Loading the new Help Center

Ustawianie terminu cyklicznego

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Prawdopodobnie nie są Ci obce zadania, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu – raporty miesięczne, wynoszenie śmieci, telefon do Mamy w dniu jej urodzin...

Zamiast za każdy razem tworzyć oddzielne zadanie, skorzystaj z terminów cyklicznych. Kiedy ukończysz zadanie z terminem cyklicznym, odnowi się ono wraz z nowym, przewidzianym dla niego terminem realizacji – automatycznie i bez potrzeby dodatkowej ingerencji z Twojej strony. Zadanie cykliczne jest traktowane jako pojedyncze zadanie z terminem realizacji, który przesunie się za każdym razem, gdy oznaczysz ukończenie zadania. Oznacza to, że nie jest możliwy podgląd nadchodzących powtórzeń tego zadania.

Na chwilę obecną terminy nie są obsługiwane w językach czeskim i tureckim, jednak pracujemy nad tym i planujemy w przyszłości to zmienić.

Jak ustawić termin cykliczny

Możesz dodać termin cykliczny na dowolnej platformie: w przeglądarce, na urządzeniu przenośnym lub komputerze stacjonarnym, wpisując go w polu zadania przy użyciu języka naturalnego. Na przykład: każdy poniedziałek lub co drugi tydzień. Inteligentne szybkie dodawanie rozpozna, że termin ma charakter cykliczny i odpowiednio uwzględni to w trakcie zapisywania zadania.

Web.png
iOS.png
Android.png
Może się zdarzyć, że wpisana data będzie częścią nazwy zadania, a nie terminem jego wykonania.

Na przykład, w przypadku zadania Utworzyć raport miesięczny, słowo miesięczny może zostać rozpoznane jako termin cykliczny. Jeśli tak się stanie, po prostu kliknij lub naciśnij słowo, by usunąć podświetlenie. Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dat.

Kilka przykładów terminów cyklicznych

Oto kilka przykładów zwrotów, których możesz użyć, aby przypisać zadaniu termin cykliczny:

Wpisz: …aby dodać następujący termin cykliczny:
każdego dnia każdego dnia, zaczynając od dziś (możesz też wpisać „codziennie” lub „każdy dzień”).
codziennie rano każdego dnia o 9
każdego wieczora każdego dnia o 19
każdy dzień powszedni w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek (działa również „każdy dzień roboczy”)
każdy poniedziałek, piątek w każdy poniedziałek i piątek

każdy 15-ty dzień roboczy, każdy pierwszy dzień roboczy, każdy ostatni dzień roboczy

Każdy 15-ty dzień roboczy, każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca
każde 3 dni co trzy dni, zaczynając od dziś
każdego tygodnia co tydzień, zaczynając od dziś
każdego miesiąca co miesiąc, zaczynając od dziś („co miesiąc” również działa)
każdy trzeci piątek w każdy trzeci piątek miesiąca
każdy 27 w każdy 27 dzień miesiąca
każdego roku co roku, zaczynając od dziś („co roku” również działa)
każdy 27 stycznia w każdy 27 dzień stycznia
każdego ostatniego dnia ostatniego dnia każdego miesiąca
co! 5 dni co 5 dni od dnia ukończenia zadania, zaczynając od dziś
co! 2 miesiące co 2 miesiące od dnia ukończenia zadania, zaczynając od dziś
Każdego tygodnia stanowi dynamiczny termin cykliczny. Oznacza to, że termin kolejnej realizacji zadania planowany będzie w zależności od faktycznego dnia jego ukończenia. Na przykład, jeśli zadanie takie ukończysz w poniedziałek, jego kolejny termin zostanie wyznaczony na poniedziałek w nadchodzącym tygodniu.

