Att skapa avsnitt i projekt

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Håll ordning även på de mest komplicerade projekten genom att dela upp dem i olika avsnitt. Till exempel, om du ska lansera en marknadsföringskampanj, kan du dela upp uppgifterna i olika avsnitt, med rubriker som "Nyhetsbrev", "Blogginlägg" och "Sociala medier".

section-header-web-list.jpg

section-header-windows-list.jpg

section-header-ios-list.jpg

section-header-android-list.jpg

Lägg bara till ett kolon : i slutet av uppgiftsnamnet, för att göra det till avsnittsrubrik. Detta tar bort uppgiftens kryssruta, så att man inte kan slutföra uppgiften. (Fungerar på alla plattformar – webb, dator och mobila enheter.)

Du kan ordna in underuppgifter under varje avsnittsrubrik och med hjälp av pilen till vänster om rubriken kan du växla till att tillfälligt dölja den. Detta rensar upp i din projektlista, så att du lättare kan fokusera på de uppgifter som är viktigast för stunden.

Om du lägger till en emotikonkod som t.e.x. :happy: i slutet av uppgiftsnamnet, kommer det sista kolonet att göra att även det blir till ett avsnitt. Du kan lägga till en punkt efter uppgiftsnamnet för att göra det till en uppgift igen, eller använda ett emotikontecken istället för koden.

section-header-web-create.jpg

section-header-windows-create.jpg

section-header-ios-create.jpg

section-header-android-create.jpg