Kończenie lub anulowanie ukończenia zadań

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Moment ukończenia zadania to bez wątpienia najbardziej satysfakcjonująca chwila pracy z Todoist. A zatem, do dzieła:

  • Kliknij na kółko po lewej stronie nazwy zadania.
    Completing_tasks.gif
  • Przeciągnij w prawo na zadaniu, które ukończyłeś.
Możesz również ukończyć wiele zadań na raz.

Anulowanie ukończenia zadania

Może się zdarzyć, że przypadkowo oznaczysz zadanie jako ukończone, lub zdasz sobie sprawę, że w ukończonym zadaniu wciąż nie wszystko zostało zrealizowane. W takiej sytuacji, możesz anulować ukończenie zadania:

  1. Znajdź zadanie na liście swoich ukończonych zadań.
  2. Kliknij na kółko po lewej stronie zadania (w wersjach na przeglądarkę, macOS i Windows) lub przeciągnij w prawo na nazwie zadania (iOS, Android).
Ukończone pod-zadania będą wykreślone, lecz pozostaną widoczne do momentu zrealizowania ich zadania nadrzędnego. Jeśli zadanie nadrzędne nie zostało jeszcze ukończone, możesz po prostu odznaczyć wykonanie pod-zadań – bez potrzeby przechodzenia do listy zadań ukończonych.
Jeśli zadanie jest cykliczne, nie będziesz mógł go oznaczyć jako ukończonego. Zastąp to zadanie nowym.