Att använda Google Kalender med Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Håll din Google Kalender och Todoist helt synkade med den här realtids- och tvåvägsintegrationen.

Todoist_GCal_sidebyside.png

Hur man installerar integrationen

 1. Längst upp till höger klickar du på kugghjulet.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på fliken Integrationer.
 4. Under Google Kalender klickar du på Anslut kalender.Todoist_GCal_setup.png
 5. Logga in med ditt Google-konto.
 6. För att ge Todoist åtkomst till din Google Kalender, klickar du påTillåt.
 7. Sedan installerar du anslutningen mellan dina projekt i Todoist och en Google Kalender:
  1. "Välj en kalender."Välj vilken kalender du vill att dina uppgifter ska synkas med. Du kan välja en befintlig kalender, eller skapa en ny. (Skapa en ny bara för dina Todoistuppgifter, om du vill visa/dölja den på ett enkelt sätt i Google Kalender. ) Endast händelser som skapas i den valda kalendern kommer att läggas till som Todoistuppgifter.
  2. "Synka." Välj om du vill synka uppgifter från Alla projekt eller bara från Ett specifikt projekt till den kalender som du valde tidigare. (Om du vill synka flera olika projekt eller kalendrar, kan du installera ytterligare anslutningar senare.)
  3. "Uppgifter som skapats på Google Kalender kommer att hamna i." Välj vilket projekt som du vill att nya Google Kalender-händelser ska synkas till. (Om du är osäker på vilket projekt du ska välja, rekommenderar vi att du använder din inkorg i Todoist. Du kan alltid flytta uppgiften till ett annat projekt senare.)
  4. "Ställ in händelsens varaktighet." Välj en standardlängd på händelser som är synkade från Todoistuppgifter. Nya uppgifter som har förfallodatum och tid, kommer att visas i Google Kalender med den varaktigheten. (Du kan alltid ändra i händelsen i Google Kalender, så snart den är skapad.)
  5. "Uppgifter utan förfallotid" Välj ifall du vill synka uppgifter som har förfallodatum men ingen tid.Du kan synka dessa uppgifter som heldagshändelser i Google Kalender, eller så kan du välja att endast synka uppgifter som har både förfallodatum och tid.
  6. "När en uppgift är klar." Välj om du vill lämna kvar händelsen i Google Kalender så snart den synkade uppgiften blir slutförd i Todoist.
  7. "Etikett tillagd i Google Kalender-uppgifter" Skriv det etikettnamn som du vill ha på de synkade uppgifterna från den valda kalendern. (Om den etiketten inte redan finns i din etikettlista, så kommer den automatiskt att skapas, efter att du har installerat integrationen.)
 8. Klicka på Anslut.Todoist_GCal_connected.png
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via Windows 10-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via iOS-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via Android-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.

Att ansluta multipla kalendrar och projekt

Hantera alla dina händelser och uppgifter genom att synka fler kalendrar från Google med dina projekt i Todoist:

