Loading the new Help Center

Przekazywanie e-maili do Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Możesz w łatwy sposób przekazywać e-maile do Todoist (funkcja „prześlij dalej” w kliencie poczty), aby dodać je jako nowe zadania.

Przesyłanie wiadomości do wybranego projektu

Możesz zamienić e-maile w zadania Todoist, przesyłając je do projektów. Temat e-maila będzie nazwą zadania, a jego treść zostanie dodana jako komentarz. Do zadania zostaną również dołączone wszystkie załączniki o rozmiarze nieprzekraczającym 25MB.

forward_projects_web.png

Jak uzyskać adres e-mail projektu

  1. Kliknij web_three-dots.svgikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku projektu.
  2. Wybierz Wysyłaj zadania do tego projektu przez e-mail.
  3. Kliknij przycisk Skopiuj adres e-mail obok wyświetlonego adresu e-mail.

Korzystaj z tego adresu e-mail, by przesyłać e-maile do projektu.

Pobieranie adresu e-mail projektu w aplikacji na iOS nie jest obecnie możliwe. Aby to zrobić, skorzystaj z wersji na przegladarkę.
Pobieranie adresu e-mail projektu w aplikacji na Androida nie jest obecnie możliwe. Aby to zrobić, skorzystaj z wersji na przegladarkę (web).
Skrzynka w Todoist traktowana jest jak projekt. Jeśli więc chcesz przesyłać e-maile do Skrzynki, możesz uzyskać jej adres w taki sam sposób, jak w przypadku dowolnego innego projektu.

Z poziomu klienta poczty możesz również dodać termin, etykiety, określać priorytet i przypisywać osoby. Wystarczy, że umieścisz odpowiednie komendy w tytule lub dowolnym miejscu w treści e-maila, powyżej swojego podpisu.

Dodawanie daty i godziny

Aby od razu ustalić termin zadania, dodaj <termin termin>. Na przykład: <termin jutro>, <termin 22/12>, <termin każdy co drugi dzień> lub <termin każdego ostatniego dnia>. Możesz tu zastosować dowolny z formatów Todoist określających termin lub termin cykliczny.

Przy dodawaniu terminu realizacji zadania w treści wiadomości musi pojawić się słowo „termin”. Na przykład, samo słowo <jutro> może nie zostać rozpoznane. Należy użyć wyrażenia <termin jutro>.
Rozpoznawanie terminów nie jest obecnie obsługiwane w językach czeskim i tureckim, jednak pracujemy nad tym i planujemy w przyszłości to zmienić.

Dodawanie etykiet

Aby dodać etykietę, wpisz @nazwaetykiety. Na przykład @praca, @email lub @5min.

Określanie priorytetu

Aby określić priorytet, dodaj p1, p2, p3 itd.

Przypisywanie zadania do współpracownika

Aby przypisać zadanie podczas przesyłania e-maila do projektu współdzielonego, dodaj +imięnazwisko osoby przypisanej. Na przykład, jeśli współpracujesz z Martą Kowalską i chcesz przypisać jej zadanie wystarczy, że wpiszesz +MartaKowalska.

Screenshot_2020-05-13_at_16.07.21.png

Przesyłanie wiadomości jako komentarza

Możesz też przesyłać wiadomości e-mail do Todoist jako komentarze. To bardzo przydatna funkcja, jeśli chcesz szybko dodać informacje do istniejącego zadania lub projektu.

Jeśli chcesz dodać tekst do swojego łańcucha e-maili załączonego w komentarzach, możesz dodać ją do e-maila przed przesłaniem go do Todoist. Aby to zrobić, wpisz tekst do swojego e-maila przed jego wysłaniem. Jeśli nie dodasz żadnego tekstu do wiadomości e-mail przed przesłaniem jej do Todoist, cały łańcuch e-maili zostanie dodany jako załącznik bez tekstu (jak na grafice poniżej).

forward_tasks_web.png

Jak uzyskać adres e-mail zadania

  1. Kliknij zadanie, aby wyświetlić widok zadania.
  2. Kliknij web_three-dots.svgikonę trzech kropek.
  3. Wybierz Dodaj komentarze przez e-mail.
  4. Kliknij przycisk Skopiuj adres e-mail obok wyświetlonego adresu e-mail.

Użyj tego adresu e-mail, aby przesłać e-maile do zadania.

Pobieranie adresu e-mail zadania w aplikacji na iOS nie jest obecnie możliwe. Aby to zrobić, skorzystaj z wersji na przegladarkę.
Pobieranie adresu e-mail zadania w aplikacji na Androida nie jest obecnie możliwe. Aby to zrobić, skorzystaj z wersji na przegladarkę.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 149 z 219