Loading the new Help Center

Ustawianie terminu cyklicznego

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Prawdopodobnie nie są Ci obce zadania, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu – raporty miesięczne, wynoszenie śmieci, telefon do Mamy w dniu jej urodzin...

Zamiast za każdy razem tworzyć oddzielne zadanie, skorzystaj z terminów cyklicznych. Kiedy ukończysz zadanie z terminem cyklicznym, odnowi się ono wraz z nowym, przewidzianym dla niego terminem realizacji –automatycznie i bez potrzeby dodatkowej ingerencji z Twojej strony.

Zadanie cykliczne to pojedyncze zadanie, któremu przypisywany jest kolejny termin realizacji za każdym razem, gdy uda Ci się je ukończyć. Ponieważ nie jest to seria zadań, nie ma możliwości podglądu z wyprzedzeniem kilku kolejnych terminów, jakie zostaną zaplanowane dla danego zadania.

Jak ustawić termin cykliczny

Możesz dodać termin cykliczny na dowolnej platformie: w przeglądarce, na urządzeniu przenośnym lub komputerze stacjonarnym, wpisując go w polu zadania przy użyciu języka naturalnego. Na przykład: każdy poniedziałek lub co drugi tydzień. Inteligentne Szybkie Dodawanie rozpozna, że termin ma charakter cykliczny i odpowiednio uwzględni to w trakcie zapisywania zadania.

Na chwilę obecną terminy nie są obsługiwane w językach czeskim i tureckim, jednak pracujemy nad tym i planujemy w przyszłości to zmienić.
Web.png
iOS.png
Android.png
Może się zdarzyć, że wpisana data będzie częścią nazwy zadania, a nie terminem jego wykonania.

Na przykład, w przypadku zadania Utworzyć raport miesięczny, słowo miesięczny może zostać rozpoznane jako termin cykliczny. Jeśli tak się stanie, po prostu kliknij lub naciśnij słowo, by usunąć podświetlenie. Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dat.

Kilka przykładów terminów cyklicznych

Proste terminy cykliczne

W większości sytuacji możesz też użyć słowa co (np. „co poniedziałek”). Todoist potraktuje to jak słowo każdy.

Funkcja terminów cyklicznych zapewnia tak wiele możliwości, że czasami naprawdę trudno się w tym połapać. Zacznijmy od kilku prostych przykładów:

Wpisz …aby dodać następujący termin cykliczny:
każdy dzień lub codziennie każdego dnia, zaczynając od dziś
każdego ranka codziennie o 9
każdego popołudnia codziennie o 12:00
każdego wieczora codziennie o 19:00
każdej nocy codziennie o 22:00
każdy dzień roboczy lub każdy dzień tygodnia w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek
każdy tydzień lub co tydzień co tydzień, zaczynając od dziś
każdy weekend co sobotę
każdy miesiąc lub co miesiąc co miesiąc, zaczynając od dziś
każdy trzeci piątek w każdy trzeci piątek miesiąca
każdy 27 lub co 27 27 dnia każdego miesiąca
każdy rok lub co rok co rok, zaczynając od dziś
każdy 27 stycznia w każdy 27 dzień stycznia
każdy ostatni dzień ostatniego dnia każdego miesiąca
każda godzina co godzinę, zaczynając od teraz
każdy dzień lub codziennie każdego dnia, zaczynając od dziś
Jeśli zaplanujesz zadanie cykliczne na każdy dzień, jego kolejny termin będzie określany w oparciu o faktyczny moment wykonania zadania. Oznacza to, że jeśli termin realizacji przypadał na wczoraj, a zadanie wykonasz dziś, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na jutro.

