Loading the new Help Center

Jak najlepiej korzystać ze skrzynki

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Twoja skrzynka jest domyślnym miejscem, gdzie możesz dodawać nowe zadania, aby później do nich wrócić i dobrze je zaplanować. To świetny sposób, aby uwolnić swoje myśli i skupić się na tym co akurat teraz robisz.

Web___Inbox.png

Aby dodać zadanie do swojej skrzynki, wejdź do aplikacji Todoist, na jakiejkolwiek platformie, kliknij albo dotknij symbol +, aby dodać zadanie, wpisz nazwę zadania i zapisz je. Zadania, które nie są dodane do konkretnego projektu, zostaną domyślnie dodane do skrzynki.

Web_-_Add_task.gif

iOS_-_Add_task.gif
Android_-_Add_Task.gif

Przeglądaj skrzynkę regularnie. Wyznacz sobie kilka minut dziennie lub tygodniowo, aby przerobić zadania, które się w niej nagromadziły.

Aby utrzymać większy porządek przenoś zadania do odpowiednich projektów. Postaraj się też od razu nadawać zadaniom terminy realizacji, aby nie musieć już do nich wracać w najbliższym czasie.

Web_-_Move_Task.gif
Android_-_Move_task.gif

iOS_-_Move_task.gif

W aplikacji na przeglądarkę czy komputer stacjonarny możesz przeciągnąć i upuścić zadanie do danego projektu w menu po lewej.

Śmiało usuwaj zadania ze skrzynki. Czasami niektóre zadania nie zasługują po prostu na Twoją uwagę. Możesz usunąć zadanie albo przenieść je do innego projektu.

Dowiedz się więcej o skrzynce

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 596 z 619