Jak korzystać z widoku „Produktywność”

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Widok Produktywność w Todoist to najlepsze miejsce, aby przejrzeć ukończone zadania, prześledzić postępy w realizacji celów a także sprawdzić, ile punktów Karmy udało Ci się zdobyć.

Co zobaczę w widoku Produktywność?

Widok Produktywność pozwala przekonać się, ile zadań udało Ci się ukończyć w danym dniu i na przestrzeni całego tygodnia, zobaczyć postępy w realizacji celów oraz sprawdzić, którym projektom poświęcasz najwięcej czasu.

Todoist_Productivity_View.png

Możesz tu również sprawdzić swoją Karmę. Jest to wewnętrzny system motywacyjny Todoist, w którym zdobywasz punkty w miarę jak realizujesz zadania i osiągasz swoje zaplanowane cele.

Jak korzystać z widoku „Produktywność”

Rozpocznijmy od zapoznania się z widokiem Produktywność:

 1. Kliknij wskaźnik realizacji swojego celu dziennego w prawym górnym rogu, aby otworzyć zakładkę Twoja produktywność.

 1. Dotknij zdjęcia profilowego po lewej stronie na górze.

 2. Z listy rozwijanej wybierz Produktywność.

 1. Dotknij ikony „Więcej” po lewej stronie na górze, aby otworzyć Produktywność.

 2. Dotknij swojego zdjęcia profilowego.

 1. Z głównego menu Todoist wybierz ikonę produktywności po lewej stronie na górze, aby otworzyć Produktywność.

Przeglądanie ukończonych zadań

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy w widoku Produktywność jest liczba wszystkich zrealizowanych zadań, która jest jednocześnie linkiem do Zobacz wszystkie ukończone zadania. Kliknij lub dotknij tego pola, aby zobaczyć zadania ukończone w ostatnim czasie.

Cele dzienne i tygodniowe

W środkowej części okna Produktywność sprawdzisz, ile zadań udało Ci się dziś ukończyć, a także czy udało Ci się zrealizować Twój dzienny cel.

Oprócz celów dziennych, Todoist monitoruje również Twoje cele tygodniowe. Możesz przejść do widoku celu tygodniowego klikając zakładkę Tygodniowe w sekcji Produktywność. Dzięki temu szybko sprawdzisz, ile zadań ukończyłeś w bieżącym tygodniu i w jakim stopniu zrealizowałeś(-aś) swój cel tygodniowy.

Domyślnie, Twój cel dzienny ma wartość 5, a tygodniowy 25 zrealizowanych zadań. Możesz jednak zmienić te wartości korzystając z opcji: Cele i ustawienia Karmy lub Edytuj cel.

Wygodnym wskaźnikiem realizacji Twojego celu dziennego jest również mały wykres kołowy, widoczny obok Twojego zdjęcia profilowego.

Poniżej części dotyczącej celów znajdziesz informację o swojej passie. Passa to inaczej ciąg dni lub tygodni, w których udało Ci się osiągnąć założony cel. By zwiększyć Twoją motywację, zamieściliśmy tam również informacje o Twojej najdłuższej dotychczasowej passie.

Podsumowanie ukończonych zadań

Aby przekonać się, którym projektom poświęcasz najwięcej czasu, zajrzyj do podsumowania zadań ukończonych w ciągu ostatnich 7 dni.

W wersji Premium możesz też zobaczyć statystyki z ostatnich 4 tygodni, przechodząc do zakładki Tygodniowe.

Kolory odpowiadają kolorom projektów, w ramach których ukończyłeś(-aś) zadania. Szara linia pokazuje Twój cel dzienny.

Grupuj podobne projekty przypisując im odpowiednie kolory. Twój widok Ukończono w ciągu ostatnich 7 dni stanie się dzięki temu bardziej przejrzysty i da Ci lepszy ogląd sytuacji.

Karma

W miarę, jak terminowo wykonujesz zadania w Todoist, zyskujesz punkty Karmy i osiągasz nowe poziomy Karmy. Aby sprawdzić ile masz punktów Karmy i jaki poziom osiągnąłeś(-aś), wybierz zakładkę Karma w sekcji Produktywność.

Dowiedz się więcej o punktach Karmy i sposobach ich zdobywania.

Ustawienia Produktywności i Karmy

Możesz zmienić ustawienia produktywności i Karmy w części Produktywność w Ustawieniach:

 1. Kliknij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Karmę.
 4. Włącz lub wyłącz korzystanie z Karmy, używając przełącznika Karma.
 5. Ustaw swoje dzienne i tygodniowe cele klikając Edytuj.
 6. Odpoczywaj bez ryzyka utraty punktów Karmy, zaznaczając dowolne dni tygodnia jako Dni wolne.
  • W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani jej nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
 7. Włącz Tryb wakacyjny za pomocą przełącznika Tryb wakacyjny.
  • Twoja nieobecność nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy.
 1. Kliknij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu okna aplikacji.
 2. Wybierz Produktywność z menu po prawej stronie.
 3. Włącz lub wyłącz korzystanie z systemu Karmy przełącznikem Używaj Karmy.
 4. Ustaw swoje cele dzienne i tygodniowe, wpisując odpowiednią wartość w pola Dzienny cel: i Tygodniowy cel:.
 5. Odpoczywaj bez ryzyka utraty punktów Karmy, zaznaczając dowolne dni tygodnia jako Dni wolne.
  • W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani jej nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
 6. Włącz Tryb wakacyjny za pomocą przełącznika Tryb wakacyjny.
  • Twoja nieobecność nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy.
 1. Dotknij ikonki więcej w lewym górnym rogu okna Todoist.
 2. Dotknij pola Ustawienia na samym dole menu.
 3. Wybierz Produktywność.
 4. Włącz lub wyłącz korzystanie z systemu Karmy, używając przełącznika Karma.
 5. Zmień swój dzienny cel dotykając pola Dzienny cel.
 6. Zmień swój cel tygodniowy dotykając pola Tygodniowy cel.
 7. Odpoczywaj bez ryzyka utraty punktów Karmy, zaznaczając dowolne dni tygodnia jako Dni wolne.
  • W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani jej nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
 8. Włącz lub wyłącz Tryb wakacyjny za pomocą przełącznika Tryb wakacyjny.
  • Twoja nieobecność nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy.
 1. Z głównego menu Todoist wybierz ikonę kołą zębatego w prawym górnym rogu aby przejść do menu Ustawienia.
 2. Wybierz Produktywność.
 3. Włącz lub wyłącz korzystanie z systemu Karmy przełącznikem Używaj Karmy.
 4. Zmień swój celu dzienny dotykając pola Dzienny cel.
 5. Zmień swój cel tygodniowy dotykając pola Tygodniowy cel.
 6. Odpoczywaj bez ryzyka utraty punktów Karmy, zaznaczając dowolne dni tygodnia jako Dni wolne.
  • W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani jej nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
 7. Włącz lub wyłącz Tryb wakacyjny za pomocą przełącznika Tryb wakacyjny.
  • Twoja nieobecność nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy.

FAQ

P: Nie chcę korzystać z funkcji celów dziennych. Czy mogę usunąć ikonkę celów dziennych, która pojawia się obok mojego zdjęcia?

O: Niestety, obecnie nie ma możliwości usunięcia ikonki celów dziennych, możesz jednak wyłączyć Karmę używając ustawień Produktywności. Możesz również, korzystając z menu Produktywność, ustawić swoje cele dzienne na „0”. Dzięki temu, Twoje cele dzienne będą zawsze wyświetlane jako wykonane a ikonka przestanie Cię irytować :)

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 37 z 50