Powiadamianie innych osób o komentarzu

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Kiedy dodasz ważny komentarz, być może chciałbyś upewnić się, że zobaczą go również Twoi koledzy z zespołu. W tym celu możesz im wysłać powiadomienie.

Podczas pracy nad projektem współdzielonym, dodaj komentarz jak zwykle, a następnie:

Aby powiadomić kogoś o komentarzu, osoba ta musi być uczestnikiem projektu współdzielonego.
 1. Rozpocznij dodawanie komentarza do współdzielonego projektu lub zadania. Po prawej stronie na dole zobaczysz, kto zostanie o nim powiadomiony.
 2. Kliknij Zmień po prawej stronie poniżej.
 3. Wybierz osoby, które chciałbyś powiadomić, zaznaczając kratkę po lewej stronie imienia.
  • Możesz też od razu powiadomić wszystkich, zaznaczając pole Powiadom następujące osoby. Kliknij ponownie, aby usunąć zaznaczenie.
 4. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.
Jeśli w projekcie oprócz Ciebie uczestniczy tylko jedna osoba, wówczas po prawej stronie na dole, obok Powiadom o moim komentarzu, zobaczysz tylko jedno pole wyboru. Zaznacz je, by osoba ta trzymała powiadomienie. 1. Rozpocznij dodawanie komentarza do współdzielonego projektu lub zadania.
 2. Dotknij ikony dzwonka po lewej stronie na dole .
 3. Wybierz osoby, które chciałbyś powiadomić.
 4. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.
 1. Rozpocznij dodawanie komentarza do współdzielonego projektu lub zadania.
 2. Dotknij ikony dzwonka po prawej stronie na dole.
 3. Wybierz osoby, które chciałbyś powiadomić, wybierając ich imiona.
 4. Następnie dotknij pola Gotowe po prawej stronie na górze.
 5. Kiedy opublikujesz komentarz, wskazane osoby zobaczą go w swoich powiadomieniach.

Dowiedz się więcej o współdzieleniu projektów i współpracy w Todoist.