Hur använder jag Todoist med Google Assistent?

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Todoist med Google Assistent finns för tillfället endast tillgängligt på engelska.

Vad är Google Assistent och Google Home?

Google Home är en röstaktiverad högtalare som styrs av Google Assistent.

Hur funkar integrationen Todoist/Google Assistent?

Med Google Assistent kan du lägga till uppgifter, slutföra uppgifter, läsa dina uppgifter, samt kolla dina kommande uppgifter.

Du kan inkludera förfallodatum som automatiskt kommer att kännas igen av Todoists smarta datumigenkänning. Efter att du lagt till uppgiften, kommer du genast att kunna lägga till etiketter, prioritetsnivåer eller specificera det projekt du vill att uppgiften ska flyttas till.

Hur ansluter man Todoist till Google Assistent?

1. Öppna Google Assistent och säg/ange på engelska: "Let me talk to Todoist" ("Jag vill prata med Todoist").

2. Aktivera Todoist så blir du omdirigerad till Todoistsidan, där du kan logga in med dina kontouppgifter från Todoist.

3. Nu borde du kunna använda Todoist via Google Assistent eller Google Home.

Hur använder jag integrationen Todoist/Google Assistent?

För att starta, säg på engelska: "OK Google, let me talk to Todoist." ("OK Google, jag vill prata med Todoist"). Din Todoistassistent dyker då upp för att hjälpa dig och du kan till exempel kan be om följande:

 • "Read my tasks" ("Läs mina uppgifter")
 • "Tasks for today" ("Uppgifter idag")
 • "Read my next task" ("Läs min nästa uppgift")
 • "Next task" ("Nästa uppgift")
 • "Add a task 'Water the plants'" ("Lägg till en uppgift 'Vattna blommorna'")
 • "Complete my task 'Water the plants'" ("Slutför min uppgift 'Vattna blommorna'")

När du lägger till en uppgift, kommer Todoistassistenten att säga på engelska, "The task has been added. Any changes?" ("Uppgiften har lagts till. Vill du ändra något?") Då kan du flytta den till ett projekt, lägga till en etikett eller välja uppgiftsprioritet.

Du kan flytta den till ett projekt som t.ex. "Shopping" genom att använda:

 • "Move it to shopping" ("Flytta den till shopping")
 • "Move to shopping" ("Flytta till shopping")
 • "Project shopping" ("Projekt shopping")

Du kan lägga till en etikett till uppgiften, såsom "Important" ("Viktigt"):

 • "Add label important" ("Lägg till etikett viktigt")
 • "Add important label" ("Lägg till viktigt etikett")
 • "Label important" ("Etikett viktigt")
 • "Important label" ("Viktigt etikett")

Du kan även sätta prioritet på uppgiften:

 • "Set priority four" ("Sätt prioritet 4")
 • "Priority three" ("Prioritet 3")
 • "Set priority to one" ("Sätt prioritet till 1")
 • "Set task priority to two" ("Sätt uppgiftsprioritet till 2")

När du har gjort dina ändringar, kommer Todoist att fråga på engelska, "Any more changes?" ("Vill du ändra något mer?") och då svarar du på engelska, "No." ("Nej.") för att avsluta.

Några exempel

Här följer några exempel på hur det funkar. Vi kommer här att lägga till uppgiften "hämta barnen" med förfallodatumet imorgon klockan 16.00 och sätta prioritet 1:

 1. "Ok Google, let me talk to Todoist" ("Ok Google, jag vill prata med Todoist")
 2. "Add a task 'pick up the kids tomorrow' at 4pm" ("Lägg till en uppgift 'hämta barnen imorgon' klockan 16.00")
 3. "Priority one" ("Prioritet 1")

För att lyssna på din nästa uppgift:

 1. "OK Google, let me talk to Todoist" ("Ok Google, jag vill prata med Todoist")
 2. "Read my next task" ("Läs min nästa uppgift")

Nu ska vi lägga till uppgiften "tvätta bilen" ("clean the car") till projektet "bilen" ("car"):

 1. "OK Google, let me talk to Todoist" ("Ok Google, jag vill prata med Todoist")
 2. "Add a task" ("Lägg till en uppgift")
 3. "'Clean the car'" ("Tvätta bilen")
 4. "Move to project Car" ("Flytta till projekt Bilen")

Nu ska vi slutföra uppgiften "tvätta bilen":

 1. "OK Google, let me talk to Todoist" ("Ok Google, jag vill prata med Todoist")
 2. "Complete my task 'clean the car'" ("Slutför min uppgift 'tvätta bilen'")
 3. "Yes" ("Ja")

Vanliga frågor

Fråga: Varför ansluter inte Todoist ordentligt till Google Assistent? Jag får inte integrationen att funka.

Svar: Om du har prövat tipsen här ovan och Todoist ändå inte fungerar med Google Assistent, så kan du prova att återansluta dina konton till varandra:

 1. Öppna Google Assistent i din enhet.
 2. Tryck på kompassikonen längst ned till höger för att öppna utforskningsmenyn.
 3. Sök på Todoist längst upp i sökfältet.
 4. Tryck på Todoist.
 5. Tryck på  Koppla ifrån till höger om Todoistikonen.
 6. Tryck på Prova för att koppla ihop med ditt Todoistkonto igen.