Daty początkowe i końcowe

Określając daty rozpoczęcia i zakończenia zadań o charakterze cyklicznym możesz używać języka naturalnego:

Wpisz …aby dodać następujący termin cykliczny:
codziennie od 3 sierpnia każdego dnia, zaczynając od 3 sierpnia
codziennie do 3 sierpnia każdego dnia, kończąc na 3 sierpnia
każdego dnia co 3 tygodnie codziennie przez okres 3 tygodni, zaczynając od dziś (możesz też wpisać „codziennie przez 3 tygodnie”)
każdego dnia od 10 maja do 20 maja każdego dnia między 10 a 20 maja (możesz też wpisać „codziennie od 10 maja do 20 maja”)
Więcej na temat określania dat początkowych dowiesz się tutaj.

Używanie godzin przy określaniu terminów cyklicznych.

Wpisz …aby dodać następujący termin cykliczny:

co 12 godzin zaczynając od 9:00

codziennie o 9:00 i 21:00

każdy poniedziałek, piątek o 20

w każdy poniedziałek i piątek o 20:00

każdy 3 piątek o 8

w każdy trzeci piątek miesiąca o 8:00

co 6 tygodni o 9 od 3 stycznia

co 6 tygodni o 9:00 rano, zaczynając od 3 stycznia

każda 1 środa sty, każdy 3 czwartek lip

pierwsza środa każdego stycznia oraz trzeci czwartek każdego lipca

Terminy cykliczne mogą być określone różnymi datami, jednak nie jest możliwe określenie różnych godzin dla poszczególnych dni. Oznacza to, że jeśli utworzysz zadanie z terminem każdy poniedziałek, piątek o 20, do obu terminów zostanie przypisana godzina 20:00.

Używanie przecinków przy określaniu terminów cyklicznych

Wpisz …aby dodać następujący termin cykliczny:

każdy poniedziałek, piątek lub co poniedziałek, piątek lub co pon, pt

każdy poniedziałek i kazdy piątek

każdy 2, każdy 15, każdy 27 lub każdy 2, 15, 27

2, 15 i 27 dzień miesiąca każdego miesiąca

każdy 14 sty, 14 kwi, 15 cze, 15 wrz

każdy 14 stycznia, 14 kwietnia, 15 czerwca i 15 września

każdy 15 dzień roboczy, każdy 1 dzień roboczy, każdy ostatni dzień roboczy

Każdy 15-ty dzień roboczy, każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca

każda 1 środa sty, każdy 3 czwartek lip

pierwsza środa każdego stycznia oraz trzeci czwartek każdego lipca

Terminy cykliczne zawierające więcej niż jeden warunek (takie jak 1 poniedziałek każdego 3 miesiąca) nie zostaną rozpoznane.

Powtarzanie zadania w oparciu o zaplanowany termin ukończenia lub faktyczny termin ukończenia

Możesz utworzyć zadanie cykliczne, które będzie się powtarzało w regularnych odstępach czasu – zarówno na podstawie planowanego jak i rzeczywistego terminu jego realizacji. W tym celu skorzystaj z operatora co/co! lub każdy/każdy!. Oto szczegóły:

  • Co: Kiedy ukończysz zadanie z terminem co 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po pierwotnie ustalonym terminie zadania. Jeśli więc 10 stycznia utworzyłeś(-aś) zadanie cykliczne z terminem co 3 miesiące, zadanie będzie się odnawiać z terminami odpowiednio: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca itd. – niezależnie od tego, w jakich dniach tak naprawdę uda Ci się je ukończyć za każdym razem.
  • Co!: Kiedy ukończysz zadanie z terminem co! 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po dniu, kiedy faktycznie ukończyłeś(-aś) to zadanie. Jeśli więc zamiast zaplanowanego pierwotnie 10 stycznia, udało Ci się ukończyć zadanie dopiero 20 stycznia, kolejny termin realizacji tego zadania zostanie wyznaczony na 20 kwietnia.

