Loading the new Help Center

Kortkommandon

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Alla kortkommandon kan spara dig tid! En del kan användas var som helst i appen medan andra bara fungerar när du lägger till eller redigerar uppgifter.

Shortcuts modal

Du kan även se kortkommandon i Todoist genom att öppna kommandomenyn.

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Öppna/stäng sidolistmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna kommandomenyn

CMD () + K (Mac) eller CTRL + K (Windows)
Skriv ut nuvarande vy CMD (⌘) + P (Mac) eller CTRL + P (Windows)
Zooma in CMD (⌘) + = (Mac) eller CTRL + Shift ⇧ + = (Windows)
Zooma ut CMD (⌘) + - (Mac) eller CTRL + - (Windows)

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp & information
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Teamets inkorg
G sedan Shift ⇧ + I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
O sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
ctrl (⌃) + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + klicka i kryssruta (medan du håller ned )
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
CMD () + E (Mac) eller CTRL + E (Windows)
Spara redigeringar
CMD () + Enter (Mac) eller CTRL + Enter (Windows)
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4 
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller CMD + Click (Mac) eller CTRL + klicka (Windows)
Välj multipla uppgifter
CMD () + klicka (Mac) eller CTRL + klicka (Windows) eller Shift ⇧ + klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera markerad uppgift
CMD () + Delete () (Mac) eller Shift + Delete (Windows)
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + CMD () + , (Mac) eller Shift + CTRL + ,
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
CMD () + (Mac) eller CTRL + (Windows)
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
CMD () + (Mac) eller CTRL + (Windows)

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
CMD () + ] (Mac) eller CTRL + ] (Windows)
Minska indrag på fokuserad uppgift
CMD () + [ eller CTRL + [ (Windows)
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y eller Home
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Månadsschema i Kommande
O sedan M
Om du letar efter fler kortkommandon för tangentbordet, prova Todoists tredjepartstillägg för Chrome eller Firefox.

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Öppna/stäng sidolistmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna kommandomenyn

CMD () + K
Skriv ut nuvarande vy CMD () +
Zooma in CMD () +
Zooma ut CMD (⌘) + -

Globala

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist CMD () + CTRL + T
Öppna Snabbtilläggning CMD () + CTRL + A

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp & information
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Teamets inkorg
G sedan Shift ⇧ + I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
CTRL () + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + klicka i kryssruta (medan du håller ned )
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
CMD () + E
Spara redigeringar
CMD () + Enter 
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4 
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller CMD () + klicka
Välj multipla uppgifter
CMD () + klicka eller Shift ⇧ + klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
CMD () + Delete ()
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + CMD () +
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
CMD () + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
CMD (⌘) + ↓ 

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
CMD () +
Minska indrag på fokuserad uppgift
CMD () +
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y eller Home
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Månadsschema i Kommande
O sedan M

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Visa/dölj navigeringsmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna kommandomenyn

CTRL +
Skriv ut nuvarande vy CTRL +
Zooma in CTRL + Shift ⇧ + =
Zooma ut CTRL + -

Globala

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist WIN + ALT + S
Öppna Snabbtilläggning WIN + ALT + Q

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp & information
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller
Flytta fokus nedåt
J eller
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Teamets inkorg
G sedan Shift ⇧ + I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O then T
Öppna aktivitetslogg
G sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ +
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
CTRL + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + klicka i kryssruta (medan du håller ned)
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
CTRLE
Spara redigeringar
CTRL + Enter
Sätt förfallodatum
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3,
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ +
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X eller CTRL + klicka
Välj multipla uppgifter
CTRL + klicka eller Shift ⇧ + klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
Shift + Delete
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + CTRL +
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
CTRL + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
CTRL +

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
CTRL +
Minska indrag på fokuserad uppgift
CTRL + [
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
 ⌥ (Alt) + Shift ⇧ + Y
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ +
Månadsschema i Kommande
O sedan M

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett mobilt tangentbord.
Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift CTRL + N
Gå till Hemvyn h
Lägg till ny uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt) CTRL + Shift + N
Skapa ett nytt projekt CTRL + Shift + P
Skapa en ny etikett CTRL + Shift + L
Skapa ett nytt filter CTRL + Shift + F
Spara en kommentar CTRL + Enter
Öppna inkorgen CTRL + 1
Öppna teamets inkorg CTRL + Shift + 1
Öppna Idag CTRL + 2
Öppna Kommande CTRL + 3
Öppna projektlistan CTRL + 4
Öppna etikettlistan CTRL + 5
Öppna filterlistan CTRL + 5
Öppna Sök CTRL + F
Öppna inställningar CTRL + ,
Synka manuellt CTRL + S

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift + N
Gå till Hemvyn h
Skapa ett nytt projekt Shift ++ P
Skapa en ny etikett Shift + + L
Skapa ett nytt filter Shift + + F
Öppna inkorgen + 1
Öppna teamets inkorg Shift + + 1
Öppna Idag + 2
Öppna Kommande + 3
Maximera/minimera projektlistan + 4
Maximera/minimera etikettlistan + 5
Maximera/minimera filterlistan + 5
Öppna Sök + F
Öppna inställningar + ,
Synka manuellt + S

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Genväg
Sortera på datum + d
Sortera efter prioritet + p
Sortera på namn + n
Sortera på tilldelad person + r