Systemkrav för Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Här är de operativsystemversioner du behöver för att kunna använda Todoist på din webbläsare, dator eller mobila enhet:

Webb

Du kan använda Todoists webbapp på någon av följande webbläsare:

  • Google Chrome på macOS, Windows och Linux
  • Internet Explorer 9+ på Windows
  • Firefox på macOS, Windows och Linux
  • Safari på macOS och Windows

macOS

Du kan använda Todoists app för macOSom din dator har macOS 10.11 eller högre.

Windows

För att använda vår inbyggda Windows 10-app, behöver du använda Windows 10 version 1709 eller högre.

Du kan använda Todoistappen för tidigare Windowsversioner om din dator kör Windows XP eller senare.

Android

Du kan användaTodoists Androidappom din enhet har Android 5.0 eller högre.

iOS

Du kan använda Todoists iOS-app om din enhet har iOS 11 eller högre.