Loading the new Help Center

W jaki sposób sformatować plik CSV, aby można go było zaimportować do Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Może się zdarzyć, że prowadzisz listę swoich zadań w innym programie lub arkuszu kalkulacyjnym, lecz postanowisz przenieść ją do Todoist. Nic prostszego – wystarczy wyeksportować zadania z programu do pliku CSV, a następnie zaimportować je do Todoist.

Aby możliwe było zaimportowanie pliku CSV, musi mieć on odpowiedni format, rozpoznawalny przez Todoist. Pobierz ten szablon i pracuj z nim, dzięki czemu nie napotkasz problemów w trakcie importowania swoich zadań.

Sprawdzając swój plik CSV zwróć uwagę, czy każda linijka spełnia poniższe zasady:

Kolumna Zawartość Opis
TYPE task, section, lub note (należy wpisać małymi literami) Użyj task, jeśli chcesz dodać zadanie, section, aby dodać sekcję lub note, aby dodać komentarz do zadania w wierszu powyżej.
CONTENT

nazwa zadania, nazwa sekcji lub treść Twojej notatki

Wpisz nazwę zadania jeśli dodajesz zadanie.

(W trakcie dodawania zadania możesz od razu dodać etykiety, wpisując @nazwatwojejetykiety obok nazwy zadania.)

Wpisz nazwę sekcji jeśli dodajesz sekcję.

Wpisz treść swojej notatki jeśli dodajesz komentarz.

DESCRIPTION

zawartość opisu zadania

Wpisz zawartość opisu zadania, jeśli chcesz dodać opis.

PRIORITY

1, 2, 3, lub 4

Wpisz 1, aby przypisać zadaniu p1 (najwyższy priorytet).

Wpisz 2, aby przypisać zadaniu p2.

Wpisz 3, aby przypisać zadaniu p3.

Wpisz 4, aby przypisać zadaniu p4 (najniższy priorytet).

Pozostawienie pustej komórki automatycznie przypisze zadaniu priorytet 1.

INDENT

1, 2, 3 lub 4

Użyj 1, aby zadanie nie miało wcięcia (zadanie to nie będzie podrzędne wobec innego).

Użyj 2, aby dodać wcięcie. W ten sposób utworzysz pod-zadanie.

Użyj 3, aby dodać dodatkowe wcięcie. Utworzone zadanie będzie zadaniem podrzędnym drugiego stopnia.

I tak dalej.

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że zadanie zostanie dodane jako główne (bez wcięcia).

AUTHOR nazwa użytkownika (ID)

Dodaj nazwę i ID (w nawiasach) użytkownika, który utworzył zadanie.

Na przykład: Jacek (14781400).

Pozostawienie pustej komórki spowoduje automatyczne dodanie Twojej nazwy użytkownika i ID.

RESPONSIBLE nazwa użytkownika (ID)

Dodaj nazwę i ID (w nawiasach) osoby, do której chciałbyś przypisać to zadanie.

Na przykład: Jacek (14781400).

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że zadanie nie zostanie przypisane do nikogo.

DATE

termin realizacji zadania lub termin cykliczny dla zadania

Dodaj termin dla zadania. Możesz również ustawić termin cykliczny.

Jeśli pozostawisz to pole puste, do zadania nie zostanie przypisany żaden termin realizacji.

DATE_LANG kod ISO języka

Dodaj kod języka, aby ustawić termin (jeśli dotyczy). Oto oficjalne oznaczenia (kody) językowe:

da dla duńskiego

de dla niemieckiego

en dla angielskiego

es dla hiszpańskiego

fi dla fińskiego

fr dla francuskiego

it dla włoskiego

ja dla japońskiego

ko dla koreańskiego

nb dla norweskiego

nl dla holenderskiego

pl dla polskiego

pt_BR dla portugalskiego (Brazylia)

ru dla rosyjskiego

sv dla szwedzkiego

zh_CN dla chińskiego (uproszczonego)

TIMEZONE strefa czasowa

Dodaj strefę czasową właściwą dla Twojego konta Todoist (ustawienia dotyczące strefy czasowej znajdziesz w menu Ustawienia > Ogólne).

Na przykład: (GMT -5:00) – Chicago.

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że Todoist automatycznie wykryje Twoją strefę czasową.

meta view_style=board

Zaimportuj szablon w widoku tablicy.

FAQ

Jeśli chciałbym przypisać komuś zadania w moim pliku CSV, w jaki sposób mam znaleźć jego ID i nazwę użytkownika?

Możesz uzyskać te informacje eksportując z Todoist projekt współdzielony, w którym bierze udział dany użytkownik:

  1. Znajdź projekt wspóldzielony, do którego dołączył dany użytkownik.
  2. Kliknij web_three-dots.svgikonę trzech kropek po prawej stronie na górze.
  3. Wybierz Eksportuj jako szablon.
  4. Wybierz Eksportuj jako plik.
  5. Otwórz wygenerowany plik CSV i odnajdź ID użytkownika w kolumnie RESPONSIBLE, w wierszu projektu.

Dlaczego, po zaimportowaniu pliku, niektóre moje projekty nie są widoczne?

Upewnij się, że każda komórka ma prawidłową zawartość. Jeśli w dowolnej z komórek pojawi się błąd, Todoist pominie cały wiersz i automatycznie przejdzie do następnego.

Zwróć uwagę, że zawartość pól takich jak task, section, lub note w kolumnie TYPE musi być wpisana małymi literami.

Czy mogę cofnąć proces importowania?

Nie da się cofnąć procesu importowania. Możesz jednak w każdej chwili wielokrotnie wybrać i usunąć zadania, które zostały zaimportowane wskutek błędu.

Kiedy otwieram szablon w Excelu, cały tekst jest połączony razem w kolumnie A. Jak to naprawić?

Możesz to naprawić w następujący sposób:

  1. Na górze arkusza w Excelu, kliknij zakładkę Dane.
  2. Kliknij Tekst jako kolumny.
  3. Wybierz Rodzielany i kliknij Dalej.
  4. Wybierz Przecinek, odznaczając wszystkie inne pola wyboru.
  5. Kliknij Zakończ.

Projekt, który zamierzam eksportować do pliku CSV, wyświetlany jest w widoku tablicy. Jeśli w przyszłości zaimportuję go ponownie, czy zostanie zachowany widok tablicy?

Tak, nic się nie zmieni. Projekt wyeksportowany w widoku listy lub tablicy zachowa swój układ po ponownym zaimportowaniu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 26 z 38