Loading the new Help Center

Pierwsze kroki: sekcje

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Zwykle łatwiej jest poradzić sobie z większym projektem, kiedy podzielisz go na mniejsze części korzystając z sekcji Todoist.

ios_section.png

Porządkuj projekty używając sekcji. Pozwolą Ci one tworzyć grupy zadań, aby szybciej zorientować się, co pozostało do wykonania. Dodaj sekcje do swojego projektu, a następnie przeciągnij i upuść odpowiednie zadania do sekcji, do której przynależą. Zobaczysz, że szybciej osiągniesz postępy w projekcie, jeśli nie będziesz czuć się przytłoczony(-a) jedną długą listą zadań.

Dodawanie sekcji do projektu

 1. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
 2. Wybierz Dodaj sekcję.
 3. Wpisz nazwę sekcji i kliknij Dodaj sekcję.
Utwórz sekcję bezpośrednio nad lub pod obecną sekcją najeżdżając kursorem pomiędzy sekcjami i klikając Dodaj sekcję.
  1. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
  2. Wybierz Dodaj sekcję.
  3. Wpisz nazwę sekcji i naciśnij ikonkę przesyłania.
Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android, możesz też dodać nową sekcję w projekcie używając dynamicznego przycisku dodawania.
  1. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu projektu.
  2. Wybierz Dodaj sekcję.
  3. Wpisz nazwę sekcji i naciśnij ikonkę przesyłania.
Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem iOS, możesz też dodać nową sekcję w projekcie używając dynamicznego przycisku dodawania.
W nazwie sekcji nie używaj znaków / " ( ) | & ! ,. Jedynymi znakami specjalnymi dozwolonymi w nazwie sekcji są . _ oraz -.

Dodawanie zadań do sekcji

Organizuj projekty dodając zadania do sekcji.

Dodawanie zadań do sekcji

Istnieją cztery sposoby, aby dodać do sekcji nowe zadanie:

 • Utwórz zadanie w dowolnym miejscu projektu, a następnie przeciągnij je i upuść w odpowiedniej sekcji (zanim to zrobisz upewnij się, że sekcja docelowa jest rozwinięta).
 • Rozwiń sekcję, w której ma się znaleźć nowe zadanie, a następnie kliknij Dodaj zadanie.
 • Jeśli znajdujesz się w widoku projektu, w którym już istnieje sekcja, do której chcesz dodać zadanie, wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). W przeciwnym wypadku, wpisz najpierw nazwę projektu poprzedzoną symbolem #, a dalej nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. #Praca /Spotkania).
 • Kliknij zadanie, by otworzyć widok zadania. Następnie użyj ikonki projektu lub wpisz /NazwaSekcji bezpośrednio po nazwie zadania, aby dodać je do wybranej sekcji.

Dodawanie istniejących zadań do sekcji

Istnieją dwa sposoby, aby dodać do sekcji istniejące zadanie:

 1. Przeciągnij i upuść zadanie w obszarze rozwiniętej sekcji.
 2. Kliknij zadanie, by otworzyć widok zadania. Następnie użyj ikonki projektu lub wpisz /NazwaSekcji bezpośrednio po nazwie zadania, aby dodać je do wybranej sekcji.
Nie można przeciągnąć i upuścić zadań do zwiniętych sekcji. Ta funkcja będzie obsługiwana w kolejnej aktualizacji.

Jeśli zadanie nie jest w tym samym projekcie co sekcja:

 1. Kliknij zadanie, aby otworzyć widok zadania.
 2. Kliknij ikonkę projektu, aby wybrać nowy projekt lub sekcję.
 3. Możesz też określić nowy projekt i sekcję dla zadania podczas jego edycji. W nazwie zadania wpisz nazwę projektu poprzedzoną symbolem #, a potem nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (na przykład #Praca /Spotkania).
Przenieś wiele zadań do sekcji używając trybu wielokrotnego wyboru.

Dodawanie zadań do sekcji

W widoku tablicy:

 1. Naciśnij + Dodaj zadanie.
 2. Wpisz nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby utworzyć zadanie.
 4. Jeśli tworzysz nowe zadanie, możesz też określić sekcję, wpisując jej nazwę poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). Jeśli w danej chwili nie znajdujesz się w widoku projektu zawierającego docelową sekcję, przed jej nazwą wpisz najpierw nazwę projektu poprzedzoną symbolem # (np. #Praca /Spotkania).

W widoku listy:

 1. Przeciągnij i upuść dynamiczny przycisk dodawania w miejsce, w którym chcesz utworzyć zadanie.
 2. Wprowadź nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby utworzyć zadanie.

Dodawanie istniejących zadań do sekcji

 1. Naciśnij zadanie, by otworzyć widok zadania.
 2. Za nazwą zadania wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). Jeśli przy okazji chcesz przenieść to zadanie do innego projektu, przed nazwą sekcji wpisz nazwę docelowego projektu poprzedzoną symbolem # (np. #Praca /Spotkania).
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby zapisać zadanie.
 4. W sytuacji, gdy zadanie już znajduje się w projekcie zawierającym sekcję, do której chcesz je dodać, wystarczy przeciągnąć i upuścić zadanie do obszaru wybranej sekcji.

Dodawanie zadań do sekcji

W widoku tablicy:

 1. Naciśnij + Dodaj zadanie.
 2. Wpisz nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby utworzyć zadanie.
 4. Jeśli tworzysz nowe zadanie, możesz też określić sekcję, wpisując jej nazwę poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). Jeśli w danej chwili nie znajdujesz się w widoku projektu zawierającego docelową sekcję, przed jej nazwą wpisz najpierw nazwę projektu poprzedzoną symbolem # (np. #Praca /Spotkania).

W widoku listy:

 1. Przeciągnij i upuść dynamiczny przycisk dodawania w miejsce, w którym chcesz utworzyć zadanie.
 2. Wprowadź nazwę zadania i dodaj szczegóły.
 3. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby utworzyć zadanie.

Dodawanie istniejących zadań do sekcji

 1. Naciśnij zadanie, by otworzyć widok zadania.
 2. Naciśnij nazwę zadania.
 3. Za nazwą zadania wpisz nazwę sekcji poprzedzoną symbolem / (np. /Spotkania). Jeśli przy okazji chcesz przenieść to zadanie do innego projektu, przed nazwą sekcji wpisz nazwę docelowego projektu poprzedzoną symbolem # (np. #Praca /Spotkania).
 4. Naciśnij Zapisz.
 5. W sytuacji, gdy zadanie już znajduje się w projekcie zawierającym sekcję, do której chcesz je dodać, wystarczy przeciągnąć i upuścić zadanie do obszaru wybranej sekcji.

Przenoszenie zadań między sekcjami

Przy włączonym sortowaniu możesz przenosić zadania między sekcjami. Jeśli jednak pogrupujesz zadania w danym widoku, nie będzie można przenosić ich między poszczególnymi grupami.

Zmiana nazwy sekcji

Jeśli korzystasz z Todoist na komputerze stacjonarnym lub w przeglądarce na urządzeniu przenośnym, możesz w szybki sposób zmienić nazwę sekcji. Otwórz projekt, w którym znajduje się sekcja i kliknij jej nazwę.
 1. Kliknij nazwę sekcji.
 2. Wpisz nową nazwę sekcji.
 3. Kliknij Zapisz.
 1. Kliknij nazwę sekcji.
 2. Wpisz nową nazwę sekcji.
 3. Kliknij Zapisz.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Edytuj nazwę sekcji.
 3. Wpisz nową nazwę sekcji.
 4. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby zapisać zmiany.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Edytuj nazwę sekcji.
 3. Wpisz nową nazwę sekcji.
 4. Naciśnij ikonkę przesyłania, aby zapisać zmiany.

Przenoszenie sekcji

Chcesz, żeby Twoja sekcja znalazła się w innym miejscu projektu? Przenieś ją w inne miejsce:

Dodawanie sekcji w obrębie projektu

Po prostu przeciągnij ją i upuść w nowym miejscu.

 1. Naciśnij i przytrzymaj sekcję.
 2. W widoku listy, przeciągnij ją i upuść w nowym miejsu. W widoku tablicy możesz dowolnie zmieniać układ sekcji.
 1. Naciśnij i przytrzymaj sekcję.
 2. Przeciągnij ją i upuść w nowym miejscu.

Funkcja ta jest dostępna tylko w widoku listy.

Przenoszenie sekcji do innego projektu

Jeśli sekcja została błędnie dodana do innego projektu lub potrzebujesz ją przenieść, po prostu ją przesuń:

 1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Przenieś sekcję.
 3. Kliknij projekt, aby przenieść do niego sekcję.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Przenieś sekcję.
 3. Wybierz projekt, do którego chcesz przenieść sekcję.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Przenieś do.
 3. Wybierz projekt, do którego chcesz przenieść sekcję.

Duplikowanie sekcji

Możesz utworzyć kopię sekcji wraz ze wszystkimi jej zadaniami klikając ikonę trzech kropek na prawo od nazwy sekcji, a następnie wybierając Duplikuj sekcję.

Archiwizowanie lub usuwanie sekcji

Jeśli już nie potrzebujesz wybranej sekcji, możesz ją zarchiwizować lub usunąć. Przeniesienie sekcji do archiwum usunie ją z widoku projektu, ale wciąż będziesz mieć możliwość powrotu do jej zawartości. Usunięcie sekcji jest natomiast permanentne, skorzystaj więc z tej opcji tylko jeśli nie potrzebujesz już przeglądać zawartości sekcji ani jej zadań.

Gdy już ukończysz wszystkie zadania w sekcji możesz ją zarchiwizować – tak, aby już Cię nie rozpraszała. Możesz też w dowolnym momencie usunąć sekcję.

Archiwizowanie sekcji

Zarchiwizuj sekcję razem ze wszystkimi zawartymi w niej zadaniami. Zachowasz możliwość jej przeglądania lub przywrócenia z archiwum w dowolnej chwili.

 1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Archiwizuj sekcję.
 3. Kliknij Archiwizuj, aby potwierdzić.
Aby przeglądać sekcje lub przywrócić je z archiwum, kliknij ikonę trzech kropek na górze po prawej stronie projektu, a następnie wybierz z menu Pokaż ukończone zadania. Zarchwizowane sekcje będą wyświetlane na szaro, a zadania oznaczone jako ukończone. Aby przywrócić sekcję z archiwum, kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie sekcji i wybierz Przywróć sekcję z archiwum.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Archiwizuj sekcję.
 3. Wybierz Archiwizuj, aby potwierdzić.
Aby przeglądać sekcje lub przywrócić je z archiwum, naciśnij ikonę trzech kropek na górze po prawej stronie projektu, a następnie wybierz z menu Pokaż ukończone zadania. Zarchwizowane sekcje będą wyświetlane na szaro, a zadania oznaczone jako ukończone. Aby przywrócić sekcję z archiwum, naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie sekcji i wybierz Przywróć sekcję z archiwum.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Zarchiwizuj sekcję.
 3. Wybierz Archiwizuj, aby potwierdzić.
Aby przeglądać zarchiwizowane sekcje lub przywrócić je z archiwum, naciśnij ikonę trzech kropek na górze po prawej stronie projektu, a następnie wybierz z menu Pokaż ukończone zadania. Zarchwizowane sekcje będą wyświetlane na szaro, a zadania oznaczone jako ukończone. Aby przywrócić sekcję z archiwum, naciśnij ikonę trzech kropek po prawej stronie sekcji i wybierz Przywróć sekcję z archiwum.

Usuwanie sekcji

Widzisz sekcję, której już dłużej nie potrzebujesz? Możesz ją łatwo usunąć.

Usunięcie sekcji spowoduje również usunięcie wszystkich jej aktywnych i ukończonych zadań.
 1. Kliknij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Usuń sekcję.
 3. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Usuń sekcję.
 3. Wybierz Usuń, by potwierdzić.
 1. Naciśnij ikonę trzech kropek na prawo od sekcji.
 2. Wybierz Usuń sekcję.
 3. Wybierz Usuń, by potwierdzić.

FAQ

Jaki jest limit liczby sekcji w projekcie?

W każdym projekcie możesz utworzyć maksymalnie 20 sekcji.

Co się stanie, gdy przeniosę moją sekcję do innego projektu?

Jeśli przeniesiesz sekcję do innego projektu, wszystkie znajdujące się w niej zadania również zostaną przeniesione.

Czy do moich sekcji mogę dodawać etykiety, terminy lub komentarze?

Nie, te elementy mogą być dodawane tylko do konkretnych zadań.

Czy mogę przypisać sekcję do innego użytkownika?

Nie, sekcje nie mogą zostać przypisane do innych użytkowników.

Czy mogę zobaczyć ukończone zadania w danej sekcji?

Oczywiście. Za każdym razem, gdy przeglądasz swoje ukończone zadania możesz sprawdzić, które zadania zostały ukończone w obrębie danej sekcji.

Kiedy odznaczę ukończenie zadania, czy pozostanie ono w swojej dotychczasowej sekcji?

Tak, zadania zawsze pozostaną w obrębie tej sekcji, w której zostały ukończone. Zadanie może zostać przeniesione do innej sekcji tylko wtedy, gdy najpierw zostanie oznaczone jako nieukończone.

Czy mogę oznaczyć sekcję jako ukończoną?

Nie, możesz ją tylko zarchiwizować. Aby otrzymać punkty karmy za każde ze zrealizowanych zadań w sekcji upewnij się, że wcześniej oznaczyłeś(-aś) ich ukończenie.

Przez przypadek usunąłem sekcję i wszystkie przynależne do niej zadania. Jak mogę je odzyskać?

Jedynym sposobem odzyskania usuniętej sekcji jest import kopii zapasowej.

Jeśli jesteś użytkownikiem planu Pro lub Business, kopie zapasowe Twoich danych tworzone są automatycznie każdego dnia i odzwierciedlają wszystkie zmiany w Todoist, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 21 dni.

Czy mogę usunąć sekcję bez usuwania aktywnych zadań, które się w niej znajdują?

Nie. Jeśli chcesz usunąć sekcję, ale zachować znajdujące się w niej zadania, musisz najpierw przenieść je poza sekcję. Możesz to szybko zrobić wybierając wiele zadań jednocześnie, a następnie wskazując sekcję lub projekt, do których chcesz je przenieść.

Czy mogę zarchiwizować pojedyncze zadania?

Nie, do archiwum można przenosić tylko całe sekcje lub projekty. Jeśli nie chcesz widzieć wybranych zadań, ukończ je albo usuń.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 231 z 290