Loading the new Help Center

Korzystanie z widoku Produktywności w Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Widok Produktywność to najlepsze miejsce, aby przejrzeć ukończone zadania, prześledzić postępy w realizacji celów, a także sprawdzić, ile punktów Karmy udało Ci się zdobyć.

Co zobaczę w widoku Produktywność?

Widok Produktywność pozwala przekonać się, ile zadań udało Ci się ukończyć w danym dniu i na przestrzeni całego tygodnia, zobaczyć postępy w realizacji celów oraz sprawdzić, którym projektom poświęcasz najwięcej czasu.

productivity-help-center-2.png

Możesz tu również sprawdzić swoją Karmę. Jest to wewnętrzny system motywacyjny Todoist, w którym zdobywasz punkty w miarę jak realizujesz zadania i osiągasz swoje zaplanowane cele.

Jak korzystać z widoku „Produktywność”

Rozpocznijmy od zapoznania się z widokiem Produktywność:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij swoje imię, aby otworzyć widok Produktywności.
 1. Naciśnij Przeglądaj w prawym dolnym rogu.
 2. Naciśnij swoje zdjęcie profilowe po lewej stronie na górze, aby otworzyć widok Produktywności.
 1. Naciśnij Przeglądaj w prawym dolnym rogu.
 2. Naciśnij swoje zdjęcie profilowe po lewej stronie na górze, aby otworzyć widok Produktywności.

Przeglądanie ukończonych zadań

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy w widoku Produktywność jest liczba wszystkich zrealizowanych zadań, która jest jednocześnie linkiem do funkcji Zobacz wszystkie ukończone zadania. Naciśnij, aby wyświetlić zadania ukończone w ostatnim czasie.

Cele dzienne i tygodniowe

W środkowej części okna Produktywność, sprawdzisz, ile zadań udało Ci się dziś ukończyć, a także czy udało Ci się zrealizować Twój cel dzienny.

Jeśli nie chcesz już śledzić dziennych celów, przejdź do ustawień Produktywności i ustaw wartość celu dziennego na 0, aby wyłączyć tę opcję.

productivity-daily-help-center-2.png

Oprócz celów dziennych, Todoist monitoruje również Twoje cele tygodniowe. Możesz przejść do widoku celu tygodniowego klikając zakładkę Tygodniowe w sekcji Produktywność. Dzięki temu szybko sprawdzisz, ile zadań ukończyłeś(-aś) w bieżącym tygodniu i w jakim stopniu zrealizowałeś(-aś) swój cel tygodniowy.

productivity-weekly-help-center-2.png

Domyślnie, Twój cel dzienny ma wartość 5, a tygodniowy 25 zrealizowanych zadań. Możesz jednak zmienić te wartości w przeglądarce, w wersji na Windows czy aplikacji na macOS, korzystając z linków: Cele i ustawienia Karmy lub Edytuj cel.

Postęp realizacji celu dziennego możesz podejrzeć na małym wykresie kołowym, znajdującym się w prawym górnym rogu ekranu Todoist.

Poniżej części dotyczącej celów znajdziesz informację o swojej passie. Passa to inaczej ciąg dni lub tygodni, w których udało Ci się osiągnąć założony cel. By zwiększyć Twoją motywację, zamieściliśmy tam również informacje o Twojej najdłuższej dotychczasowej passie.

Podsumowanie ukończonych zadań

Aby przekonać się, którym projektom poświęcasz najwięcej czasu, zajrzyj do podsumowania zadań ukończonych w ciągu ostatnich 7 dni.

Możesz też zobaczyć statystyki z ostatnich 4 tygodni, przechodząc do zakładki Tygodniowo.

Kolory odpowiadają kolorom projektów, w ramach których ukończyłeś(-aś) zadania. Pionowa, szara linia pokazuje Twój cel dzienny.

productivity-7-days-help-center.png

Karma

W miarę, jak terminowo wykonujesz zadania w Todoist, zyskujesz punkty Karmy i osiągasz nowe poziomy Karmy. Aby sprawdzić liczbę zdobytych punktów i osiągnięty poziom Karmy, wybierz zakładkę Karma w sekcji Produktywność.

productivity-karma-help-center.png

Dowiedz się więcej o punktach Karmy i sposobach ich zdobywania.

Ustawienia Produktywności i Karmy

Ustawienia produktywności i Karmy możesz zmienić w menu KarmaUstawieniach:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Produktywność. Możesz tutaj:
  • włączyć lub wyłączyć funkcję, używając przełącznika Todoist Karma.
  • określić swoje cele dzienne i tygodniowe.
  • zrobić sobie przerwę, zaznaczając wybrane dni w sekcji Dni wolne. W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy ani ich nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
  • włączyć Tryb wakacyjny za pomocą przełącznika Tryb wakacyjny (nieobecność w tym okresie nie spowoduje przerwania ciągłości Twojej passy)
 1. Naciśnij Przeglądaj w prawym dolnym rogu.
 2. Naciśnij swoje zdjęcie profilowe w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz Produktywność.
 4. Włącz lub wyłącz korzystanie z systemu Karmy, używając pola wyboru Karma.
 5. Zmień swój cel dzienny używając pola Cel dzienny.
 6. Zmień swój cel tygodniowy używając pola Cel tygodniowy.
 7. Zrób sobie przerwę, zaznaczając wybrane dni w sekcji Dni wolne. W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy, ani ich nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
 8. Jeśli chcesz uniknąć przerywania passy podczas swoich dni wolnych, zaznacz Tryb wakacyjny.
 1. Naciśnij Przeglądaj w prawym dolnym rogu.
 2. Naciśnij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Produktywność.
 4. Włącz lub wyłącz korzystanie z systemu Karmy przełącznikem Używaj Karmy.
 5. Zmień swój cel dzienny używając pola Cel dzienny zadań.
 6. Zmień swój cel tygodniowy używając pola Tygodniowy cel zadań.
 7. Zrób sobie przerwę, zaznaczając wybrane dni w sekcji Dni wolne. W trakcie tych dni nie otrzymasz punktów Karmy, ani ich nie stracisz, a Twoja passa zostanie zachowana. Na przykład, jeśli odznaczysz sobotę i niedzielę, Todoist będzie monitorować wykonanie celów tylko w dni robocze, a Ty nie stracisz passy ciesząc się weekendem.
 8. Jeśli chcesz uniknąć przerywania passy podczas swoich dni wolnych, włącz Tryb wakacyjny.

Uzyskaj pomoc

Skontaktuj się z nami jeśli napotkałeś(-aś) problemy związane z ustawieniem lub korzystaniem z widoku Produktywności.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 156 z 200