Loading the new Help Center

Zmiana widoku głównego

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Zadbaj o to, by otwierając Todoist od razu mieć przegląd spraw, które są dla Ciebie najistotniejsze – ustaw odpowiednią stronę główną.

Domyślnie, jako widok główny wyświetlany jest widok Dziś, jednak możesz to zmienić zgodnie z własnymi upodobaniami.

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu okna Todoist.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę Ogólne.
 4. Otwórz rozwijane menu Widok główny.
 5. Wybierz swój nowy widok główny. Możesz ustawić widok Skrzynka, Dziś, Nadchodzące albo wybrać dowolne ze swoich projektów, etykiet lub filtrów.
 1. Przesuń w górę na dolnym pasku aplikacji, aby otworzyć menu.
 2. Naciśnij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby otworzyć Ustawienia.
 3. Otwórz zakładkę Ogólne.
 4. Wybierz Widok główny.
 5. Wybierz swój nowy widok główny. Może to być domyślny widok główny, np. Skrzynka albo widok Nadchodzące. Możesz też wybrać dowolny ze swoich projektów, etykiet lub filtrów.
 6. Jeśli chcesz, aby wybrany widok był używany jako domyślny dla wszystkich Twoich urządzeń, zaznacz Synchronizuj widok główny.
 1. Na głównym ekranie Todoist, dotknij ikonki koła zębatego w prawym górnym rogu.
 2. Naciśnij Ogólne.
 3. Wybierz Widok główny.
 4. Wybierz swój nowy widok główny. Może to być domyślny widok główny, np. Skrzynka albo widok Nadchodzące. Możesz też wybrać dowolny ze swoich projektów, etykiet lub filtrów.
 5. Jeśli chcesz, aby wybrany widok był używany jako domyślny dla wszystkich Twoich urządzeń, zaznacz Synchronizuj widok główny.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 38 z 63