Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: sekcje

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Często łatwiej jest poradzić sobie ze skomplikowanym projektem, jeśli podzielisz go na mniejsze części.

Korzystaj z sekcji, aby grupować swoje zadania. Dzięki temu łatwiej ocenisz, czym należy się zająć w danym momencie.

Dodaj sekcje do swojego projektu, a następnie przeciągnij i upuść odpowiednie zadania do sekcji, do której przynależą. Zobaczysz, że szybciej osiągniesz postępy w projekcie, jeśli nie będziesz czuć się przytłoczony(-a) jedną długą listą zadań.

Dodawanie sekcji w projekcie

 1. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Wybierz Dodaj sekcję.
 3. Wpisz nazwę sekcji i kliknij Dodaj sekcję.
Utwórz sekcję bezpośrednio nad lub pod obecną sekcją najeżdżając kursorem pomiędzy sekcjami i klikając Dodaj sekcję.

sections-help-center.png

  1. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
  2. Wybierz Dodaj sekcję.
  3. Wpisz nazwę sekcji i naciśnij ikonkę przesyłania.
W projektach wyświetlanych w formie listy zadań możesz dodać nową sekcję za pomocą dynamicznego przycisku dodawania.
  1. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu widoku projektu.
  2. Wybierz Dodaj sekcję.
  3. Wpisz nazwę sekcji i naciśnij ikonkę przesyłania.
W projektach wyświetlanych w formie listy zadań możesz dodać nową sekcję za pomocą dynamicznego przycisku dodawania.

Dodawanie zadań do sekcji

Organizuj projekty dodając zadania do sekcji.

Dodawanie zadań do sekcji

Istnieją cztery sposoby, aby dodać do sekcji nowe zadanie:

 • Utwórz zadanie w dowolnym miejscu projektu, a następnie przeciągnij je do odpowiedniej sekcji (zanim to zrobisz upewnij się, że sekcja docelowa jest rozwinięta).
 • Rozwiń sekcję, w której ma się znaleźć nowe zadanie, a następnie kliknij Dodaj zadanie.
 • Jeśli znajdujesz się w widoku projektu, w którym już istnieje sekcja, do której chcesz dodać zadanie, wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). W przeciwnym wypadku, wpisz najpierw nazwę projektu poprzedzoną symbolem #, a dalej nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. #Praca /Spotkania).
 • Kliknij zadanie, by otworzyć widok zadania. Następnie użyj ikonki projektu lub wpisz /NazwaSekcji bezpośrednio po nazwie zadania, aby dodać je do wybranej sekcji.

Dodawanie istniejących zadań do sekcji

Istnieją dwa sposoby, aby dodać do sekcji istniejące zadanie:

 1. Jeśli trzeba, rozwiń sekcję, do której chcesz dodać zadanie.
 2. Przeciągnij zadanie do sekcji.
 3. Kliknij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 4. Użyj ikonki projektów lub wpisz /NazwaSekcji zaraz po nazwie zadania.

Jeśli zadanie nie jest w tym samym projekcie co sekcja:

 1. Kliknij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Kliknij ikonkę projektu, aby wybrać nowy projekt lub sekcję.
W polu nazwy zadania wpisz nazwę projektu poprzedzoną symbolem #. Następnie, dodaj nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (na przykład: #Praca /Spotkania). W ten sposób szybko umieścisz zadanie w nowym projekcie i sekcji. Jeśli chcesz szybko przenieść w ten sposób kilka zadań, skorzystaj z wielokrotnego zaznaczania.

Dodawanie zadań do sekcji

W widoku tablicy:

 1. Naciśnij + Dodaj zadanie pod wybraną sekcją.
 2. Wpisz nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby utworzyć zadanie.

W widoku listy:

 1. Przeciągnij dynamiczny przycisk dodawania, a następnie upuść go w miejscu, w którym chcesz utworzyć zadanie.
 2. Wprowadź nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby utworzyć zadanie.
Podczas edycji nazwy zadania wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania) aby określić, w której sekcji ma ono zostać umieszczone. Jeśli nie jesteś w projekcie, do którego należy docelowa sekcja, przed nazwą sekcji wpisz jeszcze nazwę docelowego projektu poprzedzoną symbolem # (np. #Praca /Spotkania).

