Loading the new Help Center

Att använda Google Kalender med Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Håll din Google Kalender och Todoist helt synkade med den här realtids- och tvåvägsintegrationen.

Todoist_GCal_sidebyside.png

Hur man installerar integrationen

 1. Klicka på din avatar längst upp till höger i Todoist.
 2. Välj "Integrations".
 3. Under Google Kalender klickar du på Anslut kalender.Todoist_GCal_setup.png
 4. Logga in med ditt Google-konto.
 5. För att ge Todoist åtkomst till din Google Kalender, klickar du på Tillåt.
 6. För att ge Todoist åtkomst till dina data i Google Kalender, så klickar du på Godkänn.
 7. Sedan installerar du anslutningen mellan dina projekt i Todoist och en Google Kalender genom att klicka på Lägg till kalender.
 8. Välj följande i det nya fönstret:
  1. Google Kalender:. Välj vilken kalender som du vill att dina uppgifter ska synkas med. Du kan välja en befintlig kalender, eller skapa en ny. (Skapa en ny bara för dina Todoist-uppgifter, om du vill visa/dölja den på ett enkelt sätt i Google Kalender. ) Endast händelser som skapas i den valda kalendern kommer att läggas till som Todoist-uppgifter.
  2. Synka: välj om du vill synka uppgifter från Alla projekt eller endast från Ett specifikt projekt till den nyss valda kalendern. (Om du vill synka multipla projekt eller kalendrar, så kan du installera fler anslutningar senare.)
  3. Todoist-projekt för nya Google-händelser: välj vilket projekt som du vill att nya händelser i Google Kalender ska synkas till. (Om du är osäker på vilket projekt du ska välja, så rekommenderr vi att du använder din Todoist-inkorg. Du kan alltid flytta uppgifterna till ett annat projekt senare.)
  4. skriv namnet på etiketten som du vill lägga till på uppgifter som synkas från den valda kalendern. (Om denna etikett inte finns på din etikettlista, så kommer den att skapas automatiskt efter att du har installerat integrationen.)
  5. välj en standardlängd på händelser som är synkade från Todoist-uppgifter. Nya uppgifter som har förfallodatum och tid, kommer att visas i Google Kalender med den varaktigheten. (Du kan alltid ändra i händelsen i Google Kalender, så snart den är skapad.)
  6. välj ifall du vill synka uppgifter som har förfallodatum men ingen tid. Du kan synka dessa uppgifter som heldagshändelser i Google Kalender, eller så kan du välja att endast synka uppgifter som har både förfallodatum och tid.
  7. välj om du vill lämna kvar en händelse i Google Kalender när den synkade uppgiften blir slutförd i Todoist.
 9. Klicka på Anslut.Todoist_GCal_connected.png
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via iOS-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via Android-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.

Att ansluta multipla kalendrar och projekt

Hantera alla dina händelser och uppgifter genom att synka flera kalendrar i Google med dina Todoist-projekt. Om du däremot synkar Alla projekt, så kommer du inte att kunna lägga till anslutningar med enskilda projekt efter det:

Du kan bara ansluta ett enda Google-konto till den här integrationen.
 1. Klicka på din avatar  längst upp till höger i Todoist.
 2. Välj Integrationer.
 3. Under Google Kalender klickar du på Lägg till kalender.
 4. Sedan installerar du anslutningen mellan valfritt projekt i Todoist och en valfri Google Kalender:
  1. Google Kalender:. Välj vilken kalender som du vill att dina uppgifter ska synkas med. Du kan välja en befintlig kalender, eller skapa en ny. (Skapa en ny bara för dina Todoist-uppgifter, om du vill visa/dölja den på ett enkelt sätt i Google Kalender. ) Endast händelser som skapas i den valda kalendern kommer att läggas till som Todoist-uppgifter.
  2. Synka: välj om du vill synka uppgifter från Alla projekt eller endast från Ett specifikt projekt till den nyss valda kalendern. (Om du vill synka multipla projekt eller kalendrar, så kan du installera fler anslutningar senare.)
  3. Todoist-projekt för nya Google-händelser: välj vilket projekt som du vill att nya händelser i Google Kalender ska synkas till. (Om du är osäker på vilket projekt du ska välja, så rekommenderr vi att du använder din Todoist-inkorg. Du kan alltid flytta uppgifterna till ett annat projekt senare.)
  4. skriv namnet på etiketten som du vill lägga till på uppgifter som synkas från den valda kalendern. (Om denna etikett inte finns på din etikettlista, så kommer den att skapas automatiskt efter att du har installerat integrationen.)
  5. välj en standardlängd på händelser som är synkade från Todoist-uppgifter. Nya uppgifter som har förfallodatum och tid, kommer att visas i Google Kalender med den varaktigheten. (Du kan alltid ändra i händelsen i Google Kalender, så snart den är skapad.)
  6. välj ifall du vill synka uppgifter som har förfallodatum men ingen tid. Du kan synka dessa uppgifter som heldagshändelser i Google Kalender, eller så kan du välja att endast synka uppgifter som har både förfallodatum och tid.
  7. välj om du vill lämna kvar en händelse i Google Kalender när den synkade uppgiften blir slutförd i Todoist.
 5. Klicka på Anslut.Todoist_GCal_connected_multiple.png
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via iOS-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via Android-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.

