Jak usunąć zadania i wydarzenia utworzone przy pomocy zintegrowanego Kalendarza Google?

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Jeśli integracja między Todoist i Kalendarzem Google została usunięta, zadania i wydarzenia zsynchronizowane między Todoist i Kalendarzem Google będą w dalszym ciągu widoczne. Oto jak je usunąć:

Jeśli ustawiłeś integrację z nowo utworzonym Kalendarzem Google (opcja domyślna):

 1. Otwórz aplikację sieciową Todoist.
 2. Przejdź do projektu, z którym zostały zsynchronizowane wydarzenia w Kalendarzu Google.
  1. Jeśli nie wiesz na pewno, który projekt został zsynchronizowany, znajdź zsynchronizowane zadanie Todoist w Twoim Kalendarzu Google i wyszukaj to zadanie w Todoist.
 3. Zaznacz wiele pozycji i usuń wszystkie zadania, które zostały zsynchronizowane z Kalendarzem Google.
 4. Następnie otwórz Kalendarz Google.
 5. W lewym dolnym dolnym panelu w poluMoje kalendarze, kliknijX po prawej stronie kalendarza, który był utworzony podczas włączenia integracji, nazwanej domyślnie Todoist.
 6. Potwierdź, że chcesz usunąć kalendarz wybierając Usuń Kalendarz.

Jeśli skonfigurowałeś integrację z głównym Kalendarzem Google:

 1. Otwórz aplikację sieciową Todoist.
 2. Przejdź do projektu, z którym zostały zsynchronizowane wydarzenia w Kalendarzu Google.
  1. Jeśli nie wiesz na pewno, który projekt został zsynchronizowany, znajdź zsynchronizowane zadanie Todoist w Twoim Kalendarzu Google i wyszukaj to zadanie w Todoist.
 3. Zaznacz wiele pozycji i usuń wszystkie zadania, które zostały zsynchronizowane z Kalendarzem Google.
 4. Następnie otwórz Kalendarz Google.
 5. W lewym dolnym dolnym panelu w poluMoje kalendarze, odznacz wszystkie kalendarze, oprócz kalendarza, który był zsynchronizowany z Twoim kontem Todoist. Pamiętaj, żeby przypadkowo nie usunąć zadań z innych kalendarzy.
 6. Kliknij prawym klawiszem na każde wydarzenie, które zostało zsynchronizowane z Todoist i wybierz Usuń. Postępuj tak samo dla wszystkich wydarzeń, które zostały zsynchronizowane z Twoich projektów z Todoist.

Jeśli chcesz zainstalować nową integrację z Kalendarzem Google, postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w tym artykule: Jak używać Todoist z Kalendarzem Google?