Ustawianie terminu cyklicznego

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Prawdopodobnie nie są Ci obce zadania, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu – raporty miesięczne, wynoszenie śmieci, telefon do Mamy w dniu jej urodzin...

Zamiast za każdy razem tworzyć oddzielne zadanie, skorzystaj z terminów cyklicznych. Za każdym razem, kiedy ukończysz zadanie z terminem cyklicznym, odnowi się ono wraz z nowym, przewidzianym dla niego terminem realizacji - automatycznie i bez potrzeby ingerencji z Twojej strony.

Jak ustawić termin cykliczny

Możesz dodać termin cykliczny na kazdej platformie, w wersjach na przeglądarkę, urządzenia przenośne i komputer stacjonarny, wpisując ją w pole zadania przy użyciu naturalnego języka. Na przykład: "każdy poniedziałek" lub "co drugi tydzień". Inteligentna funkcja szybkiego dodawania rozpozna, że termin ma charakter cykliczny i doda go do zapisywanego zadania.

Web.png

iOS.png

Android.png

Czasami w nazwie zadania chcemy umieścić datę.
W trakcie wpisywania nazwy zadania, niektóre jej części mogą zostać podkreślone i automatycznie rozpoznane jako termin cykliczny. Aby usunąć takie podkreślenie, wystarczy na nie kliknąć. Możesz również całkowicie wyłączyć automatyczne rozpoznawanie dat.

Kilka przykładów terminów cyklicznych

Oto kilka przykładów zwrotów, których możesz użyć, aby przypisać zadaniu termin cykliczny:

Wpisz:

Aby dodać następujący termin cykliczny:

każdego dnia

każdego dnia, zaczynając od dziś (możesz też wpisać "codziennie" lub "każdy dzień").

codziennie rano

każdego dnia o 9

każdego wieczora

każdego dnia o 19

każdy dzień powszedni

w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek (działa również "każdy dzień roboczy")

każdy poniedziałek, piątek

w każdy poniedziałek i piątek

każde 3 dni

co trzy dni, zaczynając od dziś

każdego tygodnia

co tydzień, zaczynając od dziś ("co tydzień" również działa)

każdego miesiąca

co miesiąc, zaczynając od dziś ("co miesiąc" również działa)

każdy trzeci piątek

w każdy trzeci piątek miesiąca

każdy 27

w każdy 27 dzień miesiąca

każdego roku

co roku, zaczynając od dziś ("co roku" również działa)

każdy 27 stycznia

w każdy 27 dzień stycznia

każdego ostatniego dnia

ostatniego dnia każdego miesiąca

Daty początkowe i końcowe dla zadań cyklicznych

Możesz używać języka naturalnego, wpisując daty rozpoczęcia i zakończenia zadań o charakterze cyklicznym:

Wpisz:

Aby dodać następujący termin cykliczny:

każdego dnia od 3 sierpnia

każdego dnia, zaczynając od 3 sierpnia (zadziała również "po 3 sierpnia")

każdego dnia do 3 sierpnia

każdego dnia, kończąc na 3 sierpnia

każdego dnia przez 3 tygodnie

Każdego dnia przez okres 3 tygodni, zaczynając od dziś (możesz też wpisać "codziennie przez 3 tygodnie")

każdego dnia od 10 maja do 20 maja

każdego dnia między 10 a 20 maja

co 6 tygodni o 9:00 zaczynając od 3 stycznia

Co 6 tygodni o 9:00 rano, zaczynając od 3 stycznia

Korzystaj z terminów cyklicznych aby ustalać różne daty. Zarówno od tych najprostszych, jak "codziennie o 16:00" po bardzo złożone, jak np. "w każdy trzeci wtorek od 29 sierpnia przez 6 miesięcy". Po prostu wpisz datę, a są duże szanse, że Todoist poprawnie ją rozpozna.

Powtarzanie zadania w oparciu o zaplanowany termin ukończenia lub faktyczny termin ukończenia.

Możesz utworzyć zadanie cykliczne, które będzie się powtarzać w regularnych odstępach czasu – zarówno na podstawie planowanego jak i rzeczywistego terminu jego realizacji. W tym celu skorzystaj z operatora każdy lub każdy!. Oto szczegóły:

Każdy: Kiedy ukończysz zadanie z terminem każde 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po pierwszym ustalonym terminie ukończenia zadania.

Na przykład, jeśli 10 stycznia utworzyłeś(-aś) zadanie cykliczne z terminem realizacji każde 3 miesiące, zadanie będzie się odnawiać z terminami odpowiednio: 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca itd. – niezależnie od tego, w jakich dniach tak naprawdę uda Ci się je ukończyć za kazdym razem. Jest to przydatne dla zadań, które powinny być realizowane w stałych terminach, jak na przykład przygotowywanie raportów okresowych lub dokonywanie opłat za wynajem mieszkania.

