W jaki sposób sformatować plik CSV tak, aby można go było zaimportować do Todoist

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Może się zdarzyć, że prowadzisz listę swoich zadań w innym programie lub arkuszu kalkulacyjnym, lecz chciałbyś przenieść ją do Todoist. Nic prostszego – wystarczy wyeksportować zadania z programu do pliku CSV, a następnie zaimportować je do Todoist.

Aby możliwe było zaimportowanie pliku CSV, musi mieć on odpowiedni, rozpoznawalny przez Todoist format. Pobierz ten szablon i pracuj z nim aby mieć pewność, że nie napotkasz problemów w trakcie importowania swoich zadań.

Sprawdzając swój plik CSV zwróć uwagę, czy każda linijka spełnia poniższe zasady:Kolumna

Zawartość

Opis

TYPE

task lub note

Użyj task by dodać zadanie.

Użyj note jeśli chcesz dodać komentarz do zadania w wierszu powyżej.

CONTENT

nazwa zadania lub treść Twojej notatki

Wpisz nazwę zadania jeśli dodajesz zadanie.

Wpisz treść swojej notatki jeśli dodajesz komentarz.

W trakcie dodawania zadania możesz od razu przypisać mu etykiety, wpisując @twojaetykieta obok nazwy zadania.

PRIORITY

1, 2, 3, lub 4

Wpisz 1 aby przypisać zadaniu p1 (najwyższy priorytet).

Wpisz 2 aby przypisać zadaniu p2.

Wpisz 3 aby przypisać zadaniu p3.

Wpisz 4 aby przypisać zadaniu p4 (najniższy priorytet).

Pozostawienie pustej komórki automatycznie przypisze zadaniu priorytet 1.

INDENT

1, 2, 3, 4, lub 5

Użyj 1 aby zadanie nie miało wcięcia (zadanie to nie będzie podrzędne wobec innego)

Użyj 2 aby dodać wcięcie. W ten sposób utworzysz pod-zadanie.

Uzyj 3 aby dodać dodatkowe wcięcie. Utworzone zadanie będze zadaniem podrzędnym drugiego stopnia.

I tak dalej.

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że zadanie zostanie dodane jako główne (bez wcięcia).

AUTHOR

nazwa użytkownika (ID)

Dodaj nazwę i ID (w nawiasach) użytkownika, który utworzył zadanie.

Na przykład: Jacek (30021983).

Pozostawienie pustej komórki spowoduje dodanie Twojej nazwy użytkownika i ID .

RESPONSIBLE

nazwa użytkownika (ID)

Dodaj nazwę i ID (w nawiasach) osoby, do której chciałbyś przypisać to zadanie.

Na przykład: Jacek (30021983).

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że zadanie nie zostanie przypisane do nikogo.

DATE

termin realizacji zadania lub termin cykliczny dla zadania

Dodaj termin dla zadania. Możesz go również ustawić jakotermin cykliczny.

Jeśli pozostawisz to pole puste, do zadania nie zostanie przypisany żaden termin realizacji.

DATE_LANG

Kod języka

Dodaj kod języka dla ustawionego terminu (jeśli dotyczy). Oto oficjalne oznaczenia (kody) językowe:

da dla duńskiego.

de dla niemieckiego.

en dla angielskiego.

es dla hiszpańskiego.

fi dla fińskiego.

fr dla francuskiego.

it dla włoskiego.

ja dla japońskiego.

ko dla koreańskiego.

nb dla norweskiego.

nl dla holenderskiego.

pl dla polskiego.

pt_BR dla portugalskiego (Brazylia).

ru dla rosyjskiego.

sv dla szwedzkiego.

zh_CN dla chińskiego (uproszczonego).

TIMEZONE

Strefa czasowa

Dodaj strefę czasową właściwą dla Twojego konta Todoist (ustawienia dotyczące strefy czasowej znajdziesz w menu Ustawienia > Ogólne).

Na przykład: (GMT -5:00) – Chicago

Pozostawienie pustej komórki spowoduje, że Todoist automatycznie wykryje Twoją strefę czasową.

FAQ

P: Jeśli chciałbym przypisać komuś zadania w moim pliku CSV, w jaki sposób mam znaleźć jego ID i nazwę użytkownika?

O: Możesz uzyskać te informacje eksportując z Todoist projekt współdzielony, w którym bierze udział dany użytkownik:

  1. Znajdź projekt wspóldzielony, do którego dołączył dany użytkownik.
  2. Eksportuj projekt jako szablon wybierając Eksportuj jako plik.
  3. Otwórz wygenerowany plik CSV i odnajdź ID użytkownika w kolumnie RESPONSIBLE, w wierszu projektu.

P: Dlaczego, po zaimportowaniu pliku, niektóre moje projekty nie są widoczne?

O: Upewnij się, że każda komórka ma prawidłową zawartość. Jeśli w którejś komórce pojawi się błąd, Todoist pominie cały wiersz i automatycznie przejdzie do następnego.

P: Czy mogę cofnąć proces importowania?

O: Nie da się cofnąć procesu importowania. Możesz jednak w każdej chwili zaznaczyć i skasować dowolne zadania, które zostały zaimportowane wskutek błędu.