Arkivera ett projekt

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

När du är färdig med ett projekt kan du arkivera det, för att ta bort det från din lista över aktiva projekt. Du kan se alla dina arkiverade projekt och flytta ut dem från arkivet när som helst.

 1. Högerklicka på projektet som du vill arkivera.
 2. Välj Arkivera i menyn.
 1. Klicka eller tryck på projektet som du vill arkivera.
 2. Klicka eller tryck på de tre punkterna längst upp till höger om projektet.
 3. Välj Arkivera projekt.
 1. Tryck på projektet som du vill arkivera.
 2. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Tryck på Redigera projekt.
 4. Tryck på Arkivera projekt-knappen.
 5. Tryck på Arkivera projekt för att bekräfta arkiveringen.
 1. Längst upp till vänster i din Todoist, tryck på menyikonen.
 2. Längst ned i din projektlista, tryck på Hantera projekt.
 3. Tryck på projektet som du vill arkivera.
 4. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 5. Välj Arkivera.
 6. Välj Ja för att bekräfta arkiveringen.