Loading the new Help Center

Använd kortkommandon i Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Spara tid och energi på upprepade åtgärder, med Todoists kortkommandon!

De här kortkommandona kan användas var som helst i apparna, medan andra bara fungerar när du lägger till eller redigerar uppgifter.

Shortcuts modal

Få åtkomst till globala kortkommandon genom att använda Todoist för macOS och Windows. Då kan du lägga till uppgifter oavsett vilken app du använder, medan du kör Todoist i bakgrunden.

Allmänt

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Snabbtilläggning Q Q
Sök / eller F / eller F
Avfärda/Avbryt Esc Esc

Öppna/stäng sidomeny

M M

Visa kortkommandon

? ?

Öppna Snabbsökning

Cmd ⌘ + K Ctrl + K
Skriv ut nuvarande vy Cmd ⌘ + P Ctrl + P
Zooma in Cmd ⌘ + = Ctrl + =
Zooma ut Cmd ⌘ + Minustecken (-) Ctrl + Minustecken (-)
Återställ zoomnivå Cmd ⌘ + 0 Ctrl + 0

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @
Lägg till en påminnelse !

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
Ctrl + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Slutför fokuserad uppgift
E
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + Klicka i kryssrutan
Shift + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Enter
Redigera uppgift
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
Spara redigeringar
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
Sätt förfallodatum
T
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Shift + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Byt prioritetsnivå
Y
Y
Kommentera
C
C
Lägg till etikett
L
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ + R
Shift + R
Flytta till...
V
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Cmd ⌘ + Klicka
Ctrl + Klicka
Välj multipla uppgifter
Cmd ⌘ + Klicka, eller Shift ⇧ + Klicka
Ctrl + Klicka, eller Shift + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
,
Radera markerad uppgift
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C
Shift + Ctrl + C
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Cmd  +
Ctrl +
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ +
Ctrl +

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg Windows-kortkommando
Öka indrag på fokuserad uppgift
Cmd ⌘ + ]
Ctrl + ]
Minska indrag på fokuserad uppgift
Cmd ⌘ + [
Ctrl + [
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Shift + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Gå till Idag i Kommande
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Hem
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Shift +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Shift +
Om du letar efter fler kortkommandon för tangentbordet, prova Todoists tredjepartstillägg för Chrome eller Firefox.

Globala

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat. Använd standardkortkommandona här nedan eller anpassa dina egna kortkommandon i Todoist, så att de passar in i ditt arbetsflöde.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist Cmd ⌘ + Ctrl  + T
Öppna Snabbtilläggning Option ⌥ + Blanksteg

 

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Öppna/stäng sidomeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna Snabbsökning

Cmd ⌘ + K
Skriv ut nuvarande vy Cmd ⌘ +
Zooma in Cmd ⌘ + =
Zooma ut Cmd ⌘ + Minustecken (-)

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @
Lägg till en påminnelse !

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
Ctrl ⌃ + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
Cmd ⌘ + E
Spara redigeringar
Cmd ⌘ + Enter 
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Cmd ⌘ + Klicka
Välj multipla uppgifter
Cmd ⌘ + Klicka eller Shift ⇧ + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
Cmd ⌘ + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + Cmd ⌘ +
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ + ↓ 

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
Cmd ⌘ +
Minska indrag på fokuserad uppgift
Cmd ⌘ +
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +

Globala

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat. Använd standardkortkommandona här nedan eller anpassa dina egna kortkommandon i Todoist, så att de passar in i ditt arbetsflöde.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist Win + Alt + S
Öppna Snabbtilläggning Ctrl + Blanksteg

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Visa/dölj navigeringsmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna Snabbsökning

Ctrl +
Skriv ut nuvarande vy Ctrl +
Zooma in Ctrl + Shift + =
Zooma ut Ctrl + Minustecken (-)

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
Ctrl + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
Ctrl + E
Spara redigeringar
Ctrl + Enter
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3,
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Ctrl + Klicka
Välj multipla uppgifter
Ctrl + Klicka, eller Shift + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
Shift + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift + Ctrl + C
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Ctrl + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Ctrl +

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
Ctrl +
Minska indrag på fokuserad uppgift
Ctrl + [
Visa/dölj underuppgifter
Shift + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
Hem
Nästa vecka i Kommande
Shift +
Föregående vecka i Kommande
Shift +

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Lägg till en påminnelse !

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett mobilt tangentbord.
Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift Ctrl + N
Gå till Hemvyn H
Lägg till ny uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt) Ctrl + Shift + N
Skapa ett nytt projekt Ctrl + Shift + P
Skapa en ny etikett Ctrl + Shift + L
Skapa ett nytt filter Ctrl + Shift + F
Spara en kommentar Ctrl + Enter
Öppna inkorgen Ctrl + 1
Öppna Idag Ctrl + 2
Öppna Kommande Ctrl + 3
Öppna projektlistan Ctrl + 4
Öppna etikettlistan Ctrl + 5
Öppna filterlistan Ctrl + 5
Öppna Sök Ctrl + F
Öppna inställningar Ctrl + ,
Synka manuellt Ctrl + S

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Lägg till en påminnelse !

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift Cmd ⌘ + N
Gå till Hemvyn H
Skapa ett nytt projekt Shift ⇧ + Cmd ⌘ + P
Skapa en ny etikett Shift ⇧ + Cmd ⌘ + L
Skapa ett nytt filter Shift ⇧ + Cmd ⌘ + F
Öppna inkorgen Cmd ⌘ + 1
Öppna Idag Cmd ⌘ + 2
Öppna Kommande Cmd ⌘ + 3
Maximera/minimera projektlistan Cmd ⌘ + 4
Maximera/minimera etikettlistan Cmd ⌘ + 5
Maximera/minimera filterlistan Cmd ⌘ + 5
Öppna Sök Cmd ⌘ + F
Öppna inställningar Cmd ⌘ + ,
Synka manuellt Cmd ⌘ + S

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Genväg
Sortera på datum Option ⌥ + D
Sortera efter prioritet Option ⌥ + P
Sortera på namn Option ⌥ + N
Sortera på tilldelad person Option ⌥ + R