Hur man använder integrationen

Så snart du har installerat integrationen, så kommer uppgifter med förfallodatum och/eller tid ur valt/valda projekt i Todoist automatiskt att läggas till i den valda kalendern. Alla händelser som du skapar på samma vis i den kalendern, kommer automatiskt att läggas till i det valda Todoist-projektet.

Realtidssynkronisering

Alla ändringar som du gör i Google Kalender – t.ex. när du redigerar händelsenamn eller ändrar datumet – kommer genast att återspeglas i Todoist och vice versa.

Anpassad händelsevaraktighet

Du kan ställa in en standardlängd för händelser från Todoist, från fall till fall, genom att till exempel skriva [80m] i uppgiftsnamnet (där "m" står för minuter). När du sparar uppgiften, kommer “[80m]” att tas bort från uppgiftsnamnet och en ny händelse skapas i Google Kalender, med en varaktighet på 1 timme och 20 minuter. För tillfället fungerar detta endast med "m" (för minuter).

Byt uppgiftens projekt och sätt etiketter på händelser

För att kunna lägga till en etikett på din Todoist-uppgift, så kan du skriva "@Etikettnamn" i Google-händelsens titel, så kommer den att läsas in som en befintlig etikett i Todoist. Det funkar på samma sätt om du vill spara din händelse i ett annat projekt i Todoist. Då skriver du bara "#Projektnamn" i händelsetiteln i din synkade Google Kalender. Vänligen observera att detta endast funkar om du synkar alla Todoist-projekt till en kalender. Om du bara har synkat ett enstaka Todoist-projekt, så kan inte uppgiften flyttas till ett annat projekt.

Byt prioritetsnivå på uppgiften

Du kan lägga till eller ändra prioritetnivå genom att helt enkelt skriva !!1, !!2 eller !!3 i Google-händelsens titel. Då kommer den genast att ändras på samma sätt i Todoist.

Hur tar jag bort integrationen?

Om du vill ta bort integrationen mellan Google Kalender och Todoist, så kan du följa dessa steg:

 1. Gå till Integrationssidan i Todoists inställningar.
 2. Klicka på krysset (x) bredvid Google Kalender.
 3. För att bekräfta så klickar du på OK.

Om du vill ta bort en anslutning mellan Google Kalender och Todoist, så kan du följa stegen här nedan:

 1. Gå till Integrationssidan i Todoists inställningar.
 2. Leta upp anslutningen som du vill ta bort, under Google Kalender.
 3. Välj Ta bort.

Hur tar jag bort uppgifter och händelser som skapats med den här integrationen?

När du tar bort integrationen mellan Todoist och Google Kalender, så kommer uppgifter och händelser som skapats i Google Kalender och ditt Todoist-konto fortfarande att synas. Såhär gör du för att ta bort dem:

Om du har intallerat integrationen med en nyligen skapad Google Kalender (standardalternativ):

 1. Öppna Todoists webbapp.
 2. Gå till projektet som dina Google Kalender-händelser har synkats till.
  • Om du är osäker på vilka projekt som har synkats, så kan du söka upp din synkade Todoist-uppgift i din Google Kalender och söka på den uppgiften i Todoist
 3. Välj flera uppgifter på en gång och radera alla som har synkats från Google Kalender.
 4. I nästa steg öppnar du Google Kalender.
 5. I vänsterpanelen, under Mina kalendrar, så klickar du på krysset (X) till höger om kalendern som skapades under integreringsinstallationen och som har standardnamnet Todoist.
 6. Bekräfta att du vill radera kalendern genom att välja Ta bort kalender.

Om du har installerat integrationen med din primära Google Kalender:

 1. Öppna Todoists webbapp.
 2. Gå till projektet som dina Google Kalender-händelser har synkats till.
  • Om du är osäker på vilka projekt som har synkats, så kan du söka upp din synkade Todoist-uppgift i din Google Kalender och söka på den uppgiften i Todoist
 3. Välj flera uppgifter på en gång och radera alla som har synkats från Google Kalender.
 4. I nästa steg öppnar du Google Kalender.
 5. I vänsterpanelen, under Mina kalendrar, väljer du bort alla kalendrar förutom den som synkades med ditt Todoist-konto, så att du inte råkar ta bort uppgifter av misstag från andra kalendrar.
 6. Högerklicka på varje händelse som har synkats från Todoist och välj Radera. Gör likadant med alla händelser som har synkats från ditt/dina Todoist-projekt.

Vanliga frågor

Har du frågor eller ett problem som du vill felsöka? Kolla då in vår felsökningsguide.