Filtrowanie zadań według etykiet

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jeśli chcesz zobaczyć zadania oznaczone konkretną etykietą lub zestawem etykiet, możesz to zrobić wpisując nazwę etykiety w pasku wyszukiwania w górnej części ekranu Todoist. Na przykład "@email".

web.jpg

windows.jpg

 

android.jpg

ios.jpg

Możesz także otworzyć listę etykiet i kliknąć lub nacisnąć na etykietę, aby wyświetlić listę wszystkich powiązanych zadań.

Poniżej są inne przydatne zapytania dla etykiet:

Zapytanie

Opis

@email

Pokazuje wszystkie zadania z etykietą @email

@email & @oczekujące

Pokaż wszystkie zadania oznaczone jednocześnie etykietami @email i @oczekujące

(dzisiaj | zaległe) & @email

Pokazuje wszystkie zadania zaległe albo z terminem na dziś i oznaczone etykietą @email

7 dni & @oczekujące

Pokazuje zadania z terminem na najbliższe 7 dni i z etykietą @oczekujące

bez etykiet

Pokazuje zadania bez etykiet

Możesz zapisać często wykorzystywane zapytania jako filtry, aby w przyszłości mieć do nich łatwy dostęp.