Loading the new Help Center

Kończenie lub anulowanie ukończenia zadań

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Moment, w którym kończysz zadanie, to bez wątpienia najbardziej satysfakcjonująca chwila w pracy z Todoist. Jeśli jednak zdarzy się, że przypadkowo oznaczysz zadanie jako zrealizowane lub chcesz powrócić do wcześniej wykonanego zadania, możesz w każdej chwili anulować jego ukończenie.

Ukończenie zadania

Oznaczenie zadania z Twojej listy jako ukończonego zajmuje tylko chwilę:

Kliknij kółko po lewej stronie zadania, które chcesz ukończyć.
Kliknij kółko po lewej stronie zadania, które chcesz ukończyć.
Kliknij kółko po lewej stronie zadania, które chcesz ukończyć.
Kliknij kółko po lewej stronie zadania, które chcesz ukończyć.

Anulowanie ukończenia zadania

Może się zdarzyć, że przypadkowo oznaczysz zadanie jako ukończone lub zdasz sobie sprawę, że w ukończonym zadaniu wciąż nie wszystko zostało zrealizowane. W takiej sytuacji możesz anulować ukończenie zadania:

 1. W widoku projektu kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze swojej listy zadań. Wybierz z menu Pokaż ukończone zadania.
 2. Znajdź zadanie, którego ukończenie chcesz anulować i kliknij kółko z symbolem ukończenia po lewej stronie zadania.
 1. W widoku projektu kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie na górze swojej listy zadań i wybierz Pokaż ukończone zadania.
 2. Znajdź zadanie, którego ukończenie chcesz anulować i kliknij kółko z symbolem ukończenia po lewej stronie zadania.
 1. W widoku projektu naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu swojej listy zadań i wybierz Pokaż ukończone zadania.
 2. Znajdź zadanie, którego ukończenie chcesz anulować i naciśnij kółko ze znaczkiem ukończenia po lewej stronie zadania.
 1. W widoku projektu naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu swojej listy zadań i wybierz Pokaż ukończone zadania.
 2. Znajdź zadanie, którego ukończenie chcesz anulować i naciśnij kółko ze znaczkiem ukończenia po lewej stronie zadania.
Ukończone pod-zadania znikają z listy. Jeśli chcesz anulować ich ukończenie, z menu w prawym górnym rogu wybierz opcję „Pokaż ukończone zadania”. W ten sposób możesz łatwo znaleźć zadania na liście i odznaczyć je jako nieukończone.

FAQ

Czy mogę włączyć opcję odtwarzania dźwięku przy ukończeniu zadania?

Jak najbardziej! Możesz włączyć tę opcję w ustawieniach konta:
 1. Naciśnij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu Todoist.
 2. Naciśnij Ogólne.
 3. Przewiń w dół do Dźwięk i wybierz Dźwięk ukończenia zadania.
 4. Włącz tę opcję na konkretnej platformie używając przełącznika obok Urządzenia mobilne i/lub pulpit i przeglądarka.
 1. Przesuń w górę na dolnym pasku aplikacji, aby otworzyć menu.
 2. Naciśnij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby otworzyć Ustawienia.
 3. Wybierz Ogólne.
 4. Przewiń w dół do Dźwięk i wybierz Dźwięk ukończenia zadania.
 5. Użyj przełącznika, aby włączyć tę opcję na urządzeniu mobilnym i/lub pulpicie i w przeglądarce.
Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w aplikacji dla Windows. Możesz ją jednak zawsze włączyć w przeglądarce.
 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu okna Todoist.
 2. Kliknij Settings (ustawienia).
 3. Kliknij Ogólne.
 4. Przewiń w dół do pozycji Dźwięk i użyj przełącznika, aby włączyć tę funkcję na komputerze stacjonarnym i/lub urządzeniu mobilnym.

Czy mogę anulować ukończenie zadań cyklicznych?

Odznaczenie wykonania zadania cyklicznego może nastąpić tylko w sytuacji, gdy ukończono wszystkie powtórzenia tego zadania. Kliknij cofnij w wyskakującym okienku (w wersji na przeglądarkę, Windows i macOS) lub dotknij pola z opcją anulowania zadania, które pojawi się na dole ekranu (iOS, Android).

Nie ma możliwości odznaczenia realizacji jednego z wcześniejszych powtórzeń zadania. Na przykład, jeśli Twoje zadanie ma termin cykliczny "każdego dnia" i dziś już oznaczyłeś(-aś) je jako ukończone, możliwe będzie anulowanie wyłącznie dzisiejszego wykonania tego zadania. Nie ma możliwości anulowania oznaczenia wykonania powtórzeń tego zadania z dni poprzedzających.

Zwróć uwagę, że anulowanie wykonania zadania nie będzie możliwe po tym, jak zniknie wyskakujące okienko. Gdy się to zdarzy, możesz utworzyć nowe zadanie lub zmodyfikować termin realizacji obecnego zadania, dodając nowy termin cykliczny rozpoczynający się w momencie dotychczasowego zakończenia zadania.

W jaki sposób mogę permanentnie ukończyć zadanie cykliczne?

Jeśli zadanie cykliczne nie jest już dłużej potrzebne, możesz ukończyć je na zawsze:

Kliknij zadanie prawym przyciskiem i wybierz Ukończ na zawsze.
 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij android_three-dots-icon.svgikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Ukończ na zawsze
 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij ios_three-dots.svgikonę trzech kropek.
 3. Wybierz Ukończ na zawsze

Czy w Todoist na systemy iOS i Android mogę oznaczać ukończenie zadań poprzez przesunięcie na nazwie zadania?

Oczywiście! Mimo, że domyślnie ustawioną czynnością wykonywaną po przesunięciu na zadaniu jest jego zaznaczenie, nic nie stoi na przeszkodzie, by to zmienić. Aby określić, co stanie się po przesunięciu na zadaniu, przejdź do menu Ustawienia → Ogólne → Przesuwanie i wybierz domyślną czynność.

Czy anulowanie ukończenia pod-zadania spowoduje, że powiązane z nim zadanie nadrzędne zostanie oznaczone jako nieukończone?

Tak. Za każdym razem, gdy anulujesz ukończenie pod-zadania, jego zadanie nadrzędne zostanie automatycznie oznaczone jako nieukończone.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 50 z 105