-comment.jpg
 2. Wpisz komentarz w polu w panelu po prawej.
 3. Naciśnij ikonę spinacza, aby dołączyć plik.
 4. Jeżeli jesteś we współdzielonym projekcie, możesz zmienić osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu. comments-windows-notify.jpg
 5. Następnie kliknijWyślij.

Możesz także dodawać komentarze i dołączać pliki do projektów! Jest to przydatne do zapisywania danych projektu w jednym miejscu i udostępniania ich współpracownikom.