Loading the new Help Center

Kortkommandon

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Alla kortkommandon kan spara dig tid! En del kan användas var som helst i appen medan andra bara fungerar när du lägger till eller redigerar uppgifter.

Shortcuts modal

Du kan även se kortkommandon i Todoist genom att öppna kommandomenyn.

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Visa/dölj navigeringsmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna kommandomeny

CMD (⌘) + K (Mac) eller CTRL + K (Windows)
Skriv ut nuvarande vy CMD (⌘) + P (Mac) eller CTRL + P (Windows)
Zooma in CMD (⌘) + = (Mac) eller CTRL + Shift ⇧ + = (Windows)
Zooma ut CMD (⌘) + - (Mac) eller CTRL + - (Windows)

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp & information
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller ↑
Flytta fokus nedåt
J eller ↓
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan H 
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Teamets inkorg
G sedan Shift ⇧ + I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O sedan T
Öppna aktivitetslogg
O sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ + A 
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
ctrl (⌃) + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
E
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + klicka i kryssrutan (håll ned ⇧)
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
CMD (⌘) + E (Mac) eller CTRL + E (Windows)
Spara redigeringar
CMD (⌘) + Enter (Mac) eller CTRL + Enter (Windows)
Schema
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4 
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ + R 
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X (samma som CMD + klicka [Mac] eller CTRL + klicka [Windows])
Välj multipla uppgifter
CMD (⌘) + klicka (Mac) eller CTRL + klicka (Windows) eller Shift ⇧ + klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera markerad uppgift
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) eller Shift ⇧ + Delete (Windows)
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , (Mac) eller Shift ⇧ + CTRL + ,
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
CMD (⌘) + ↑ (Mac) eller CTRL + ↑ (Windows)
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
CMD (⌘) + ↓ (Mac) eller CTRL + ↓ (Windows)

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
CMD (⌘) + → (Mac) eller CTRL + → (Windows)
Minska indrag på fokuserad uppgift
CMD (⌘) + ← eller CTRL + ← (Windows)
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
 ⌥ (alternativ) + Shift ⇧ + Y eller Home
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ + →
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ + ←
Månadsschema i Kommande
O sedan M
Om du letar efter fler kortkommandon för tangentbordet, prova Todoists tredjepartstillägg för Chrome eller Firefox.

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Visa/dölj navigeringsmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna kommandomeny

CMD (⌘) + K
Skriv ut nuvarande vy CMD (⌘) + P 
Zooma in CMD (⌘) + = 
Zooma ut CMD (⌘) + -

Globala

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist CMD (⌘) + Ctrl + T
Öppna Snabbtilläggning CMD (⌘) + Ctrl + A

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp & information
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller ↑
Flytta fokus nedåt
J eller ↓
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan H 
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Teamets inkorg
G sedan Shift ⇧ + I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O sedan T
Öppna aktivitetslogg
O sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ + A 
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
Ctrl (⌃) + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
CMD (⌘) + Enter 
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + klicka i kryssrutan (håll ned ⇧)
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
E eller alt + klicka
Spara redigeringar
CMD (⌘) + Enter 
Schema
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4 
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ + R 
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X (samma som CMD + klicka)
Välj multipla uppgifter
CMD (⌘) + klicka eller Shift ⇧ + klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) eller Shift ⇧ + Delete (Windows)
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , 
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
CMD (⌘) + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
CMD (⌘) + ↓ 

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
CMD (⌘) + → 
Minska indrag på fokuserad uppgift
CMD (⌘) + ← 
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
 ⌥ (alternativ) + Shift ⇧ + Y eller Home
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ + →
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ + ←
Månadsschema i Kommande
O sedan M

Allmänt

Åtgärd Genväg
Snabbtilläggning Q
Sök / eller F
Avfärda/Avbryt Esc

Visa/dölj navigeringsmeny

M

Visa kortkommandon

?

Öppna kommandomeny

CTRL + K 
Skriv ut nuvarande vy CTRL + P 
Zooma in CTRL + Shift ⇧ + =
Zooma ut CTRL + -

Globala

Globala kortkommandon kan användas när Todoist är minimerat.

Åtgärd Genväg
Visa/dölj Todoist Win + Alt + S
Öppna Snabbtilläggning Win + Alt + Q

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Lägg till en etikett @

Navigera

Använd dessa kortkommandon för att gå snabbt mellan vyer, komma till dina inställningar och mycket mera.

