Loading the new Help Center

Kortkommandon

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Alla kortkommandon kan spara dig tid! En del kan användas var som helst i appen medan andra bara fungerar när du lägger till eller redigerar uppgifter.

Shortcuts modal

Du kan även se kortkommandon i Todoist genom att öppna snabbsökningen.

Allmänt

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Snabbtilläggning Q Q
Sök / eller F / eller F
Avfärda/Avbryt Esc Esc

Öppna/stäng sidomeny

M M

Visa kortkommandon

? ?

Öppna Snabbsökning

Cmd ⌘ + K Ctrl + K
Skriv ut nuvarande vy Cmd ⌘ + P Ctrl + P
Zooma in Cmd ⌘ + = Ctrl + Shift + =
Zooma ut Cmd ⌘ + - Ctrl + -

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @
Lägg till en påminnelse !

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
Ctrl + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Slutför fokuserad uppgift
E
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + Klicka i kryssrutan
Shift + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Enter
Redigera uppgift
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
Spara redigeringar
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
Sätt förfallodatum
T
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Shift + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Byt prioritetsnivå
Y
Y
Kommentera
C
C
Lägg till etikett
L
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ + R
Shift + R
Flytta till...
V
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Cmd ⌘ + Klicka
Ctrl + Klicka
Välj multipla uppgifter
Cmd ⌘ + Klicka, eller Shift ⇧ + Klicka
Ctrl + Klicka, eller Shift + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
,
Radera markerad uppgift
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C
Shift + Ctrl + C
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Cmd  +
Ctrl +
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ +
Ctrl +

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Öka indrag på fokuserad uppgift
Cmd ⌘ + ]
Ctrl + ]
Minska indrag på fokuserad uppgift
Cmd ⌘ + [
Ctrl + [
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Shift + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd macOS-kortkommando Windows-kortkommando
Gå till Idag i Kommande
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Hem
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Shift +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Shift +
Månadsschema i Kommande
O sedan M
O sedan M
Om du letar efter fler kortkommandon för tangentbordet, prova Todoists tredjepartstillägg för Chrome eller Firefox.

macOS

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Öppna/stäng sidomeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna Snabbsökning

Cmd ⌘ + K
Skriv ut nuvarande vy Cmd ⌘ +
Zooma in Cmd ⌘ +
Zooma ut Cmd ⌘ + -

Globala

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist Cmd ⌘ + Ctrl  + T
Öppna Snabbtilläggning Cmd ⌘ + Ctrl  + A

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @
Lägg till en påminnelse !

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
Ctrl ⌃ + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
Cmd ⌘ + E
Spara redigeringar
Cmd ⌘ + Enter 
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Cmd ⌘ + Klicka
Välj multipla uppgifter
Cmd ⌘ + Klicka eller Shift ⇧ + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
Cmd ⌘ + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + Cmd ⌘ +
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Cmd ⌘ + ↓ 

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
Cmd ⌘ +
Minska indrag på fokuserad uppgift
Cmd ⌘ +
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Månadsschema i Kommande
O sedan M

Windows

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Visa/dölj navigeringsmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna Snabbsökning

Ctrl +
Skriv ut nuvarande vy Ctrl +
Zooma in Ctrl + Shift ⇧ + =
Zooma ut Ctrl + -

Globala

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist Win + Alt + S
Öppna Snabbtilläggning Win + Alt + Q

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
Ctrl + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift + Klicka i kryssrutan
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
Ctrl + E
Spara redigeringar
Ctrl + Enter
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3,
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller Ctrl + Klicka
Välj multipla uppgifter
Ctrl + Klicka, eller Shift + Klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
Shift + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift + Ctrl + C
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
Ctrl + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
Ctrl +

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
Ctrl +
Minska indrag på fokuserad uppgift
Ctrl + [
Visa/dölj underuppgifter
Shift + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
Hem
Nästa vecka i Kommande
Shift +
Föregående vecka i Kommande
Shift +
Månadsschema i Kommande
O sedan M

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Lägg till en påminnelse !

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett mobilt tangentbord.
Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift Ctrl + N
Gå till Hemvyn H
Lägg till ny uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt) Ctrl + Shift + N
Skapa ett nytt projekt Ctrl + Shift + P
Skapa en ny etikett Ctrl + Shift + L
Skapa ett nytt filter Ctrl + Shift + F
Spara en kommentar Ctrl + Enter
Öppna inkorgen Ctrl + 1
Öppna Idag Ctrl + 2
Öppna Kommande Ctrl + 3
Öppna projektlistan Ctrl + 4
Öppna etikettlistan Ctrl + 5
Öppna filterlistan Ctrl + 5
Öppna Sök Ctrl + F
Öppna inställningar Ctrl + ,
Synka manuellt Ctrl + S

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Lägg till en påminnelse !

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift Cmd ⌘ + N
Gå till Hemvyn H
Skapa ett nytt projekt Shift ⇧ + Cmd ⌘ + P
Skapa en ny etikett Shift ⇧ + Cmd ⌘ + L
Skapa ett nytt filter Shift ⇧ + Cmd ⌘ + F
Öppna inkorgen Cmd ⌘ + 1
Öppna Idag Cmd ⌘ + 2
Öppna Kommande Cmd ⌘ + 3
Maximera/minimera projektlistan Cmd ⌘ + 4
Maximera/minimera etikettlistan Cmd ⌘ + 5
Maximera/minimera filterlistan Cmd ⌘ + 5
Öppna Sök Cmd ⌘ + F
Öppna inställningar Cmd ⌘ + ,
Synka manuellt Cmd ⌘ + S

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Genväg
Sortera på datum Option ⌥ + D
Sortera efter prioritet Option ⌥ + P
Sortera på namn Option ⌥ + N
Sortera på tilldelad person Option ⌥ + R