Loading the new Help Center

Szybka nawigacja za pomocą menu poleceń i klawiatury

Dostępne dla:
Darmowy
Premium
Business

Edytuj swoją listę zadań bez użycia myszy i nawiguj po niej jeszcze szybciej, korzystając ze skrótów klawiaturowych i menu poleceń.

Aby wyświetlić pełną listę dostępnych skrótów kliknij znak zapytania albo użyj menu poleceń (⌘ + K lub Ctrl + K).

Jak nawigować po Todoist za pomocą klawiatury

Możesz korzystać z klawiatury, aby:

Zarządzanie zadaniami

 • Szybko przechodź od zadania do zadania przy pomocy strzałki w dół (lub przycisku J) oraz strzałki w górę (lub przycisku K).
 • Wykonuj czynności takie jak na przykład: zaznaczanie (X), edycja (⌘ + E lub Ctrl + E), dodawanie komentarza (C), określanie terminu (T) lub otwieranie zadania (Enter).
 • Ukończ zadanie naciskając E.

Przełączanie się między zadaniami w widoku tablicy

W widoku tablicy możesz przemieszczać się między zadaniami z różnych sekcji używając strzałki w prawo lub strzałki w lewo.

Przeglądanie wszystkich elementów zadania

Używaj klawisza Tab, aby podświetlać poszczególne elementy interfejsu aplikacji i wybierać elementy zadania. Aby cofnąć się o krok, użyj kombinacji Shift + Tab.

Keyboard navigation

Przechodzenie do innych miejsc w aplikacji

 • Widok główny (H).
 • Dziś (G, następnie T).
 • Nadchodzące (G, następnie U).
 • Projekty (G, następnie P).
 • Etykiety (G, następnie L).
 • Powiadomienia (O, następnie N).
 • Ustawienia (O, następnie S).
 • Filtry i etykiety (G, następnie V).

Menu poleceń – co to takiego?

Dzięki menu poleceń możesz odszukać i użyć wszystkich powyższych skrótów. Traktuj je jak centrum zarządzania czynnościami w Todoist, z którego możesz przy pomocy klawiatury dowolnie poruszać się po aplikacji oraz dodawać lub edytować zadania.

Z czasem może się okazać, że poznasz wiele kombinacji klawiszy, z których korzystanie będzie znacznie szybsze niż standardowa nawigacja przy pomocy myszki. W ten sposób możesz, między innymi: oznaczać ukończenie zadań, odszukać dowolny projekt lub błyskawicznie wrócić do widoku głównego aplikacji.

Szukasz konkretnej czynności? Zacznij wpisywać jej nazwę w menu poleceń, aby zawęzić liczbę wyszukanych propozycji. Przewijaj dostępne opcje przy pomocy strzałki w dół lub strzałki w górę, wybierz konkretną opcję klawiszem Enter.

Command menu

Otwórz menu poleceń

Naciśnij ⌘ + K w macOS lub Ctrl + K w Windows lub kliknij ikonkę ze znakiem zapytania znajdującą się w prawym górnym rogu paska narzędzi i wybierz menu poleceń.

Where to find the command menu

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuły na temat skrótów klawiaturowych oraz korzystaniu z wyszukiwania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0