Loading the new Help Center

Jak najlepiej korzystać z projektów

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad prezentacją, przygotowujesz się do ważnego wydarzenia, czy budujesz stronę internetową, utwórz projekt. Dzięki temu wszystkie istotne szczegóły znajdą się w jednym miejscu.

Szybko dodaj zadania do projektu

Zacznij od dodania zadań do swojego projektu. Uwzględnij wszystkie zadania, które przyjdą Ci do głowy. Potraktuj to jak burzę mózgów – tutaj każdy pomysł jest dobry. Możesz dodać zadanie bezpośrednio do projektu wybierając Dodaj zadanie lub przycisk + w widoku projektu.

Podczas szybkiego dodawania nowego zadania możesz od razu umieścić je w wybranym projekcie. Aby to zrobić, dodaj w polu tekstowym nazwę projektu poprzedzoną symbolem "#".

Web_-_Tip_Quick_Add.gif

Określ terminy

Niektóre zadania są pilne a inne mogą poczekać. Upewnij się, że zrobisz wszystko na czas i wyznacz dla każdego zadania termin.

Ustaw termin wpisując datę w nazwę zadania, np. „Dziś”, „Następny czwartek” lub „12 marca”.

Project_Set_DAte.png

Dzięki ustawieniu terminów dla zadań, można łatwo sprawdzić, które zadania są następne w kolejności do zrobienia w Twoim projekcie:

Project_Dates.png

Korzystaj z priorytetów

Niektóre zadania są bardziej istotne od innych. Przejrzyj swój projekt i przypisz kluczowym zadaniom priorytet 1 – zaznaczą się na czerwono, co pomoże Ci zająć się nimi w pierwszej kolejności.

Web_-_Change_priority.gif

Android_-_Change_priority.gif

iOS_-_Change_priority.gif

Uporządkuj swój projekt używając sekcji

Jeśli chcesz podzielić swój projekt na mniejsze części, możesz to zrobić tworząc sekcje i dodając w nich poszczególne zadania.

Nie wiesz jeszcze, czym są sekcje? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Web_-_Move_Task_to_Section.gif

Android_-_Move_Task_to_Section.gif

iOS_-_Move_Task_to_Section.gif

Przeciągnij i upuść zadania, aby utworzyć wcięcie z lewej strony i w ten sposób zmienić je w pod-zadania.

Funkcja ta nie jest obecnie dostępna w widoku tablicy.

Dowiedz się więcej o projektach

FAQ

Czy mogę sortować projekty?

Oczywiście. Aby to zrobić, umieść kursor nad projektem, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu na liście projektów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 421 z 465