Loading the new Help Center

Använd kortkommandon i Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Spara tid och energi på repetitiva åtgärder med Todoists kortkommandon ! En del kan användas var som helst i appen medan andra bara fungerar när du lägger till eller redigerar uppgifter.

Allmänna kortkommandon

Shortcuts modal

Prova de här kortkommandona när du använder Todoist-appen. Sök efter uppgifter, dölj sidomenyn, skriv ut dina uppgiftslistor, med mera.

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Snabbtilläggning Q Q
Sök / eller F / eller F
Avfärda/Avbryt Esc Esc

Öppna/stäng sidomeny

M M

Visa kortkommandon

? ?

Öppna Snabbsökning

Cmd ⌘ + K Ctrl + K
Skriv ut nuvarande vy Cmd ⌘ + P Ctrl + P
Zooma in Cmd ⌘ + = Ctrl + =
Zooma ut Cmd ⌘ + Minustecken (-) Ctrl + Minustecken (-)
Återställ zoomnivå Cmd ⌘ + 0 Ctrl + 0
Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Öppna/stäng sidomeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna Snabbsökning

Cmd ⌘ + K
Skriv ut nuvarande vy Cmd ⌘ +
Zooma in Cmd ⌘ + =
Zooma ut Cmd ⌘ + Minustecken (-)
Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Visa/dölj navigeringsmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna Snabbsökning

Ctrl +
Skriv ut nuvarande vy Ctrl +
Zooma in Ctrl + Shift + =
Zooma ut Ctrl + Minustecken (-)

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.

Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift Cmd ⌘ + N
Gå till Hemvyn H
Skapa ett nytt projekt Shift ⇧ + Cmd ⌘ + P
Skapa en ny etikett Shift ⇧ + Cmd ⌘ + L
Skapa ett nytt filter Shift ⇧ + Cmd ⌘ + F
Öppna inkorgen Cmd ⌘ + 1
Öppna Idag Cmd ⌘ + 2
Öppna Kommande Cmd ⌘ + 3
Maximera/minimera projektlistan Cmd ⌘ + 4
Maximera/minimera etikettlistan Cmd ⌘ + 5
Maximera/minimera filterlistan Cmd ⌘ + 5
Öppna Sök Cmd ⌘ + F
Öppna inställningar Cmd ⌘ + ,
Synka manuellt Cmd ⌘ + S

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett mobilt tangentbord.

Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift Ctrl + N
Gå till Hemvyn H
Lägg till ny uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt) Ctrl + Shift + N
Skapa ett nytt projekt Ctrl + Shift + P
Skapa en ny etikett Ctrl + Shift + L
Skapa ett nytt filter Ctrl + Shift + F
Spara en kommentar Ctrl + Enter
Öppna inkorgen Ctrl + 1
Öppna Idag Ctrl + 2
Öppna Kommande Ctrl + 3
Öppna projektlistan Ctrl + 4
Öppna etikettlistan Ctrl + 5
Öppna filterlistan Ctrl + 5
Öppna Sök Ctrl + F
Öppna inställningar Ctrl + ,
Synka manuellt Ctrl + S

Navigeringskortkommandon

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, kontoinställningar, med mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V
Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V
Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Globala kortkommandon

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat. Använd standardkortkommandona här nedan eller anpassa dina egna kortkommandon i Todoist, så att de passar in i ditt arbetsflöde.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist Cmd ⌘ + Ctrl  + T
Öppna Snabbtilläggning Option ⌥ + Blanksteg
Åtgärd Genväg
Visa eller dölj Todoist Win + Alt + S
Öppna Snabbtilläggning Ctrl + Blanksteg

Uppgiftskortkommandon

Med uppgiftskortkommandon kan du snabbt skapa nya uppgifter eller ändra i befintliga, så att du kan optimera ditt arbetsflöde få mer jobb gjort.

Snabbtilläggning

Använd Snabbtilläggningens kortkommandon efter uppgiftsnamnet för att lägga till detaljer som projekt, prioritetsnivå eller tilldelad person.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @
Lägg till en påminnelse !
Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Lägg till en påminnelse !

Skapa uppgifter

Använd de här kortkommandona för att snabbt bestämma var och hur du vill skapa nya uppgifter. Du kommer att se olika kortkommandoåtgärder när du antingen skapar en ny uppgift eller ändrar i en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan Shift ⇧ + A
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
Ctrl + Enter
Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan Shift ⇧ + A
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför Ctrl ⌃ + Enter
Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan Shift + A
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför Shift + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför Ctrl + Enter

Hantera uppgifter

Använd de här kortkommandona för att redigera, flytta, slutföra eller radera uppgifter.

