Kortkommandon

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Alla kortkommandon kan spara dig tid! En del kan användas var som helst i appen medan andra bara fungerar när du lägger till eller redigerar uppgifter.

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en etikett

@

Välj ett projekt

#

Välj ett avsnitt

/

Tilldela någon

+

Ställ in prioritetsnivå

p1, p2, p3, p4

Lägg till en snabbkommentar

Ctrl + m

Allmänt

Åtgärd

Kortkommando

Öppna eller stäng meny

m

Gå till startsida

h

Välj och ändra flera uppgifter samtidigt

Ctrl + vänsterklicka (Windows), ⌘ + vänsterklicka (macOS) eller Shift + vänsterklicka på flera uppgifter i taget

Lägg till en uppgift (med Snabbtilläggning)

q

Lägg till en uppgift längst ned på listan (endast tillgängligt i projekt)

a

Lägg till en uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt)

A

Lägg till ett avsnitt

s

Öppna Sök

/ eller f

Byt till Anslagsvyn

Shift + v

Lägga till eller redigera uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd

Kortkommando

Redigera uppgiftsnamn

Alt + klicka (Windows) ⌥ + klicka (macOS) 

Avbryt pågående ändringar

Esc

Spara en nyligen skapad uppgift och skapa en ny under den

Enter

Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift under den

Shift + Enter

Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig och skapa en ny uppgift över den

Ctrl + Enter

Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras

Ctrl + ↑

Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras

Ctrl + ↓

Skapa och slutföra underuppgifter

Åtgärd

Kortkommando

Öka indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt)

Ctrl + →

Minska indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt)

Ctrl + ←

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd

Kortkommando

Sortera på datum

d

Sortera på prioritet

p

Sortera på namn

n

Sortera på tilldelad person

r

Om du letar efter fler kortkommandon för tangentbordet, prova Todoists tredjepartstillägg för Chrome eller Firefox.

Globala kortkommandon

Dessa kortkommandon kan användas var som helst på din dator så länge som Todoist för macOS är öppet.

Åtgärd

Kortkommando

Visa/dölj Todoist

Ctrl + ⌘ + T

Öppna snabbtilläggning av uppgift

Ctrl + ⌘ + A

Du kan anpassa dessa kortkommandon med + , (eller genom att gå till Todoist → Inställningar på listen längst upp i din macOS-enhet).

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en etikett

@

Välj ett projekt

#

Välj ett avsnitt

/

Tilldela någon

+

Ställ in prioritetsnivå

p1, p2, p3, p4

Allmänt

Åtgärd

Kortkommando

Öppna eller stäng meny

m

Gå till startsida

h

Välj och ändra flera uppgifter samtidigt

Ctrl + vänsterklicka eller Shift + vänsterklicka på flera uppgifter i taget

Lägg till en uppgift (med Snabbtilläggning)

q

Lägg till en uppgift längst ned på listan (endast tillgängligt i projekt)

a

Lägg till en uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt)

A

Lägg till ett avsnitt

s

Öppna Sök

/ eller f

Byt till Anslagsvyn

Shift + v

Lägga till eller redigera uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd

Kortkommando

Redigera uppgiftsnamn

⌥ + klicka 

Avbryt pågående ändringar

Esc

Spara en nyligen skapad uppgift och skapa en ny under den

Enter

Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift under den

Shift + Enter

Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig och skapa en ny uppgift över den

Ctrl + Enter

Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras (endast tillgängligt i projekt)

⌘ + ↑

Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras (endast tillgängligt i projekt)

⌘ + ↓

Skapa och slutföra underuppgifter

Åtgärd

Kortkommando

Öka indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt)

⌘ + →

Minska indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt)

⌘ + ←

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd

Kortkommando

Sortera på datum

d

Sortera på prioritet

p

Sortera på namn

n

Sortera på tilldelad person

r

Globala kortkommandon

Dessa kortkommandon kan användas var som helst på din dator så länge Todoist för Windows (inklusive tidigare Windowsversioner) är öppen.

Åtgärd

Kortkommando

Öppna eller stäng meny

m

Visa/dölj Todoist

Ctrl + Alt + T

Öppna snabbtilläggning av uppgift

Ctrl + Alt + A

Du kan anpassa dessa kortkommandon genom att högerklicka på Todoistikonen i systemfältet (längst ned till höger) och välja Konfiguration.

