Loading the new Help Center

Jak korzystać z widoku tablicy

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Tablice mogą się okazać bardzo przydatnym sposobem porządkowania i wizualizacji Twoich projektów w Todoist. Niezależnie od tego, czy opracowujesz tygodniowy plan diety, czy strategię biznesową przedsiębiorstwa na następne pięć lat – tablice pozwolą Ci spojrzeć na projekty z szerszej perspektywy i być może przyspieszą ich realizację.

Możesz łatwo przenosić zadania, dodawać sekcje lub zmieniać ich kolejność. Wystarczy jedno spojrzenie, aby wiedzieć, co masz do zrobienia.

Social_-_Web_Drag.gif

Każda z sekcji projektu widoczna jest jako oddzielna kolumna, z zadaniami wyświetlanymi w formie kart. Zadania, które nie zostały przydzielone do żadnej sekcji, wyświetlone zostaną w pierwszej kolumnie o nazwie „Brak sekcji”.

Zobacz, jak działają tablice:

macOS___Windows___Device_Full.png
Android___Device_Full.png
iOS___Device_Full.png

Możesz łatwo przełączać układ między widokiem listy lub tablicy:

Jak włączyć widok tablicy?

 1. Z menu po lewej stronie otwórz dowolny projekt, widok Dziś lub Nadchodzące.
 2. Kliknij Widok w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Układ.
 4. Wybierz Tablica.
 5. Gdy tworzysz lub edytujesz projekt, możesz od razu przełączyć układ na widok tablicy. W opcji Widok wybierz Tablica.
Aby szybko przełączyć widok tablicy na widok listy możesz korzystać ze skrótu Shift + v.
 1. Przeciągnij dolny pasek w górę. Spowoduje to otwarcie się menu.
 2. Otwórz dowolny projekt lub widok Dziś.
 3. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 4. Naciśnij Widok.
 5. Naciśnij Układ.
 6. Wybierz Tablica.
 7. Wybierz Zapisz.
 8. Gdy tworzysz lub edytujesz projekt, możesz od razu przełączyć układ na widok tablicy. W opcji „widok” wybierz Tablica.
Tryb tablicy w widoku Nadchodzące na urządzeniach z systemem Android nie jest obecnie obsługiwany.
 1. Otwórz dowolny projekt lub widok Dziś.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Naciśnij Widok.
 4. Naciśnij Układ.
 5. Wybierz Tablica.
 6. Gdy tworzysz lub edytujesz projekt, możesz od razu przełączyć układ na widok tablicy. W opcji „widok” wybierz Tablica.
Tryb tablicy w widoku Nadchodzące na urządzeniach z systemem iOS nie jest obecnie obsługiwany.

Jak wyłączyć widok tablicy?

 1. Z menu po lewej stronie otwórz dowolny projekt lub widok Dziś.
 2. Kliknij ikonkę podglądu w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Wyświetlaj jako.
 4. Wybierz Lista.
 1. Przeciągnij dolny pasek w górę. Spowoduje to otwarcie się menu.
 2. Otwórz projekt.
 3. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 4. Naciśnij  ikonkę ustawień wyświetlania.
 5. Naciśnij Wyświetlaj jako.
 6. Wybierz Lista.
 7. Wybierz Zapisz.
 1. Otwórz projekt z menu po lewej stronie.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Naciśnij  ikonkę ustawień wyświetlania.
 4. Wybierz Lista.
 5. Naciśnij Gotowe.

Jak utworzyć nową sekcję w widoku tablicy?

 1. Przewijaj sekcje, aż dotrzesz do ostatniej po prawej stronie. Naciśnij przycisk Dodaj sekcję lub klawisz s, aby dodać nową sekcję na końcu. Możesz też umieścić kursor między istniejącymi sekcjami i nacisnąć przycisk Dodaj sekcję, aby utworzyć sekcję we wskazanym miejscu.
 2. Wpisz nazwę sekcji.
 3. Kliknij Dodaj sekcję lub naciśnij Enter, aby zapisać.
 1. Przewijaj sekcje, aż dotrzesz do ostatniej po prawej stronie.
 2. Naciśnij przycisk Dodaj sekcję znajdujący się u góry. Możesz również nacisnąć ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybrać Dodaj sekcję.
 3. Wpisz nazwę sekcji.
 4. Naciśnij strzałkę przesyłania, aby zapisać.
 1. Przewijaj sekcje, aż dotrzesz do ostatniej po prawej stronie.
 2. Naciśnij przycisk Dodaj sekcję znajdujący się u góry. Możesz również nacisnąć ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybrać Dodaj sekcję.
 3. Wpisz nazwę sekcji.
 4. Naciśnij strzałkę przesyłania, aby zapisać.

Jak przesuwać sekcje w widoku tablicy?

