Loading the new Help Center

Dodawanie komentarzy lub plików do zadania

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Zapisuj wszystkie istotne dane – notatki, linki, pliki, nagrania audio i inne – w komentarzach do zadań.

comments_ios.png

 1. Umieść kursor nad zadaniem i kliknij speech_bubble_web.svgdymek rozmowy.
 2. Wpisz komentarz w polu komentarza.
 3. (opcjonalnie) Możesz kliknąć ikonkę spinacza, aby dołączyć plik, lub ikonkę mikrofonu, aby nagrać komentarz audio.
 4. W przypadku projektów współdzielonych, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu.
 5. Gdy skończysz, kliknij Dodaj komentarz.
 1. Kliknij zadanie, aby wyświetlić widok zadania.
 2. Kliknij zakładkę Komentarze.
 3. Wpisz komentarz w polu komentarza.
 4. (opcjonalnie) Możesz kliknąć ikonkę spinacza, aby dołączyć plik, lub ikonkę ołówka, aby dodać szkic.
 5. W przypadku projektów współdzielonych, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu.
 6. Gdy skończysz, naciśnij ikonkę wysyłania.
 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij android_speech-bubble.svgikonę dymku rozmowy.
 3. (opcjonalnie) Aby dodać plik lub nagrać komentarz audio, naciśnij ikonkę spinacza.
 4. Wpisz komentarz w polu komentarza.
 5. W przypadku projektów współdzielonych, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu, klikając bell_android.svgikonę dzwonka po lewej stronie.
 6. Gdy skończysz, naciśnij android_submit.svgikonkę wysyłania.
 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij speech_bubble_ios.svgikonę dymku rozmowy.
 3. Wpisz komentarz w polu komentarza.
 4. (opcjonalnie) Aby dodać plik lub nagrać komentarz audio, naciśnij ikonkę spinacza.
 5. W przypadku projektów współdzielonych, możesz wybrać osoby, które chcesz powiadomić o swoim komentarzu, naciskając bell_ios.svgikonę dzwonka po prawej stronie.
 6. Gdy skończysz, naciśnij ios_submit.svgikonkę wysyłania.
Możesz także dodawać komentarze i dołączać pliki do projektów! Jest to przydatne do zapisywania danych projektu w jednym miejscu i udostępniania ich współpracownikom.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 13 z 37