Każdy!: Kiedy ukończysz zadanie z terminem każde! 3 miesiące, następny termin realizacji zostanie wyznaczony na dzień przypadający dokładnie 3 miesiące po dniu, kiedy faktycznie ukończyłeś(-aś) zadanie.

Jeśli więc, zamiast zaplanowanego pierwotnie 10 stycznia, udało Ci się ukończyć zadanie dopiero 20 stycznia, kolejny termin realizacji tego zadania przesunie się na 20 kwietnia. Może to być przydatne przy zadaniach, które powinny być wykonywane regularnie, ale niekoniecznie w określone dni – tak jak, na przykład, sprzątanie mieszkania.

FAQ

P: Termin w moim zadaniu cyklicznym nie ustawia się prawidłowo. Jak mogę to naprawić?

O: Podczas wpisywania terminu cyklicznego dla zadania skorzystaj z poniższych porad, aby ułatwić Todoist prawidłową interpretację:

Datę rozpoczęcia zadania umieść na końcu. Na przykład, termin co 14 dni od 1 listopada 7:00 może nie zostać rozpoznany prawidłowo. Zamiast tego, spróbuj co 14 dni o 7:00 od 1 listopada.

Najpierw wpisz datę, a potem czas wykonania zadania. Jeśli wpiszesz jako termin 7:00 co druga środa od 1 listopada, Todoist prawdopodobnie nie rozpozna go prawidłowo. Zamiast tego, spróbuj co druga środa o 7:00 od 1 listopada.

P: Czy mogę tworzyć jeszcze bardzej złożone terminy cykliczne, używając operatora każdy/a więcej niż raz?

O: Niestety, słowo każdy/a może zostać użyte tylko raz w wyrażeniu opisującym termin realizacji zadania.

P: Po utworzeniu zadania cyklicznego, widzę tylko pierwszy z terminów realizacji określonych dla zadania. W jaki sposób zobaczyć wszystkie przyszłe terminy dla tego zadania?

O: Niestety, nie da się zobaczyć wszystkich nadchodzących zadań cyklicznych w Todoist. Dzieje się tak, ponieważ zadanie cykliczne jest traktowane jako pojedyncze zadanie z przesuwającym się terminem realizacji, a nie jako seria wielu oddzielnych zadań.

Na przykład, jeśli utworzysz zadanie Posprzątać w domu i wpiszesz jego termin jako 28 co miesiąc, pierwszy termin realizacji zadania zostanie zaplanowany na 28 dzień bieżącego miesiąca. Kiedy ukończysz zadanie, termnin jego następnej realizacji przesunie się o miesiąc – w tym przypadku oznaczać to będzie 28 dzień kolejnego miesiąca.

P: W jaki sposób mogę zobaczyć moje ukończone zadania cykliczne na liście ukończonych zadań?

O: Niestety nie ma takiej możliwości. Ukończone zadania cykliczne będą jednak widoczne w Twoim dzienniku aktywności.

P: Czy mogę anulować ukończenie zadania cyklicznego?

O: Niestety nie możesz anulować ukończenia zadania cyklicznego.

Istnieje jeden wyjątek. Zaraz po ukończeniu pojedynczego wystąpienia zadania cyklicznego możesz cofnąć jego ukończenie używając opcji "cofnij" na dole Todoist. Termin zadania cyklicznego zmieni się z powrotem na ten, który był do niego przypisany przed jego ukończeniem.

Opcja cofnięcia ukończenia zadania pozostanie aktywna tylko dopóki nie wykonasz następnej czynności.

P: W jaki sposób ustalić termin dla zadania przypadający na kilka wybranych dni tygodnia ale tak, aby nie odnowiło się ono w kolejnym nadchodzącym tygodniu?

O: Możesz to zrobić, wpisując termin jako kilka wybranych dni oraz określając dodatkowo termin zakończenia zadania.

Na przykład, jeśli chcesz zaplanować zadanie na najbliższą środę, piątek i sobotę wystarczy, że wpiszesz każda środa, piątek, sobota do soboty. Zadanie to nie powtórzy się po sobocie.

P: W jaki sposób poprawnie przełożyć termin realizacji zadania cyklicznego? Kiedy próbuję wpisać nową datę, zadanie traci swój cykliczny charakter.

O: Aby przełożyć zadanie cykliczne, skorzystaj z terminarza klikając prawym klawiszem (w wersjach na przeglądarkę, Windows i macOS) lub przeciągając w lewo (w przypadku iOS i Android) i wybierając tam nowy termin dla zadania.

Jeśli zamiast tego po prostu wpiszesz nowy termin, zadanie straci charakter zadania cyklicznego.

Powiązane terminy wyszukiwania: zadania cykliczne, zadania powtarzalne, powtarzające się zadania

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 94 z 123