Loading the new Help Center

Getting Things Done - "Få det gjort" (GTD) med Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Getting Things Done (GTD, "få det gjort") är en populär tidshanteringsmetod i fem steg, som är baserad på att få ut saker ur huvudet och ned på din att-göra-lista. Stress och glömska minskar tack vare att du lägger ditt fokus på att bli klar med dina uppgifter, istället för att försöka komma ihåg dem.

Klicka här för att läsa mer om GTD-metodiken.

Ordna ett GTD-arbetsflöde med Todoist

Kom igång med GTD i Todoist genom att följa dessa 5 steg:

  1. Fånga upp alla uppgifter som dyker upp i huvudet i din Todoist-inkorg. Skriv snabbt in eller diktera uppgifterna genom att använda naturligt språk såsom "skicka faktura 3:e maj" eller "vattna blommorna var 4:e dag med start den 20:e juni och slut 30:e september."
  2. Tydliggör dina nedskrivna uppgifter och se till att de är genomförbara med konkreta steg. Om inte, så raderar du dem. Om uppgiften tar mindre än 2 minuter, så gör du den med en gång (vi föreslår att du använder etiketten @två_minuter för sådana uppgifter).
  3. Ordna in dina Todoist-uppgifter från inkorgen i specifika projekt. Dela upp komplicerade uppgifter i mer hanterbara åtgärdsobjekt med hjälp av underuppgifter. Sätt förfallodatum, etiketter och prioritetsnivåer för ännu bättre ordning.
  4. Fundera ofta överhur du har tagit dig framåt. Använd dina pågående, kommande och slutförda uppgifter till att säkra att du sätter rimliga förfallodatum och prioritetsnivåer. Aktivera och se över din Todoist-karma för att avgöra vilken produktivitetsnivå som du vill ha varje dag, vecka och månad. Du kan justera din arbetsbelastning vid behov. Se till att du ger dig själv tillräckligt med tid till att slutföra uppgifter och att du även rensar hjärnan däremellan.
  5. Engagera dig i dina uppgifter genom att arbeta på dem! Var effektiv genom att prioritera uppgifter baserat på tillgänglig tid, energinivå eller hur brådskande/lågt prioriterad uppgiften är.
GTD och Getting Things Done är registrerade varumärken som tillhör David Allen & Co. Todoist är inte anslutet till David Allen & Co. eller Getting Things Done.