Oto kilka przykładów terminów cyklicznych wykorzystujących operator co/co! lub każdy/każdy!:

Wpisz …aby dodać następujący termin cykliczny:

co 3 dni

co trzy dni, zaczynając od dziś

każdy pierwszy dzień roboczy

pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca

każdy ostatni dzień roboczy

ostatni dzień roboczy każdego miesiąca

każdy 3 dzień roboczy

trzeci dzień roboczy każdego miesiąca

co kwartał lub kwartalnie

co 3 miesiące, zaczynając od dziś

co! 3 godziny

co 3 godziny od czasu ukończenia zadania

co! 5 dni

co 5 dni od dnia ukończenia zadania, zaczynając od dziś

co! 2 miesiące

co 2 miesiące od dnia ukończenia zadania, zaczynając od dziś

po 10 dniach termin ten będzie interpretowany jako co! 10 dni, zaczynając od dziś

po 10 dniach od 1 sierpnia

termin ten będzie interpretowany jako co! 10 dni, zaczynając od 1 sierpnia
Każdego tygodnia stanowi dynamiczny termin cykliczny. Oznacza to, że termin kolejnej realizacji zadania planowany będzie w zależności od faktycznego dnia jego ukończenia. Na przykład, jeśli zadanie takie ukończysz w poniedziałek, jego kolejny termin zostanie wyznaczony na poniedziałek w nadchodzącym tygodniu.

Przy ustawianiu terminów cyklicznych możesz korzystać z określenia „co drugi”

Wpisz …aby dodać następujący termin cykliczny:

co drugi dzień

co drugi dzień, zaczynając od dziś

co drugi tydzień

co drugi tydzień, zaczynając od dziś

co drugi miesiąc

co drugi miesiąc, zaczynając od dziś

co drugi rok

co drugi rok, zaczynając od dziś

co drugi pon

co drugi poniedziałek, zaczynając od dziś

Dni świąteczne

Zamiast wpisywać datę, czasami możesz użyć nazwy konkretnego dnia lub święta. Oto kilka przykładów:

Wpisz …aby dodać następujący termin cykliczny:
nowy rok 1 stycznia
walentynki 14 lutego
święto trzech króli 6 stycznia
wigilia 24 grudnia
sylwester 31 grudnia
Święto Wielkiej Nocy i inne święta ruchome nie są obecnie rozpoznawane przez Todoist.
Todoist nie rozpoznaje sformułowania każdego dnia oprócz.... Jeśli chcesz, aby zadanie powtarzało się tylko w określone dni tygodnia, należy je wszystkie wymienić po przecinku.

Specjalne podziękowania dla Leightona Price'a, ambasadora Todoist, za dostarczenie wielu przykładów wykorzystanych w tym artykule.

FAQ

Termin w moim zadaniu cyklicznym nie ustawia się prawidłowo. Jak mogę to naprawić?

Podczas wpisywania terminu cyklicznego dla zadania skorzystaj z poniższych porad, aby ułatwić Todoist prawidłową interpretację:

Staraj się umieścić datę początkową na końcu wyrażenia.

Na przykład, termin co 14 dni od 1 listopada 7:00 może nie zostać rozpoznany prawidłowo. Zamiast tego, spróbuj co 14 dni o 7:00 od 1 listopada.

W przypadku złożonych terminów Todoist poradzi sobie lepiej, jeśli wpiszesz godzinę po pierwszej z dat.

Jeśli wpiszesz termin 7:00 co druga środa od 1 listopada, Todoist może mieć problem z jego prawidłowym rozpoznaniem. Zamiast tego spróbuj co druga środa o 7:00 od 1 listopada.

Zaplanowałem zadanie tak, aby termin jego wykonania przypadał każdego dnia. Wczoraj nie udało mi się go wykonać i teraz zadanie wyświetla się jako zaległe. Jeśli ukończę je teraz, czy będę musiał zrobić to jeszcze raz tego samego dnia?

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli zaplanujesz zadanie cykliczne na każdy! dzień, jego każdy kolejny termin będzie określany w oparciu o faktyczny moment wykonania zadania. Oznacza to, że jeśli termin realizacji przypadał na wczoraj, a zadanie wykonasz dziś, kolejny termin jego wykonania zostanie wyznaczony na jutro.

Czy mogę tworzyć jeszcze bardzej złożone terminy cykliczne, używając operatora każdy/a więcej niż raz?

Tak, ale tylko wtedy gdy dodajesz kilka terminów do jednego zadania, na przykład: każdy poniedziałek, każdy wtorek. Nie jest natomiast możliwe dodanie terminu zawierającego kilka operatorów każdy w sytuacji, gdy są one od siebie zależne ​– na przykład każdy poniedziałek co każdą godzinę.

Po utworzeniu zadania cyklicznego, widzę tylko pierwszy z terminów realizacji określonych dla zadania. W jaki sposób zobaczyć wszystkie przyszłe terminy dla tego zadania?

Niestety, w Todoist nie da się zobaczyć wszystkich nadchodzących wystąpień zadania cyklicznego. Dzieje się tak, ponieważ zadanie cykliczne jest traktowane jako pojedyncze zadanie z przesuwającym się terminem realizacji, a nie jako seria kilku odrębnych zadań.

Na przykład, jeśli utworzysz zadanie Posprzątać w domu i wpiszesz jego termin jako 28 co miesiąc, pierwszy termin realizacji zadania zostanie zaplanowany na 28 dzień bieżącego miesiąca. Kiedy ukończysz zadanie, termin jego następnej realizacji przesunie się o miesiąc – w tym przypadku oznaczać to będzie 28 dzień kolejnego miesiąca.

W jaki sposób mogę zobaczyć moje ukończone zadania cykliczne na liście ukończonych zadań?

Niestety nie ma takiej możliwości. Ukończone zadania cykliczne będą jednak widoczne w Twoim dzienniku aktywności.

Czy mogę anulować ukończenie zadania cyklicznego?

Niestety nie możesz anulować ukończenia zadania cyklicznego.

Istnieje jeden wyjątek. Zaraz po ukończeniu pojedynczego wystąpienia zadania cyklicznego możesz cofnąć jego ukończenie używając opcji „cofnij” na dole ekranu Todoist. Termin zadania cyklicznego zmieni się z powrotem na ten, który był do niego przypisany przed jego ukończeniem.

Opcja cofnięcia ukończenia zadania pozostanie aktywna tylko kilka sekund.

W jaki sposób ustalić termin dla zadania przypadający na kilka wybranych dni tygodnia, ale w taki sposób, aby nie odnowiło się ono w kolejnym nadchodzącym tygodniu?

Możesz to zrobić, wpisując termin jako kilka wybranych dni oraz określając dodatkowo termin zakończenia zadania.

Na przykład, jeśli chcesz zaplanować zadanie na najbliższą środę, piątek i sobotę wystarczy, że wpiszesz każda środa, piątek, sobota do soboty. Zadanie to nie powtórzy się po sobocie.

W jaki sposób poprawnie przełożyć termin realizacji zadania cyklicznego? Kiedy próbuję wpisać nową datę, zadanie traci swój cykliczny charakter.

Aby przełożyć zadanie cykliczne, skorzystaj z terminarza klikając prawym klawiszem (w wersjach na przeglądarkę, Windows i macOS) lub przeciągając w lewo (w przypadku iOS i Androida) i wybierając tam nowy termin dla zadania.

Jeśli zamiast tego po prostu wpiszesz nowy termin, zadanie straci charakter zadania cyklicznego.

Dlaczego moje pod-zadania nie resetują się automatycznie, jednocześnie z ich nadrzędnym zadaniem cyklicznym?

Terminy pod-zadań nie resetują się z chwilą ukończenia cyklicznego zadania nadrzędnego. Jeśli chcesz, aby wybrane pod-zadania odnawiały się po ich każdorazowym ukończeniu, dodaj do nich terminy cykliczne.

W jaki sposób mogę zobaczyć wszystkie zadania cykliczne z mojego konta?

Aby wyświetlić wszystkie zadania cykliczne na danym koncie, możesz użyć wyszukiwania według terminu cykliczne lub utworzyć filtr z zapytaniem cykliczne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 374 z 501