Jak najlepiej korzystać z projektów

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Niezależnie od tego czy pracujesz nad raportem, robisz listę zakupów, czy planujesz wesele, stwórz projekt, aby wszystkie ważne szczegóły były w jednym miejscu.

Zacznij od dodania zadań do projektu. Po utworzeniu projektu, dodaj wszystkie zadania, jakie przyjdą Ci do głowy. Potraktuj to jak burzę mózgów – tutaj każdy pomysł jest dobry. Każdy szczegół ma znaczenie. Możesz dodać zadanie bezpośrednio do projektu wybierając Dodaj zadanie lub klikając symbol+ w projekcie.

Podczas szybkiego dodawania nowego zadania, możesz od razu przenieść je do projektu wpisując "#" i nazwę projektu.Project_Quick_Add.gif

Rozplanuj swój projekt w czasie dodając terminy realizacji poszczególnych etapów.  Niektóre zadania są pilne a inne mogą poczekać. Aby mieć pewność, że zrobisz wszystko na czas, przypisz każdemu z zadań termin wykonania.

Ustaw termin wpisując datę w nazwę zadania, np. "Dziś", "Następny czwartek" lub "12 marca".

Project_Set_DAte.png

Dzięki ustawieniu terminów dla zadań, będziesz mógł łatwo sprawdzić, które zadania są następne w kolejności do zrobienia w Twoim projekcie:

Project_Dates.png

Wyświetlaj najważniejsze zadania na górze listy dzięki priorytetom. Niektóre zadania są bardziej istotne od innych. Przejrzyj swój projekt i przypisz kluczowym zadaniom priorytet 1 – zaznaczą się na czerwono, co pomoże Ci o nich pamiętać. Reszcie zadań możesz przypisać priorytet 2 (pomarańczowy), priorytet 3 (żółty) lub priorytet 4 (biały).

Project_Priority.gif

Project_Priority_Android.gif

Project_Priority_iOS.gif

 

Jeśli zadanie nie jest dla Ciebie ważne, po prostu je usuń. Niepotrzebne zadania jedynie rozpraszają Twoją uwagę.

Uporządkuj swój projekt korzystając z sekcji. Dzięki sekcjom możesz łatwo podzielić swój projekt na poszczególne części, wpisując dwukropek na końcu nazwy zadania.

Project_Section.gif

Project_Sections_Android.gif

Project_Sections_iOS.gif

Przeciągnij i upuść zadania, aby zmienić pozycję zadań na liście lub utworzyć pod-zadania pod każdą sekcją.

Możesz również przeciągnąć i upuścić pod-zadania pod dowolnym zadaniem.

Dowiedz się więcej o projektach: