Loading the new Help Center

Kortkommandon

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Alla kortkommandon kan spara dig tid! En del kan användas var som helst i appen medan andra bara fungerar när du lägger till eller redigerar uppgifter.

Shortcuts modal

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Kortkommando
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Allmänt

Åtgärd Kortkommando
Öppna eller stäng meny m
Gå till Hemvyn h
Välj och ändra flera uppgifter samtidigt Ctrl + vänsterklicka (Windows), ⌘ + vänsterklicka (macOS) eller Shift + vänsterklicka på flera uppgifter i taget
Lägg till en uppgift (med Snabbtilläggning) q
Lägg till en uppgift längst ned på listan a
Lägg till en uppgift längst upp på listan A
Lägg till ett avsnitt s
Öppna Sök / eller f
Byt till Anslagsvyn Shift + v

Lägga till eller redigera uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Kortkommando
Redigera uppgiftsnamn Alt + klicka eller ⌥ + klicka (macOS)
Avbryt pågående ändringar Esc
Spara en nyligen skapad uppgift och skapa en ny under den Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift under den Shift + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig och skapa en ny uppgift över den Ctrl + Enter
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras Ctrl + ↑
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras Ctrl + ↓

Skapa och slutföra underuppgifter

Åtgärd Kortkommando
Öka indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt) Ctrl + →
Minska indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt) Ctrl + ←

Detta finns endast tillgängligt i listvyn.

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Kortkommando
Sortera på datum d
Sortera på prioritet p
Sortera på namn n
Sortera på tilldelad person r
Om du letar efter fler kortkommandon för tangentbordet, prova Todoists tredjepartstillägg för Chrome eller Firefox.

Globala kortkommandon

Dessa kortkommandon kan användas var som helst på din dator så länge som Todoist för macOS är öppet.

Åtgärd Kortkommando
Visa/dölj Todoist Ctrl + ⌘ + T
Öppna snabbtilläggning av uppgift Ctrl + ⌘ + A
Du kan anpassa dessa kortkommandon med + , (eller genom att gå till Todoist → Inställningar på listen längst upp i din macOS-enhet).

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Kortkommando
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p4

Allmänt

Åtgärd Kortkommando
Öppna eller stäng meny m
Gå till Hemvyn h
Välj och ändra flera uppgifter samtidigt Ctrl + vänsterklicka eller Shift + vänsterklicka på flera uppgifter i taget
Lägg till en uppgift (med Snabbtilläggning) q
Lägg till en uppgift längst ned på listan a
Lägg till en uppgift längst upp på listan A
Lägg till ett avsnitt s
Öppna Sök / eller f
Byt till Anslagsvyn Shift + v

Lägga till eller redigera uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Kortkommando
Redigera uppgiftsnamn ⌥ + klicka
Avbryt pågående ändringar Esc
Spara en nyligen skapad uppgift och skapa en ny under den Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift under den Shift + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig och skapa en ny uppgift över den Ctrl + Enter
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras (endast tillgängligt i projekt) ⌘ + ↑
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras (endast tillgängligt i projekt) ⌘ + ↓

Skapa och slutföra > underuppgifter

Åtgärd Kortkommando
Öka indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt) ⌘ + →
Minska indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt) ⌘ + ←

Detta finns endast tillgängligt i listvyn.

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Kortkommando
Sortera på datum d
Sortera på prioritet p
Sortera på namn n
Sortera på tilldelad person r

Globala kortkommandon

Dessa kortkommandon kan användas var som helst på din dator så länge som Todoist för Windows 10 är öppet.

Åtgärd Kortkommando
Visa/dölj Todoist Win + Alt + S
Öppna snabbtilläggning av uppgift Win + Alt + Q
Du kan anpassa dessa kortkommandon genom att öppna aktivitetsfältet längst ned till höger, sedan högerklicka på Todoist-ikonen och välja Inställningar.

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Kortkommando
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Allmänt

Åtgärd Kortkommando
Öppna eller stäng meny m
Gå till Hemvyn h
Välj och ändra flera uppgifter samtidigt Ctrl + vänsterklicka eller Shift + vänsterklicka på flera uppgifter i taget
Lägg till en uppgift (med Snabbtilläggning) q
Lägg till en uppgift längst ned på listan a
Lägg till en uppgift längst upp på listan A
Lägg till ett avsnitt s
Öppna Sök / eller f
Byt till Anslagsvyn Shift + v

Lägga till eller redigera uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Kortkommando
Redigera uppgiftsnamn Alt + klicka 
Avbryt pågående ändringar Esc
Spara en nyligen skapad uppgift och skapa en ny under den Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift under den Shift + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig och skapa en ny uppgift över den Ctrl + Enter
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras Ctrl + ↑
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras Ctrl + ↓

Skapa och slutföra underuppgifter

Åtgärd Kortkommando
Öka indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt) Ctrl + →
Minska indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt) Ctrl + ←

Detta finns endast tillgängligt i listvyn.

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Kortkommando
Sortera på datum d
Sortera på prioritet p
Sortera på namn n
Sortera på tilldelad person r

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Kortkommando
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett mobilt tangentbord.
Åtgärd Kortkommando
Öppna snabbtilläggning av uppgift Ctrl + N
Gå till Hemvyn h
Lägg till ny uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt) Ctrl + Shift + N
Skapa ett nytt projekt Ctrl + Shift + P
Skapa en ny etikett Ctrl + Shift + L
Skapa ett nytt filter Ctrl + Shift + F
Spara en kommentar Ctrl + Enter
Öppna inkorgen Ctrl + 1
Öppna teamets inkorg Ctrl + Shift + 1
Öppna Idag Ctrl + 2
Öppna Kommande Ctrl + 3
Öppna projektlistan Ctrl + 4
Öppna etikettlistan Ctrl + 5
Öppna filterlistan Ctrl + 5
Öppna Sök Ctrl + F
Öppna inställningar Ctrl + ,
Synka manuellt Ctrl + S

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Kortkommando
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Kortkommando
Öppna snabbtilläggning av uppgift ⌘ + N
Gå till Hemvyn h
Skapa ett nytt projekt Shift + ⌘ + P
Skapa en ny etikett Shift + ⌘ + L
Skapa ett nytt filter Shift + ⌘ + F
Öppna inkorgen ⌘ + 1
Öppna teamets inkorg Shift + ⌘ + 1
Öppna Idag ⌘ + 2
Öppna Kommande ⌘ + 3
Maximera/minimera projektlistan ⌘ + 4
Maximera/minimera etikettlistan ⌘ + 5
Maximera/minimera filterlistan ⌘ + 5
Öppna Sök ⌘ + F
Öppna inställningar ⌘ + ,
Synka manuellt ⌘ + S

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Kortkommando
Sortera på datum ⌥ + d
Sortera på prioritet ⌥ + p
Sortera på namn ⌥ + n
Sortera på tilldelad person ⌥ + r