 1. Längst upp till höger klickar du på kugghjulet.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på fliken Integrationer.
 4. Under Google Kalender klickar du på Lägg till kalender.
 5. Sedan installerar du anslutningen mellan valfritt projekt i Todoist och en valfri Google Kalender:
  1. Välj en kalender Välj vilken kalender du vill synka med. Du kan välja en av dina befintliga kalendrar, eller skapa en ny. (Tips: Skapa en ny kalender så kan du visa/dölja den på ett enkelt sätt i Google Kalender.)
  2. Synka. Välj om du vill synka uppgifter från Alla projekt eller bara från Ett specifikt projekt till den valda kalendern.
  3. Uppgifter som skapats på Google Kalender kommer att hamna i. Välj vilket projekt som du vill att nya Google Kalender-händelser ska synkas till. (Tips: Om du är osäker på vilket projekt du ska välja, rekommenderar vi att du använder din inkorg i Todoist. Du kan alltid flytta uppgiften till ett annat projekt senare.)
  4. Ställ in händelsens varaktighet. Välj en standardlängd på händelser som är synkade från Todoistuppgifter. Nya uppgifter som har förfallodatum och tid, kommer att visas i Google Kalender med den varaktigheten. (Tips: Du kan alltid ändra i händelsen i Google Kalender, så snart den är skapad.)
  5. Uppgifter utan förfallotid. Om detta alternativ är inställt på "bör synkroniseras som heldagshändelser", så kommer uppgifter som saknar förfallotid att visad som heldagshändelser i Google Kalender. Om du väljer "bör inte synkroniseras", så kommer uppgifter utan förfallotid inte att visas i din Google Kalender alls.
  6. När en uppgift är klar. Välj om du vill lämna kvar händelsen i Google Kalender så snart den synkade uppgiften blir slutförd i Todoist.
  7. Etikett tillagd i Google Kalender-uppgifter. Skriv det etikettnamn som du vill ha på de synkade uppgifterna från den valda kalendern. (Om den etiketten inte redan finns i din etikettlista, så kommer den automatiskt att skapas, efter att du har installerat integrationen.)
 6. Klicka på Anslut.Todoist_GCal_connected_multiple.png
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via Windows 10-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via iOS-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.
Dessvärre går det inte att installera den här integrationen via Android-appen. Vänligen logga in på todoist.com i en webbläsare och följ istället instruktionerna där.

Hur man använder integrationen

Så snart du har installerat integrationen, kommer uppgifter med förfallodatum och/eller tid ur valt/valda projekt i Todoist automatiskt att läggas till i den valda kalendern. Alla händelser som du skapar på samma vis i den kalendern, kommer automatiskt att läggas till i det valda Todoistprojektet.

Realtidssynkronisering

Alla ändringar som du gör i Google Kalender – t.ex. när du redigerar händelsenamn eller ändrar datumet – kommer genast att återspeglas i Todoist och vice versa.

Anpassad händelsevaraktighet

Du kan ställa in en standardlängd för händelser från Todoist, från fall till fall, genom att till exempel skriva [80m] i uppgiftsnamnet (där "m" står för minuter). När du sparar uppgiften, kommer “[80m]” att tas bort från uppgiftsnamnet och en ny händelse skapas i Google Kalender, med en varaktighet på 1 timme och 20 minuter. För tillfället fungerar detta endast med "m" (för minuter).

Vanliga frågor

Fråga: Google Kalender synkar inte med Todoist. Hur kan jag lösa det?

Svar: Här följer några saker du kan prova för att få Todoist och Google Kalender att synka som de ska.

 • När du är i Todoist, se till att du lägger till uppgifter i det projekt som är synkat med Google Kalender. Du kan dubbelkolla vilket projekt som är synkat genom att gå till Integrationsfliken i inställningarna i Todoist, under Google Kalender. Där ser du vilka projekt som är synkade.
 • När du är i Google Kalender, se till att du är inloggad på rätt Google-konto. För att kunna se den synkade kalender, måste Google-kontot måste vara detsamma som det som du valde när du installerade integrationen.
 • Du behöver se till att den specifika kalendern som synkar Google Kalender med Todoist är förbockad, så att du kan se dess händelser. Du kan se den synkade kalendern på vänstersidan i Google Kalenders användargränssnitt, under "Mina kalendrar".

Fråga: Kan man installera multipla anslutningar med samma kalender?

Svar: Nej, det går endast att installera en anslutning till en specifik kalender åt gången. Om du till exempel har en kalender som heter "Möten", så kan du inte synka den till två projekt i Todoist.

Fråga: Kommer gamla Google Kalender-händelser eller förfallna Todoist-uppgifter att synkas när man installerar integrationen?

Svar: Nej, endast uppgifter och händelser som har framtida förfallodatum kommer att synkas mellan Todoist och Google Kalender.