Åtgärd Genväg
Öppna uppgift i dess projekt
Shift ⇧ + G
Öppna produktivitet
O sedan P
Öppna hjälp & information
O sedan H
Öppna aviseringar
O sedan N
Öppna profilbildsmeny
O sedan U
Flytta fokus uppåt
K eller ↑
Flytta fokus nedåt
J eller ↓
Flytta fokus till höger
Flytta fokus till vänster
Gå till hemvyn
H eller G sedan H 
Gå till Inkorg
G sedan I
Gå till Teamets inkorg
G sedan Shift ⇧ + I
Gå till Idag
G sedan T
Gå till Kommande
G sedan U
Gå till etiketter
G sedan L
Gå till projekt
G sedan P
Gå till avsnitt
G sedan /
Öppna inställningar
O sedan S
Öppna tema
O sedan T
Öppna aktivitetslogg
O sedan A
Öppna Filter och etiketter
G sedan V

Lägg till uppgifter

Dessa kortkommandon funkar endast när textmarkören står i uppgiften. Kortkommandoåtgärderna är olika beroende på om du skapar en helt ny uppgift eller redigerar en befintlig.

Åtgärd Genväg
Lägg till ny uppgift längst ned på listan
A
Lägg till ny uppgift längst upp på listan
Shift ⇧ + A 
Spara en nyskapad uppgift och skapa en ny nedanför
Enter
Spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift nedanför
Shift ⇧ + Enter
Spara en ny uppgift eller spara ändringar i en befintlig uppgift och skapa en ny uppgift ovanför
CTRL (⌃) + Enter

Redigera uppgifter

Åtgärd Genväg
Slutför fokuserad uppgift
CTRL + Enter 
Slutför och arkivera återkommande uppgift
Shift ⇧ + klicka i kryssrutan (håll ned ⇧)
Öppna uppgiftsvyn
Enter
Redigera uppgift
E eller alt + klicka
Spara redigeringar
CTRL + Enter
Schema
T
Ta bort förfallodatum
Shift ⇧ + T
Ställ in prioritetsnivå
1, 2, 3, 4 
Byt prioritetsnivå
Y
Kommentera
C
Lägg till etikett
L
Tilldela/Omtilldela
Shift ⇧ + R 
Flytta till...
V
Fler uppgiftsåtgärder
.
Välj fokuserad uppgift
X (samma som CTRL + klicka)
Välj multipla uppgifter
CTRL + klicka eller Shift ⇧ + klicka
Flytta fokus till flervalsverktygsfältet
,
Radera uppgift(er) som markerats
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) eller Shift ⇧ + Delete (Windows)
Kopiera länk till uppgift
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , 
Flytta till uppgiften ovanför den som nu redigeras
CTRL (⌘) + ↑ 
Flytta till uppgiften nedanför den som nu redigeras
CTRL (⌘) + ↓

Skapa och slutför underuppgifter

Åtgärd Genväg
Öka indrag på fokuserad uppgift
CTRL + → 
Minska indrag på fokuserad uppgift
CTRL + →
Visa/dölj underuppgifter
Shift ⇧ + E
Kortkommandona här ovan finns endast tillgängliga i listvyn, när en uppgift är fokuserad.

Hantera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon fungerar endast inom projekt.

Åtgärd Genväg
Byt till list-/anslagsvy
Shift ⇧ + V
Lägg till avsnitt
S
Dela projekt
Shift ⇧ + S
Sortera på förfallodatum
D
Sortera efter prioritet
P
Sortera alfabetiskt
N
Sortera på tilldelad person
R
Öppna listan med fler projektåtgärder
W
Åtgärder i Kommande-vyn
Åtgärd Genväg
Gå till Idag i Kommande
 ⌥ (alternativ) + Shift ⇧ + Y eller Home
Nästa vecka i Kommande
Shift ⇧ + →
Föregående vecka i Kommande
Shift ⇧ + ←
Månadsschema i Kommande
O sedan M

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett mobilt tangentbord.
Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift CTRL + N
Gå till Hemvyn h
Lägg till ny uppgift längst upp på listan (endast tillgängligt i projekt) CTRL + Shift + N
Skapa ett nytt projekt CTRL + Shift + P
Skapa en ny etikett CTRL + Shift + L
Skapa ett nytt filter CTRL + Shift + F
Spara en kommentar CTRL + