Kończenie lub anulowanie ukończenia zadań

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Moment, w którym ukończysz zadanie to bez wątpienia najbardziej satysfakcjonująca chwila w pracy z Todoist. Jeśli jednak zdarzy się, że przypadkowo oznaczysz zadanie jako zrealizowane lub chcesz powrócić do wcześniej wykonanego zadania, możesz w każdej chwili anulować ukończenie zadania.

Ukończenie zadania

Oznaczenie zadania z Twojej listy jako ukończone zajmuje tylko chwilę:

Kliknij na kółko po lewej stronie nazwy zadania, które chcesz ukończyć.Web_Complete.gif
Kliknij na kółko po lewej stronie nazwy zadania, które chcesz ukończyć.Win10_Complete.gif
Przeciągnij od lewej do prawej na zadaniu, które chcesz ukończyć.Android_Complete.gif
Przesuń od lewej do prawej na zadaniu, które chcesz ukończyć.iOS_Complete.gif
Możesz również ukończyć wiele zadań na raz.

Anulowanie ukończenia zadania

Może się zdarzyć, że przypadkowo oznaczysz zadanie jako ukończone, lub zdasz sobie sprawę, że w ukończonym zadaniu wciąż nie wszystko zostało zrealizowane. W takiej sytuacji, możesz anulować ukończenie zadania:

 1. W widoku projektu kliknij ikonę zegarka po prawej stronie na dole Twojej listy zadań.
 2. Znajdź zadanie, którego ukończenie chcesz anulować i kliknij kółko ze znaczkiem ukończenia po lewej stronie zadania.Web_Uncomplete.gif
 1. W widoku projektu kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze Twojej listy zadań i wybierz Ukończone zadania.
 2. Znajdź zadanie, którego ukończenie chcesz anulować i kliknij kółko ze znaczkiem ukończenia po lewej stronie zadania.Win10_Uncomplete.gif
 1. W widoku projektu kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu Twojej listy zadań i wybierz Ukończone zadania.
 2. Znajdź zadanie, którego ukończenie chcesz anulować i przesuń na nim od lewej do prawej.Android_Uncomplete.gif
 1. W widoku projektu kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu Twojej listy zadań i wybierz Ukończone zadania.
 2. Znajdź zadanie, którego ukończenie chcesz anulować i przesuń na nim od lewej do prawej.iOS_Uncomplete.gif
Ukończone pod-zadania będą wykreślone, lecz pozostaną widoczne do momentu zrealizowania ich zadania nadrzędnego. Jeśli zadanie nadrzędne nie zostało jeszcze ukończone, możesz po prostu odznaczyć wykonanie pod-zadań – bez potrzeby przechodzenia do listy zadań ukończonych.

FAQ

P: Czy mogę anulować ukończenie zadania cyklicznego?

O: Odznaczenie wykonania zadania cyklicznego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy ukończono wszystkie powtórzenia tego zadania. Kliknij cofnij w wyskakującym okienku (w wersji na przeglądarkę, Windows i macOS) lub dotknij pola z opcją anulowania zadania, które pojawi się na dole ekranu (iOS, Android).

Nie ma możliwości odznaczenia realizacji jednego z wcześniejszych powtórzeń zadania. Na przykład, jeśli Twoje zadanie ma termin cykliczny "każdego dnia" i dziś już oznaczyłeś je jako ukończone, będziesz mógł anulować wyłącznie dzisiejsze wykonanie tego zadania. Nie ma możliwości anulowania oznaczenia wykonania powtórzeń tego zadania z dni poprzedzających.

Zwróć uwagę, że anulowanie wykonania zadania nie będzie możliwe po tym, jak zniknie wyskakujące okienko. Gdy się to zdarzy, możesz utworzyć nowe zadanie lub zmodyfikować termin realizacji obecnego zadania, dodając nowy termin cykliczny, rozpoczynający się w momencie dotychczasowego zakończenia zadania.

P: W jaki sposób mogę permanentnie ukończyć zadanie cykliczne?

O: Jeśli chcesz, aby zadanie cykliczne przestało pojawiać się na liście zadań do wykonania, przenieś je na listę zadań ukończonych:

Przytrzymaj przycisk Shift podczas oznaczania zadania jako ukończonego.
Możesz też najechać kursorem na zadanie, kliknąć ikonę trzech kropek a następnie z rozwijanego menu wybrać Archiwizuj zadanie.
Przytrzymaj przycisk Shift podczas oznaczania zadania jako ukończonego.
Możesz też najechać kursorem na zadanie, kliknąć ikonę trzech kropek a następnie z rozwijanego menu wybrać Archiwizuj.
 1. Przesuń na zadaniu w lewo, aby otworzyć terminarz.
 2. Wybierz Brak daty.
 3. Przesuń na zadaniu w prawo , aby je ukończyć.

P: Dlaczego jedne zadania znikają, a inne pozostają widoczne w momencie, gdy oznaczę je jako wykonane?

O: Domyślnie przyjęliśmy, że wszystkie zadania zawierające pod-zadania zostają w momencie ukończenia przeniesione do działu ukończone zadania. Dzięki temu nie będą niepotrzebnie zajmować miejsca na liście zadań do wykonania.

Z kolei ukończone pod-zadania pozostaną widoczne na liście. Pomoże Ci to szybko ocenić, które kroki na drodze do ukończenia zadania nadrzędnego zostały już wykonane.

P: W jaki sposób ukrywać moje pod-zadania od razu w momencie ich ukończenia?

O: Jeśli nie chcesz widzieć wykonanych pod-zadań, możesz je od razu przenieść do archiwum:

Gdy oznaczasz pod-zadanie jako ukończone, przytrzymaj klawisz Shift.
Możesz też najechać kursorem na pod-zadanie, kliknąć ikonę trzech kropek a następnie wybrać Archiwizuj zadanie z rozwijanego menu.
Gdy oznaczasz pod-zadanie jako ukończone, przytrzymaj klawisz Shift.
Możesz też najechać kursorem na pod-zadanie, kliknąć ikonę trzech kropek a następnie wybrać Archiwizujz rozwijanego menu.

Najpierw oznacz zadanie jako ukończone, przesuwając na nim z lewej strony w prawo. Następnie, przesuń od prawej strony w lewo.

P: Czy mogę przywrócić pod-zadanie do jego pierwotnego miejsca w hierarchii?

O: Ponieważ informacje o wzajemnej relacji zadań nie są zachowywane w momencie ich ukończenia, nie jest możliwe przywrócenie zadań do ich dotychczasowego miejsca. Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawi się taka możliwość.