 1. Najedź kursorem na nazwę sekcji.
 2. Przeciągnij i upuść sekcję w dowolnym miejscu w projekcie.
 1. Naciśnij i przytrzymaj nazwę sekcji, aby wyświetlić menu kolejności sekcji. Możesz też nacisnąć ikonę trzech kropek obok nazwy sekcji i wybrać Zmień kolejność sekcji.
 2. Przeciągnij i upuść sekcję w dowolnym miejscu w projekcie. Efekt zobaczysz od razu.
 1. Naciśnij i przytrzymaj nazwę sekcji, aby wyświetlić menu kolejności sekcji. Możesz też nacisnąć ikonę trzech kropek obok nazwy sekcji i wybrać Zmień kolejność sekcji.
 2. Przeciągaj i upuszczaj sekcje, umieszczając je w dowolnym porządku.
 3. Naciśnij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany.

Jak tworzyć zadania w widoku tablicy?

 1. Kliknij przycisk + Dodaj zadanie w sekcji, do której chcesz dodać zadanie albo skorzystaj z Szybkiego Dodawania, naciskając ikonkę + w prawym górnym rogu. Możesz również nacisnąć klawisz a, aby dodać nowe zadanie w ‭pierwszej wolnej kolumnie.
 2. Wpisz nazwę zadania i inne szczegóły (jak np. termin, priorytet, etykieta). Możesz też użyć skrótu /, aby z dowolnego miejsca dodać zadanie do wybranej sekcji.
 3. Kliknij przycisk Dodaj zadanie, aby zapisać zadanie.
 1. Naciśnij przycisk + Dodaj zadanie w sekcji, do której chcesz dodać zadanie. Możesz również przeciągnąć przycisk + Dodaj zadanie i umieścić go między istniejącymi zadaniami, aby dodać zadanie w wybranym miejscu.
 2. Wpisz nazwę zadania i inne szczegóły (jak np. termin, priorytet, etykieta). Możesz też użyć skrótu /, aby z dowolnego miejsca dodać zadanie do wybranej sekcji.
 3. Naciśnij strzałkę wysyłania, aby zapisać zadanie.
 1. Naciśnij przycisk + Dodaj zadanie w sekcji, do której chcesz dodać zadanie. Możesz również przeciągnąć przycisk + Dodaj zadanie i umieścić go między istniejącymi zadaniami, aby dodać zadanie w wybranym miejscu.
 2. Wpisz nazwę zadania i inne szczegóły (jak np. termin, priorytet, etykieta). Możesz też użyć skrótu /, aby z dowolnego miejsca dodać zadanie do wybranej sekcji.
 3. Naciśnij strzałkę wysyłania, aby zapisać zadanie.
Możesz w prosty sposób uporządkować swoją pracę, przeciągając i upuszczając zadania między wybranymi sekcjami.
Social_-_Web_Drag.gif
Social_-_Android_Drag_Task.gif
Social-iOS-Drag-Task.gif
🏃‍♀️ Rozpocznij swój następny projekt w mgnieniu oka dzięki szablonom tablic. Na pewno okażą się pomocne w pisaniu książki, zarządzaniu kontami w mediach społecznościowych, pracy nad apką i wielu innych wyzwaniach.

FAQ

Czy mogę przeglądać moje filtry w widoku tablicy?

Tryb tablicy nie jest obecnie obsługiwany w widoku filtra.

Czy zmiana widoku projektu wpłynie na sposób jego wyświetlania u moich współpracowników?

Tak, wybrany widok jest synchronizowany między członkami zespołu. Jeśli któryś z nich przełączy widok, zmieni się on również dla wszystkich pozostałych uczestników projektu.

Czy jeśli przesunę zadania na tablicy, zmiany te będą widoczne również dla moich współpracowników?

Tak. Wszelkie zmiany wprowadzone w widoku tablicy są synchronizowane między wszystkimi członkami projektu, podobnie jak w przypadku zwykłej listy zadań.

Jak przesuwać pod-zadania w widoku tablicy?

Obecnie w widoku tablicy nie jest możliwe przesuwanie pod-zadań. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się to zmienić. Zanim to jednak nastąpi, możesz nacisnąć/kliknąć zadanie, aby otworzyć widok zadania i z tego miejsca zmienić kolejność pod-zadań.

Czy w widoku tablicy mogę otworzyć już ukończone zadanie?

Tak, widok tablicy umożliwia przeglądanie ukończonych zadań w taki sam sposób, jak widok listy.

Czy w widoku tablicy można wybrać kilka zadań jednocześnie?

Tak, w widoku tablicy możliwe jest zaznaczenie wielu zadań na raz. Funkcja ta działa na dowolnym urządzeniu.

Czy można wydrukować widok tablicy?

Obecnie nie jest to możliwe. Jeśli spróbujesz wydrukować zadanie wyświetlane w widoku tablicy, zostanie ono wydrukowane jako lista. Być może w przyszłości dodamy możliwość wydruku zadań w układzie tablicy.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 109 z 159