Zmiany w cenniku Todoist Premium od grudnia 2018 r.

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Z dniem 1 grudnia 2018 roku wprowadziliśmy pakiet zmian obejmujących cennik i poszczególne rodzaje abonamentów Todoist. Był to pierwszy krok na drodze do zapewnienia wszystkim użytkownikom bardziej przejrzystej, bazującej na wartości usług struktury płatności za nasze usługi.

Oto podsumowanie zmian w Todoist Premium, które wprowadziliśmy 1 grudnia 2018 roku:

Zmiana ceny Todoist Premium

Roczna opłata za Todoist wzrosła z 29 USD (ok. 110 PLN) do 36 USD (ok. 137 PLN), co stanowi równowartość 3 USD/ok. 11 PLN za użytkownika/miesiąc w przypadku rozliczeń w trybie miesięcznym.

Klienci, którzy ulepszyli konto do Todoist Premium przed 1 grudnia 2018 roku będą mogli w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowej ceny (29 USD/ok. 110 PLN rocznie). Cena ta obowiązywać będzie tak długo, jak długo pozostaną oni użytkownikami usługi Todoist Premium.

Zwiększenie liczby projektów w Todoist Premium

Zwiększyliśmy limit aktywnych projektów dla klientów Premium z 200 do 300.

Płatności miesięczne za Todoist Premium na iOS i Android

Od 1 grudnia 2018 r. wprowadziliśmy możliwość miesięcznej subskrypcji dla użytkowników, którzy dokonują zakupu usługi przez Apple App Store lub sklep Google Play. Koszt miesięcznej subskrypcji Todoist Premium wynosi 4 USD (ok. 15 PLN).

FAQ

P: Dlaczego wprowadziliście zmiany w cenniku?

O: Wprowadzenie zmian stanowi pierwszy etap naszego planu, którego celem jest uproszczenie systemu płatności za usługi Todoist Premium i Todoist Business. Chcemy, aby nasze produkty miały jak najlepszą jakość, a ich ceny odzwierciedlały rzeczywistą wartość z punktu widzenia użytkownika: począwszy od darmowej wersji dla osób, które dopiero założyły konto, poprzez stopniowy wzrost ceny i funkcjonalności dla najbardziej wymagających użytkowników wersji Premium i Business. Wprowadzenie wszystkich planowanych zmian nastąpi w kilku etapach, na przestrzeni 2019 roku.

W bieżącym, 2019 roku planujemy wprowadzić jeszcze kilka innych modyfikacji. Zapewniamy jednak, że żadna z nich nie będzie już dotyczyła opłat.

Struktura opłat i zasady konta Premium nie zmianiały się od kiedy uruchomiliśmy Todoist w 2007 roku. Wierzymy, że wprowadzone obecnie zmiany to krok w kierunku zapewnienia naszym użytkownikom najwyższej jakości usług po wciąż niewygórowanej cenie.

P: 29 USD nie odpowiada, po przeliczeniu, tzw. "dotychczasowej cenie" 32 EUR. Czy nie powinno to być raczej coś w okolicach 25  EUR w oparciu o rzeczywisty kurs walutowy?

O: Różnica ta może wynikać z faktu, że w odróżnieniu od cen podanych w USD, ceny w EUR są powiększone o podatek VAT. Ponadto, nie dostosowujemy na bieżąco kwot w innych walutach do obowiązującej ceny dolara – takie modyfikacje przeprowadzamy zazwyczaj raz do roku. Przyjeliśmy kwotę 32 EUR (ok. 137 PLN), aby nasze usługi dostępne były w tej samej cenie w każdym państwie europejskim i niezależnie od platformy.

P: W 2015 za konto Premium zaplaciłem 40 AUD. Obecnie proponujecie Todoist w dotychczasowej cenie 45 AUD. Z czego wynika ten wzrost?

O: Ze względu na wahania cen walut i inflację, dotychczasowa cena o której mówimy może być większa od obowiązującej w poprzednich latach. Jeśli nie masz obecnie aktywnej lub samoczynnie odnawiającej się subskrypcji, otrzymasz ofertę w cenie dotychczasowej, dostosowanej do bieżącego roku. Cena ta będzie obowiązywała również w odniesieniu do Twoich przyszłych subskrypcji i nie zmieni się w przypadku kolejnych podwyżek.

P: W ofercie jest mowa o cenach miesięcznych, jednak mogę tylko wybrać subskrypcję na rok. Czy mogę wykupić Premium w dotychczasowej cenie i z opcją rozliczeń miesięcznych?

O: Nie. Wybierając rozliczenie miesięczne nie ma możliwości skorzystania z oferty z dotychczasową ceną. Jeśli chcesz korzystać z opcji rozliczenia miesięcznego, wykup subskrypcję w nowej cenie za pośrednictwem App Store lub sklepu Google Play.

P: Moja subskrypcja kończy się w 2019 roku i nie podlega automatycznemu odnowieniu. Kiedy wygaśnie, ile będę mieć czasu aby ją odnowić, zachowując dotychczasową cenę?

O: Po wygaśnięciu subskrypcji Premium będziesz mieć 30 dni na jej odnowienie w dotychczas obowiązującej cenie. Jeśli się na to zdecydujesz, cena ta będzie obowiązywać przy wszystkich przyszłych odnowieniach subskrypcji.

Jeśli dokonałeś zakupu Premium poprzez sklep Apple (App Store), Google Play lub Microsoft Store, będziesz mógł skorzystać z dotychczasowej ceny tylko wtedy, jeśli odnowisz swoją subskrypcję za pośrednictwem naszej strony w ciągu 30 dni od jej wygaśnięcia. Jeśli odnowisz subskrypcję przez sklep Apple (App Store), Google Play lub Microsoft Store, zostanie naliczona opłata według nowego cennika.

P: Moja subskrypcja odnowi się automatycznie w 2019 roku. Czy zapłacę dotychczasową cenę?

O: Tak. W tej sytuacji (jak również przy wszystkich przyszłych odnowieniach subskrypcji) zostanie automatycznie naliczona dotychczasowa kwota.

P: Wykupiłem subskrypcję wersji Premium przez sklep Apple, jednak musiałem zakończyć subskrypcję, aby wykorzystać darmowy okres Premium, jaki otrzymałem dzięki kodom promocyjnym/Programowi Polecającemu Todoist. Czy nowa, wyższa opłata zostanie naliczona w przypadku, gdy odnowię swoją subskrypcję?

O: Jeśli musiałeś anulować swoją bieżącą subskrypcję w celu wykorzystania dodatkowego okresu Premium, będziesz mógł skorzystać z dotychczasowej ceny wyłącznie przy odnowieniu subskrypcji za pośrednictwem naszej strony, w ciągu 30 dni od jej wygaśnięcia. Jeśli odnowisz subskrypcję przez sklep Apple (App Store), Google Play lub Microsoft Store, zostanie naliczona opłata według nowego cennika.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 21