Fråga: Kan man ändra i en befintlig anslutning mellan Todoist och Google Kalender?

Svar: Självklart! Du går bara till Integrationsfliken i inställningarna i Todoist, under Google Kalender. Leta upp den anslutning du vill ändra i och välj Anpassa. Uppdatera dina inställningar och klicka på Spara.

Fråga: Jag råkade av misstag radera uppgifter i Todoist som synkades från Google Kalender och nu är de borttagna från min kalender. Kan man få tillbaka dem på något sätt?

Svar: Ja, du kan återskapa alla raderade händelser via Papperskorgen i Google Kalender. Markera bara de händelser som du vill ta tillbaka och klicka på ångraikonen.

Fråga: Hur tar man bort en anslutning mellan Todoist och Google Kalender?

Svar: Gå till Integrationsfliken i inställningarna i Todoist, under Google Kalender. Leta upp den anslutning du vill ta bort och välj Ta bort.

Fråga: Kan man synka kalendrar från olika Google-konton på samma gång?

Svar: Nej, du kan endast välja kalendrar från det Google-konto som du registrerade dig med när du installerade integrationen.

Fråga: Kan man synka Todoist med Google Kalenders "Påminnelser"- eller "Tasks"-kalendrar?

Svar: Nej, det går inte att synka med dessa två standardkalendrar.

Fråga: Kan man med ett annat Google-konto istället?

Svar: Ja, men du måste ta bort integrationen först. För att ta bort integrationen, går du till Integrationsfliken i inställningarna i Todoist, bredvid Google Kalender och klickar på x. För att bekräfta, klickar du på Ok.

Hur tar jag bort uppgifter och händelser som skapats med Google Kalender-integrationen?

Om integrationen mellan din Todoist och Google Kalender har tagits bort, kommer uppgifter och händelser som skapats i din Google Kalender och ditt Todoistkonto fortfarande att synas. Såhär tar man bort dessa:

Om du har intallerat integrationen med en nyligen skapad Google Kalender (standardalternativ):

 1. Öppna Todoists webbapp.
 2. Gå till det projekt dit dina Google Kalender-händelser har synkats till.
  1. Om du är osäker på vilka projekt som synkats, kan du söka upp din synkade Todoistuppgift i din Google Kalender och söka på den uppgiften i Todoist.
 3. Välj flera uppgifter på en gång och radera alla som har synkats från Google Kalender.
 4. I nästa steg öppnar du Google Kalender.
 5. I vänsterpanelen, under Mina kalendrar klickar du på krysset, Xtill höger om den kalender som skapades under integreringsinstallationen och som har fått standardnamnet  Todoist.
 6. Bekräfta att du vill radera kalendern genom att välja Ta bort kalender.

Om du har installerat integrationen med din primära Google Kalender:

 1. Öppna Todoists webbapp.
 2. Gå till det projekt dit dina Google Kalender-händelser har synkats till.
  1. Om du är osäker på vilka projekt som synkats, kan du söka upp din synkade Todoistuppgift i din Google Kalender och söka på den uppgiften i Todoist.
 3. Välj flera uppgifter på en gång och radera alla som har synkats från Google Kalender.
 4. I nästa steg öppnar du Google Kalender.
 5. I vänsterpanelen, under Mina kalendrar, väljer du bort alla kalendrar förutom den som synkades med ditt Todoistkonto, så att du inte råkar ta bort uppgifter av misstag från andra kalendrar.
 6. Högerklicka på varje händelse som har synkats från Todoist och välj Radera. Gör likadant med alla händelser som har synkats från ditt/dina Todoistprojekt.

Fråga: Hur tar jag bort integrationen mellan Google Kalender och Todoist?

Svar: Gå till Integrationsfliken  inställningarna i Todoist, bredvid Google Kalender och klickar på x. För att bekräfta, klickar du på Ok.