Daty początkowe i końcowe dla zadań cyklicznych

Możesz używać języka naturalnego, wpisując daty rozpoczęcia i zakończenia zadań o charakterze cyklicznym:

Wpisz: …aby dodać następujący termin cykliczny:
każdego dnia od 3 sierpnia każdego dnia, zaczynając od 3 sierpnia (zadziała również „(...) po 3 sierpnia”)
każdego dnia do 3 sierpnia każdego dnia, kończąc na 3 sierpnia
każdego dnia przez 3 tygodnie każdego dnia przez okres 3 tygodni, zaczynając od dziś (możesz też wpisać „codziennie przez 3 tygodnie”)
każdego dnia od 10 maja do 20 maja każdego dnia między 10 a 20 maja
co 6 tygodni o 9:00 zaczynając od 3 stycznia co 6 tygodni o 9:00 rano, zaczynając od 3 stycznia

Próbuj korzystać z tych i innych terminów cyklicznych, by ustalać różne daty. Zarówno te najprostsze, jak „codziennie o 16:00”, jak i bardzo złożone, jak np. „w każdy trzeci wtorek od 29 sierpnia przez 6 miesięcy”. Po prostu wpisz datę, a są duże szanse, że Todoist poprawnie ją rozpozna.

Powtarzanie zadania w oparciu o zaplanowany termin ukończenia lub faktyczny termin ukończenia

Jeśli zaplanujesz zadanie cykliczne na każdy dzień, jego kolejny termin będzie określany w oparciu o faktyczny moment wykonania zadania. Oznacza to, że jeśli termin realizacji przypadał na wczoraj, a zadanie wykonasz dziś, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na jutro.

Możesz utworzyć zadanie cykliczne, które będzie się powtarzać w regularnych odstępach czasu – zarówno na podstawie planowanego jak i rzeczywistego terminu jego realizacji. W tym celu skorzystaj z operatora co lub co!.

Operator co! działa jedynie z datami, a nie terminami zawierającymi konkretną godzinę. To oznacza, że nie możesz ustawić terminu takiego jak co! jedną godzinę. Możesz zamiast tego wpisać co godzinę.

Oto, jak to działa:

Co: Kiedy ukończysz zadanie z terminem co 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po pierwszym ustalonym terminie ukończenia zadania.

Na przykład, jeśli 10 stycznia utworzyłeś(-aś) zadanie cykliczne z terminem realizacji co 3 miesiące, zadanie będzie się odnawiać z terminami odpowiednio: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca itd. – niezależnie od tego, w jakich dniach tak naprawdę uda Ci się je ukończyć za każdym razem. Jest to przydatne dla zadań, które powinny być realizowane w stałych terminach, jak na przykład przygotowywanie raportów okresowych lub dokonywanie opłat za wynajem mieszkania.

Co!: Kiedy ukończysz zadanie z terminem co! 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po dniu, kiedy faktycznie ukończyłeś(-aś) to zadanie.

Jeśli więc, zamiast zaplanowanego pierwotnie 10 stycznia, udało Ci się ukończyć zadanie dopiero 20 stycznia, kolejny termin realizacji tego zadania przesunie się na 20 kwietnia. Może to być przydatne przy zadaniach, które powinny być wykonywane regularnie, ale niekoniecznie w określone dni – tak jak, na przykład, sprzątanie mieszkania.

FAQ

Termin w moim zadaniu cyklicznym nie ustawia się prawidłowo. Jak mogę to naprawić?

Podczas wpisywania terminu cyklicznego dla zadania skorzystaj z poniższych porad, aby ułatwić Todoist prawidłową interpretację:

Datę rozpoczęcia zadania umieść na końcu. Na przykład, termin co 14 dni od 1 listopada 7:00 może nie zostać rozpoznany prawidłowo. Zamiast tego, spróbuj co 14 dni o 7:00 od 1 listopada.

Najpierw wpisz datę, a potem czas wykonania zadania. Jeśli wpiszesz jako termin 7:00 co druga środa od 1 listopada, Todoist prawdopodobnie nie rozpozna go prawidłowo. Zamiast tego, spróbuj co druga środa o 7:00 od 1 listopada.

Zaplanowałem zadanie tak, aby termin jego wykonania przypadał każdego dnia. Wczoraj nie udało mi się go wykonać i teraz zadanie wyświetla się jako zaległe. Jeśli ukończę je teraz, czy będę musiał zrobić to jeszcze raz tego samego dnia?

