Loading the new Help Center

Jak korzystać z widoku „Produktywność”

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Widok Produktywność w Todoist to najlepsze miejsce, aby przejrzeć ukończone zadania, prześledzić postępy w realizacji celów, a także sprawdzić, ile punktów Karmy udało Ci się zdobyć.

Co zobaczę w widoku Produktywność?

Widok Produktywność pozwala przekonać się, ile zadań udało Ci się ukończyć w danym dniu i na przestrzeni całego tygodnia, zobaczyć postępy w realizacji celów oraz sprawdzić, którym projektom poświęcasz najwięcej czasu.

Todoist_Productivity_View.png

Możesz tu również sprawdzić swoją Karmę. Jest to wewnętrzny system motywacyjny Todoist, w którym zdobywasz punkty w miarę jak realizujesz zadania i osiągasz swoje zaplanowane cele.

Jak korzystać z widoku „Produktywność”

Rozpocznijmy od zapoznania się z widokiem Produktywność:

 1. Kliknij wskaźnik realizacji swojego celu dziennego w prawym górnym rogu, aby otworzyć zakładkę Twoja produktywność.
 1. Przesuń w górę na dolnym pasku aplikacji, aby otworzyć menu.
 2. Naciśnij ikonkę zdjęcia profilowego, aby otworzyć Produktywność.
 1. Z głównego menu Todoist wybierz ikonkę produktywności znajdującą się po lewej stronie na górze, aby otworzyć Produktywność.

Przeglądanie ukończonych zadań

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy w widoku Produktywność jest liczba wszystkich zrealizowanych zadań, która jest jednocześnie linkiem do funkcji Zobacz wszystkie ukończone zadania. Naciśnij, aby wyświetlić zadania ukończone w ostatnim czasie.

Cele dzienne i tygodniowe

W środkowej części okna Produktywność, sprawdzisz, ile zadań udało Ci się dziś ukończyć, a także czy udało Ci się zrealizować Twój cel dzienny.

Oprócz celów dziennych, Todoist monitoruje również Twoje cele tygodniowe. Możesz przejść do widoku celu tygodniowego klikając zakładkę Tygodniowe w sekcji Produktywność. Dzięki temu szybko sprawdzisz, ile zadań ukończyłeś(-aś) w bieżącym tygodniu i w jakim stopniu zrealizowałeś(-aś) swój cel tygodniowy.

Domyślnie, Twój cel dzienny ma wartość 5, a tygodniowy 25 zrealizowanych zadań. Możesz jednak zmienić te wartości w przeglądarce, w wersji na Windows czy aplikacji na macOS, korzystając z linków: Cele i ustawienia Karmy lub Edytuj cel.

Postęp realizacji celu dziennego możesz podejrzec na małym wykresie kołowym, znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu Todoist.

Poniżej części dotyczącej celów znajdziesz informację o swojej passie. Passa to inaczej ciąg dni lub tygodni, w których udało Ci się osiągnąć założony cel. By zwiększyć Twoją motywację, zamieściliśmy tam również informacje o Twojej najdłuższej dotychczasowej passie.

Podsumowanie ukończonych zadań

Aby przekonać się, którym projektom poświęcasz najwięcej czasu, zajrzyj do podsumowania zadań ukończonych w ciągu ostatnich 7 dni.

Możesz też zobaczyć statystyki z ostatnich 4 tygodni, przechodząc do zakładki Tygodniowo.

Kolory odpowiadają kolorom projektów, w ramach których ukończyłeś(-aś) zadania. Pionowa, szara linia pokazuje Twój cel dzienny.

Karma

W miarę, jak terminowo wykonujesz zadania w Todoist, zyskujesz punkty Karmy i osiągasz nowe poziomy Karmy. Aby sprawdzić liczbę zdobytych punktów i osiągnięty poziom Karmy, wybierz zakładkę Karma w sekcji Produktywność.

Dowiedz się więcej o punktach Karmy i sposobach ich zdobywania.

Ustawienia Produktywności i Karmy

Ustawienia produktywności i Karmy możesz zmienić w menu KarmaUstawieniach:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu okna Todoist.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Produktywność. Możesz tutaj:
  • włączyć lub wyłączyć funkcję, używając przełącznika Todoist Karma.
  • określić swoje cele dzienne i tygodniowe.
  • zrobić sobie przerwę, zaznaczając wybrane dni w sekcji Dni wolne. W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani jej nie stracisz, jednak Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
  • włączyć Tryb wakacyjny za pomocą przełącznika Tryb wakacyjny (nieobecność w tym okresie nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy)
 1. Przesuń w górę na dolnym pasku aplikacji, aby otworzyć menu.
 2. Naciśnij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby otworzyć Ustawienia.
 3. Wybierz Produktywność.
 4. Włącz lub wyłącz korzystanie z systemu Karmy, używając pola wyboru Karma.
 5. Zmień swój cel dzienny używając pola Cel dzienny.
 6. Zmień swój cel tygodniowy używając pola Cel tygodniowy.
 7. Odpoczywaj bez ryzyka utraty punktów Karmy, zaznaczając dowolne dni tygodnia jako Dni wolne.
  • W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani jej nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
 8. Włącz lub wyłącz Tryb wakacyjny, używając pola wyboru Tryb wakacyjny.
  • Twoja nieobecność nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy.
 1. Z głównego menu Todoist wybierz ikonkę koła zębatego z prawej strony na górze, aby przejść do Ustawień.
 2. Wybierz Produktywność.
 3. Włącz lub wyłącz korzystanie z systemu Karmy przełącznikem Używaj Karmy.
 4. Zmień swój cel dzienny używając pola Cel dzienny zadań.
 5. Zmień swój cel tygodniowy używając pola Tygodniowy cel zadań.
 6. Odpoczywaj bez ryzyka utraty punktów Karmy, zaznaczając dowolne dni tygodnia jako Dni wolne.
  • W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani jej nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
 7. Włącz lub wyłącz Tryb wakacyjny za pomocą przełącznika Tryb wakacyjny.
  • Twoja nieobecność nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy.

FAQ

Nie chcę korzystać z funkcji celu dziennego. Czy mogę sprawić, aby ikonka celu dziennego nie pojawiała się na moim ekranie?

Niestety, obecnie nie ma możliwości usunięcia ikonki celów dziennych, możesz jednak wyłączyć Karmę używając ustawień Produktywności. Korzystając z menu Produktywność, możesz również ustawić swój cel dzienny na „0”. Dzięki temu, Twoje cele dzienne będą zawsze wyświetlane jako wykonane, a ikonka przestanie Cię irytować :)

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 121 z 157