Dodawanie istniejących zadań do sekcji

 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij nazwę zadania.
 3. Za nazwą zadania wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). Jeśli przy okazji chcesz przenieść to zadanie do innego projektu, przed nazwą sekcji wpisz nazwę docelowego projektu poprzedzoną symbolem # (np. #Praca /Spotkania).
 4. Naciśnij Zapisz.

Jeśli zadanie już znajduje się w projekcie zawierającym sekcję, do której chcesz je dodać, wystarczy przeciągnąć i upuścić zadanie do obszaru wybranej sekcji.

Dodawanie zadań do sekcji

W widoku tablicy:

 1. Naciśnij + Dodaj zadanie pod wybraną sekcją.
 2. Wpisz nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby utworzyć zadanie.

W widoku listy:

 1. Przeciągnij dynamiczny przycisk dodawania, a następnie upuść go w miejscu, w którym chcesz utworzyć zadanie.
 2. Wprowadź nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby utworzyć zadanie.
Podczas edycji nazwy zadania wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania) aby określić, w której sekcji ma ono zostać umieszczone. Jeśli nie jesteś w projekcie, do którego należy docelowa sekcja, przed nazwą sekcji wpisz jeszcze nazwę docelowego projektu poprzedzoną symbolem # (np. #Praca /Spotkania).

Dodawanie istniejących zadań do sekcji

 1. Naciśnij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Za nazwą zadania wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). Jeśli przy okazji chcesz przenieść to zadanie do innego projektu, przed nazwą sekcji wpisz nazwę docelowego projektu poprzedzoną symbolem # (np. #Praca /Spotkania).
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby zapisać zadanie.

Jeśli zadanie już znajduje się w projekcie zawierającym sekcję, do której chcesz je dodać, wystarczy przeciągnąć i upuścić zadanie do obszaru wybranej sekcji.

Zmiana nazwy sekcji

Jeśli korzystasz z Todoist na komputerze stacjonarnym lub w przeglądarce na urządzeniu przenośnym, możesz w szybki sposób zmienić nazwę sekcji. Otwórz projekt, w którym znajduje się sekcja i kliknij jej nazwę.
 1. Kliknij nazwę sekcji.
 2. Wpisz nową nazwę sekcji.
 3. Kliknij Zapisz.
 1. Kliknij nazwę sekcji.
 2. Wpisz nową nazwę sekcji.
 3. Kliknij Zapisz.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Edytuj nazwę sekcji.
 3. Wpisz nową nazwę sekcji.
 4. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby zapisać zmiany.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Edytuj nazwę sekcji.
 3. Wpisz nową nazwę sekcji.
 4. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby zapisać zmiany.

Przenoszenie sekcji

Chcesz, żeby Twoja sekcja znalazła się w innym miejscu projektu? Przenieś ją w inne miejsce:

Dodawanie sekcji w obrębie projektu

Po prostu przeciągnij ją i upuść w nowym miejscu.

 1. Naciśnij i przytrzymaj sekcję.
 2. Przeciągnij ją i upuść w nowym miejscu.

Funkcja ta jest dostępna tylko w widoku listy.

 1. Naciśnij i przytrzymaj sekcję.
 2. W widoku listy, przeciągnij ją i upuść w nowym miejsu. W widoku tablicy możesz dowolnie zmieniać układ sekcji.

Przenoszenie sekcji do innego projektu

Jeśli sekcja została błędnie dodana do innego projektu lub potrzebujesz ją przenieść? Po prostu ją przesuń!

Jeśli sekcja znajduje się w projekcie zespołowym, możesz ją przenieść tylko do innego projektu w tym samym zespole.
 1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Przenieś sekcję.
 3. Kliknij projekt, aby przenieść do niego sekcję.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Przenieś do.
 3. Wybierz projekt, do którego chcesz przenieść sekcję.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Przenieś sekcję.
 3. Wybierz projekt, do którego chcesz przenieść sekcję.

Jeśli przeniesiesz sekcję do innego projektu, wszystkie znajdujące się w niej zadania również zostaną przeniesione.

Tworzenie duplikatu sekcji

Możesz utworzyć kopię sekcji wraz ze wszystkimi jej zadaniami klikając ikonę trzech kropek na prawo od nazwy sekcji, a następnie wybierając Duplikuj sekcję.

Archiwizowanie sekcji

W dowolnym momencie możesz przenieść sekcję projektu do archiwum. Zadania, które się w niej znajdują, zostaną oznaczone jako ukończone.