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli zaplanujesz zadanie cykliczne na każdy! dzień, jego każdy kolejny termin będzie określany w oparciu o faktyczny moment wykonania zadania. Oznacza to, że jeśli termin realizacji przypadał na wczoraj, a zadanie wykonasz dziś, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na jutro.

Czy mogę tworzyć jeszcze bardzej złożone terminy cykliczne, używając operatora każdy/a więcej niż raz?

Tak, ale tylko wtedy gdy dodajesz kilka terminów do jednego zadania, na przykład: każdy poniedziałek, każdy wtorek. Nie jest natomiast możliwe dodanie terminu zawierającego kilka operatorów każdy w sytuacji, gdy są one od siebie zależne ​– na przykład każdy poniedziałek co każdą godzinę.

Po utworzeniu zadania cyklicznego, widzę tylko pierwszy z terminów realizacji określonych dla zadania. W jaki sposób zobaczyć wszystkie przyszłe terminy dla tego zadania?

Niestety, w Todoist nie da się zobaczyć wszystkich nadchodzących wystąpień zadania cyklicznego. Dzieje się tak, ponieważ zadanie cykliczne jest traktowane jako pojedyncze zadanie z przesuwającym się terminem realizacji, a nie jako seria kilku odrębnych zadań.

Na przykład, jeśli utworzysz zadanie Posprzątać w domu i wpiszesz jego termin jako 28 co miesiąc, pierwszy termin realizacji zadania zostanie zaplanowany na 28 dzień bieżącego miesiąca. Kiedy ukończysz zadanie, termin jego następnej realizacji przesunie się o miesiąc – w tym przypadku oznaczać to będzie 28 dzień kolejnego miesiąca.

W jaki sposób mogę zobaczyć moje ukończone zadania cykliczne na liście ukończonych zadań?

Niestety nie ma takiej możliwości. Ukończone zadania cykliczne będą jednak widoczne w Twoim dzienniku aktywności.

Czy mogę anulować ukończenie zadania cyklicznego?

Niestety nie możesz anulować ukończenia zadania cyklicznego.

Istnieje jeden wyjątek. Zaraz po ukończeniu pojedynczego wystąpienia zadania cyklicznego możesz cofnąć jego ukończenie używając opcji „cofnij” na dole ekranu Todoist. Termin zadania cyklicznego zmieni się z powrotem na ten, który był do niego przypisany przed jego ukończeniem.

Opcja cofnięcia ukończenia zadania pozostanie aktywna tylko kilka sekund.

W jaki sposób ustalić termin dla zadania przypadający na kilka wybranych dni tygodnia, ale w taki sposób, aby nie odnowiło się ono w kolejnym nadchodzącym tygodniu?

Możesz to zrobić, wpisując termin jako kilka wybranych dni oraz określając dodatkowo termin zakończenia zadania.

Na przykład, jeśli chcesz zaplanować zadanie na najbliższą środę, piątek i sobotę wystarczy, że wpiszesz każda środa, piątek, sobota do soboty. Zadanie to nie powtórzy się po sobocie.

W jaki sposób poprawnie przełożyć termin realizacji zadania cyklicznego? Kiedy próbuję wpisać nową datę, zadanie traci swój cykliczny charakter.

Aby przełożyć zadanie cykliczne, skorzystaj z terminarza klikając prawym klawiszem (w wersjach na przeglądarkę, Windows i macOS) lub przeciągając w lewo (w przypadku iOS i Androida) i wybierając tam nowy termin dla zadania.

Jeśli zamiast tego po prostu wpiszesz nowy termin, zadanie straci charakter zadania cyklicznego.

Dlaczego moje pod-zadania nie resetują się automatycznie, jednocześnie z ich nadrzędnym zadaniem cyklicznym?

Terminy pod-zadań nie resetują się z chwilą ukończenia cyklicznego zadania nadrzędnego. Jeśli chcesz, aby wybrane pod-zadania odnawiały się po ich każdorazowym ukończeniu, dodaj do nich terminy cykliczne.

W jaki sposób mogę zobaczyć wszystkie zadania cykliczne z mojego konta?

Aby wyświetlić wszystkie zadania cykliczne na danym koncie, możesz użyć wyszukiwania według terminu cykliczne lub utworzyć filtr z zapytaniem cykliczne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 329 z 437