Kan inte logga in i Windows 10-appen

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Felmeddelandet "Kunde inte logga in. Oväntat undantag skedde under inloggning" har att göra med ett problem med Credential Manager i din Windows 10-installation.

För att lösa problemet:

  1. Gå till Windows Startmeny.
  2. Sök på "Kontrollpanelen" och under System och säkerhet -->Administrationsverktyg, öppnar du appen "Tjänster".
  3. Högerklicka på "Credential Manager" och klicka sedan på Starta eller Starta om i menyn för Credential Manager-tjänsten.

Andra möjliga lösningar

Här är några andra saker du kan pröva om du har problem med att logga in i Windows 10-appen:

  • Pröva att gå till win10.todoist.com i Microsoft Edge-webbläsaren. Om det inte ansluter korrekt, kan problemet ligga hos vår app. Men om det inte ansluter till Todoist, kan problemet ligga hos dina nätverksinställningar. Hör med din nätverksadministratör.

Om du fortfarande har problem, har du här viktig information som du kan dela med vårt supportteam när du kontaktar dem:

  • Hur försöker du logga in? E-post? Facebook? Google?
  • Om det är Google/Facebook, när misslyckas inloggningen? Är det efter autentiseringen gentemot Google/Facebook?
  • Befinner du dig på ett företags/skolnätverk?
  • Öppna felsökningskonsollen genom att trycka på F12 när du loggar in och ta med det som visas där.