Konfiguracja proxy we wtyczce Outlook

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Aby skonfigurować proxy dla wtyczki Todoist Outlook, kliknij na ikonę strzałki pod przyciskiem Todoist Utwórz zadanie w pasku narzędzi Outlook.

1-outlook-old-todoist-setting.jpgW oknie konfiguracji możesz wybrać następujące opcje:

  • Brak proxy – jeżeli połączenie nie wykorzystuje proxy.
  • Systemowe ustawienia proxy – wykorzystuje domyślne ustawienia proxy w Windows.
  • Ręczna konfiguracja proxy – można wpisać adres i port.

3-outlook-old-todoist-proxy.jpg

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 39