 1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Archiwizuj sekcję.
 3. Kliknij Archiwizuj, aby potwierdzić.

Aby przeglądać sekcje przeniesione do archiwum, kliknij przycisk Widok w prawym górnym rogu projektu i włącz wyświetlanie ukończonych zadań. Sekcje przeniesione do archiwum będą wyszarzone, a znajdujące się w nich zadania oznaczone jako ukończone.

Jeśli chcesz przywrócić sekcję z archiwum, kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie i wybierz Przywróć sekcję z archiwum. Zadania znajdujące się w tej sekcji będą w dalszym ciągu oznaczone jako ukończone.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek z prawej strony sekcji.
 2. Wybierz Zarchiwizuj sekcję.
 3. Wybierz Archiwizuj, aby potwierdzić.

Aby przeglądać sekcje przeniesione do archiwum, naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu i włącz wyświetlanie ukończonych zadań. Sekcje przeniesione do archiwum będą wyszarzone, a znajdujące się w nich zadania oznaczone jako ukończone.

Jeśli chcesz przywrócić sekcję z archiwum, naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie i wybierz Przywróć sekcję z archiwum. Zadania znajdujące się w tej sekcji będą w dalszym ciągu oznaczone jako ukończone.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek z prawej strony sekcji.
 2. Wybierz Archiwizuj sekcję.
 3. Wybierz Archiwizuj, aby potwierdzić.

Aby przeglądać sekcje przeniesione do archiwum, naciśnij przycisk Widok w prawym górnym rogu projektu i włącz wyświetlanie ukończonych zadań. Sekcje przeniesione do archiwum będą wyszarzone, a znajdujące się w nich zadania oznaczone jako ukończone.

Jeśli chcesz przywrócić sekcję z archiwum, naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie i wybierz Przywróć sekcję z archiwum. Zadania znajdujące się w tej sekcji będą w dalszym ciągu oznaczone jako ukończone.

Usuwanie sekcji

Jeśli wiesz, że już nigdy nie zajdzie konieczność powrotu do ukończonych zadań, usuń sekcję na zawsze.

Usunięcie sekcji spowoduje usunięcie wszystkich należących do niej zadań, zarówno aktywnych jak i ukończonych. Jedynym sposobem odzyskania usuniętej sekcji jest import kopii zapasowej.

Jeśli chcesz usunąć sekcję, lecz pozostawić znajdujące się w niej zadania, zaznacz je i naciśnij ikonkę przenoszenia, aby przenieść je do innej sekcji lub projektu.

 1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Usuń sekcję.
 3. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek z prawej strony sekcji.
 2. Wybierz Usuń sekcję.
 3. Naciśnij Usuń, by potwierdzić.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek z prawej strony sekcji.
 2. Wybierz Usuń sekcję.
 3. Naciśnij Usuń, by potwierdzić.

FAQ

Jaki jest limit liczby sekcji w projekcie?

W każdym projekcie możesz utworzyć maksymalnie 20 sekcji.

Czy do moich sekcji mogę dodawać etykiety, terminy lub komentarze?

Nie, te elementy mogą być dodawane tylko do konkretnych zadań.

Czy mogę przypisać sekcję do konkretnego użytkownika?

Nie, sekcje nie mogą być przypisywane do użytkowników.

Czy mogę oznaczyć sekcję jako ukończoną?

Nie, możesz ją tylko zarchiwizować. Aby otrzymać punkty karmy za każde ze zrealizowanych zadań w sekcji upewnij się, że wcześniej oznaczyłeś(-aś) ich ukończenie.

Czy mogę zarchiwizować pojedyncze zadania?

Nie, do archiwum można przenosić tylko całe sekcje lub projekty. Jeśli nie chcesz widzieć wybranych zadań, ukończ je albo usuń.

Czy mogę zarchiwizować sekcję z pominięciem automatycznego ukończenia i zarchiwizowania znajdujących się w niej zadań?

Nie. Jeśli chcesz zarchiwizować sekcję zachowując znajdujące się w niej aktywne zadania, należy najpierw przenieść je poza sekcję. Możesz to szybko zrobić zaznaczając wiele zadań na raz, a następnie wskazując sekcję lub projekt, do którego chcesz je przenieść.

Czy podczas tworzenia sekcji mogę używać znaków specjalnych?

Tak. Możesz korzystać ze znaków specjalnych, takich jak # " ( ) | & ! _ - oraz ,.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 238 z 305