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Slutför fokuserad uppgift
E
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + Klicka i kryssrutan
Shift + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Enter
Redigera uppgift
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
Spara redigeringar
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
Sätt förfallodatum
T
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Shift + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Byt prioritetsnivå
Y
Y
Kommentera
C
C
Lägg till etikett
L
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ + R
Shift + R
Flytta till...
V
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Cmd ⌘ + Klicka
Ctrl + Klicka
Välj multipla uppgifter
Cmd ⌘ + Klicka, eller Shift ⇧ + Klicka
Ctrl + Klicka, eller Shift + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
,
Radera markerad uppgift
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C
Shift + Ctrl + C
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Cmd  +
Ctrl +
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ +
Ctrl +
Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
Cmd ⌘ + E
Spara redigeringar
Cmd ⌘ + Enter 
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Cmd ⌘ + Klicka
Välj multipla uppgifter
Cmd ⌘ + Klicka eller Shift ⇧ + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
Cmd ⌘ + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + Cmd ⌘ +
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ + ↓ 
Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
Ctrl + E
Spara redigeringar
Ctrl + Enter
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3,
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Ctrl + Klicka
Välj multipla uppgifter
Ctrl + Klicka, eller Shift + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
Shift + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift + Ctrl + C
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Ctrl + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Ctrl +

Sortera uppgifter

Använd de här kortkommandona för att sortera uppgifter enligt projekt, tilldelad, med mera.

Åtgärd Genväg
Sortera på datum D
Sortera efter prioritet P
Sortera på namn N
Sortera på tilldelad person R
Åtgärd Genväg
Sortera på datum Option ⌥ + D
Sortera efter prioritet Option ⌥ + P
Sortera på namn Option ⌥ + N
Sortera på tilldelad person Option ⌥ + R

Underuppgiftskortkommandon

Använd de här kortkommandona för att skapa, dölja eller ta bort underuppgifter. Se till att du står i rätt uppgift och att listlayouten är aktiverad i ditt projekt eller din vy innan du provar de här.

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Öka indrag på fokuserad uppgift Cmd ⌘ + ] Ctrl + ]
Minska indrag på fokuserad uppgift Cmd ⌘ + [ Ctrl + [
Visa eller dölj underuppgifter Shift ⇧ + E Shift + E
Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift Cmd ⌘ + ]
Minska indrag på fokuserad uppgift Cmd ⌘ +
Visa eller dölj underuppgifter Shift ⇧ + E
Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
Ctrl +
Minska indrag på fokuserad uppgift
Ctrl + [
Visa eller dölj underuppgifter Shift + E

Projektkortkommandon

Använd de här kortkommandona för att skapa och hantera dina Todoist-projekt.

Åtgärd Genväg
Ändra till list/anslags/kalenderlayout* Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum D
Sortera efter prioritet P
Sortera alfabetiskt N
Sortera på tilldelad person R
Öppna listan med fler projektåtgärder W

* Kalenderlayouten finns endast tillgänglig för Todoist Pro- eller Business-kunder.

Åtgärd Genväg
Ändra till list/anslags/kalenderlayout* Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt S
Dela projekt Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum D
Sortera efter prioritet P
Sortera alfabetiskt N
Sortera på tilldelad person R
Öppna listan med fler projektåtgärder W

* Kalenderlayouten finns endast tillgänglig för Todoist Pro- eller Business-kunder.

Åtgärd Genväg
Ändra till list/anslags/kalenderlayout*
Shift + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W

* Kalenderlayouten finns endast tillgänglig för Todoist Pro- eller Business-kunder.

Kommande-vynkortkommandon

Använd de här kortkommandona när du navigerar i Kommande-vyn.

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Gå till Idag i Kommande
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Hem
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Shift +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Shift +
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande Hem
Nästa vecka i Kommande Shift + →
Föregående vecka i Kommande Shift + ←

Kalenderlayoutkortkommandon

Om du är en Todoist Pro- eller Business-kund, så har du åtkomst till kalenderlayout. Använd de här kortkommandona för att gå igenom veckans uppgifter eller för att få en översikt av månadens arbetsbelastning, utan att behöva lyfta ett finger från tangentbordet.

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Gå tillbaka till idag T eller Shift ⇧ + Option⌥ + Y T eller Shift + Option + Y
Gå till nästa vecka Shift ⇧ + → Shift + →
Gå till föregående vecka Shift ⇧ + ← Shift + ←
Åtgärd Genväg
Gå tillbaka till idag T eller Shift ⇧ + Option⌥ + Y
Gå till nästa vecka Shift ⇧ + →
Gå till föregående vecka Shift ⇧ + ←

Hör av dig

Om du undrar något eller får problem med några av kortkommandona i Todoist, ta då kontakt med oss, så kan vi - Dermot, Summer, Melis eller någon av våra 14 andra teammedlemmar - gärna hjälpa dig!