Edytowanie zadania

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Utworzone wcześniej zadanie może czasami wymagać drobnych modyfikacji, takich jak np. zmiana terminu realizacji lub nadanie wyższego priorytetu. Oto, jak się za to zabrać.

 1. Kliknij nazwę zadania, aby wyświetlić widok edycji zadania. Możesz tutaj:
  • Zmienić nazwę zadania, modyfikując pole nazwy.
  • Określić termin zadania, klikając pole daty po prawej stronie.
  • (tylko w przypadku projektów współdzielonych) Przypisać zadanie osobie uczestniczącej w projekcie współdzielonym, klikając ikonkę przypisania po prawej stronie pod nazwą zadania.
  • Przenieść zadanie do innego projektu, klikając  ikonkę projektu  po prawej stronie pod nazwą zadania.
  • Dodać etykietę, klikając  ikonkę etykiety po prawej stronie pod nazwą zadania.
  • Ustawić przypomnienie, klikając ikonkę zegara po prawej stronie pod nazwą zadania.
  • Ustawić priorytet, klikając ikonkę flagi po prawej stronie pod nazwą zadania.
  • Zmienić poziom zadania na pod-zadanie, zadanie nadrzędne lub nagłówek sekcji, klikając  ikonę trzech kropek po prawej stronie pod nazwą zadania i wybierając odpowiednią opcję z rozwijanego menu.
  1. Kliknij na zadanie, aby je zaznaczyć.
  2. W menu, które pojawi się na dole ekranu, dotknij ikonki ołówka.
  3. Zobaczysz widok edycji zadania. Możesz tutaj:
   • Zmienić nazwę zadania, modyfikując pole nazwy.
   • Przenieść zadanie do innego projektu, dotykając ikonki projektu  pod nazwą zadania.
   • (opcjonalnie) Przypisać zadanie osobie uczestniczącej w projekcie współdzielonym, dotykając ikonki przypisania i wybierając osobę.
   • Określić termin zadania, dotykając pola daty i wybierając nowy termin.
   • Ustawić priorytet, dotykając ikonki priorytetu.
   • Dodać etykietę, dotykając  ikonki etykiety.
   • Zmienić zadanie w pod-zadanie dotykając ikonki zadania nadrzędnego i wybierając właściwe zadanie nadrzędne.
   • Ustawić przypomnienie, klikając ikonkę powiadomień.   1. Kliknij na zadanie, aby je zaznaczyć.
   2. W menu, które się pojawi pod zadaniem, naciśnij ikonę ołówka.
   3. Zobaczysz widok edycji zadania. Możesz tutaj:
    • Zmienić nazwę zadania, modyfikując pole nazwy.
    • Przenieść zadanie do innego projektu, dotykając ikonki projektu  pod nazwą zadania.
    • Określić termin zadania, dotykając pola daty .
    • Ustawić przypomnienie, klikając ikonkę powiadomień.
    • (opcjonalnie) Przypisać zadanie wybranej osobie, dotykając ikonki przypisania.
    • Ustawić priorytet, dotykając jednej z czterech flag obok priorytetu.
    • Dodać etykietę, dotykając  ikonki etykiety.
    • Zmienić zadanie w pod-zadanie dotykając ikonki zadania nadrzędnego i wybierając właściwe zadanie nadrzędne.
    Możesz w szybki sposób modyfikować zadanie, wpisując skróty szybkiego dodawania po jego nazwie. Na przykład, możesz przenieść zadanie do projektu #Praca i zmienić jego termin realizacji na dziś, wpisując "#Praca dziś" za nazwą zadania.