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en etikett

@

Välj ett projekt

#

Välj ett avsnitt

/

Tilldela någon

+

Ställ in prioritetsnivå

p1, p2, p3, p4

Lägg till en snabbkommentar

Ctrl + m

Allmänt

Åtgärd

Kortkommando

Gå till startsida

h

Välj och ändra flera uppgifter samtidigt

Ctrl + vänsterklicka eller Shift + vänsterklicka på flera uppgifter i taget

Lägg till en uppgift (med Snabbtilläggning)

q

Lägg till en uppgift längst ned på listan (endast tillgängligt i projekt)

a

Lägg till en uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt)

A

Lägg till ett avsnitt

s

Öppna Sök

/ eller f

Byt till Anslagsvyn

Shift + v

Lägga till eller redigera uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd

Kortkommando

Redigera uppgiftsnamn

Alt + klicka

Avbryt pågående ändringar

Esc

Spara en nyligen skapad uppgift och skapa en ny under den

Enter

Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift under den

Shift + Enter

Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig och skapa en ny uppgift över den

Ctrl + Enter

Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras

Ctrl + ↑

Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras

Ctrl + ↓

Skapa och slutföra underuppgifter

Åtgärd

Kortkommando

Öka indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt)

Ctrl + →

Minska indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt)

Ctrl + ←

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd

Kortkommando

Sortera på datum

d

Sortera på prioritet

p

Sortera på namn

n

Sortera på tilldelad person

r

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en etikett

@

Välj ett projekt

#

Välj ett avsnitt

/

Tilldela någon

+

Ställ in prioritetsnivå

p1, p2, p3, p4

Spara och gå till kommentarer

Alt + Enter

Öppna expanderat redigeringsläge för uppgifter Tab

Allmänt

Åtgärd

Kortkommando

Öppna eller stäng meny

m

Välj flera uppgifter på en gång

Ctrl + vänsterklicka eller Shift + vänsterklicka på flera uppgifter i taget

Gå in i flervalsläge

m

Lägg till en uppgift (med Snabbtilläggning)

q

Lägg till en uppgift längst ned på listan (endast tillgängligt i projekt)

a

Lägg till en uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt)

A

Lägg till ett avsnitt

s

Öppna Sök

Ctrl + f

Synka manuellt F5
Navigera till standardsida Hem
Navigera till föregående vy Page Up

Lägga till eller redigera uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd

Kortkommando

Redigera uppgiftsnamn

Alt + klicka

Avbryt pågående ändringar

Esc

Spara en nyligen skapad uppgift och skapa en ny under den

Enter

Skapa och slutföra underuppgifter

Åtgärd

Kortkommando

Öka indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt)

Alt + Shift + →

Minska indragsnivå på uppgift (fungerar endast inom projekt)

Alt + Shift + ←

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd

Kortkommando

Sortera på datum

d

Sortera på prioritet

p

Sortera på namn

n

Sortera på tilldelad person

r

Globala kortkommandon stöds inte i Windows 10-appen.

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en etikett

@

Välj ett projekt

#

Välj ett avsnitt

/

Tilldela någon

+

Ställ in prioritetsnivå

p1, p2, p3, p4

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett mobilt tangentbord.

Åtgärd

Kortkommando

Öppna snabbtilläggning av uppgift

Ctrl + N

Gå till startsida

h

Lägg till ny uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt) Ctrl + Shift + N
Skapa ett nytt projekt Ctrl + Shift + P
Skapa en ny etikett Ctrl + Shift + L
Skapa ett nytt filter Ctrl + Shift + F

Spara en kommentar

Ctrl + Enter

Öppna inkorgen

Ctrl + 1

Öppna teamets inkorg Ctrl + Shift + 1
Öppna Idag Ctrl + 2
Öppna Kommande 7 dagarna Ctrl + 3
Öppna projektlistan Ctrl + 4
Öppna etikettlistan Ctrl + 5
Öppna filterlistan Ctrl + 5

Öppna Sök

Ctrl + F

Öppna inställningar Ctrl + ,
Synka manuellt Ctrl + S

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en etikett

@

Välj ett projekt

#

Välj ett avsnitt

/

Tilldela någon

+

Ställ in prioritetsnivå

p1, p2, p3, p4

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.

Åtgärd

Kortkommando

Öppna snabbtilläggning av uppgift

⌘ + N

Gå till startsida

h

Skapa ett nytt projekt Shift + ⌘ + P
Skapa en ny etikett Shift + ⌘ + L
Skapa ett nytt filter Shift + ⌘ + F

Öppna inkorgen

⌘ + 1

Öppna teamets inkorg Shift + ⌘ + 1
Öppna Idag ⌘ + 2
Öppna Kommande 7 dagarna ⌘ + 3
Maximera/minimera projektlistan ⌘ + 4
Maximera/minimera etikettlistan ⌘ + 5
Maximera/minimera filterlistan ⌘ + 5

Öppna Sök

⌘ + F

Öppna inställningar ⌘ + ,
Synka manuellt ⌘ + S

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.

Åtgärd

Kortkommando

Sortera på datum

⌥ + d

Sortera på prioritet

⌥ + p

Sortera på namn

⌥ + n

Sortera på tilldelad person

⌥ + r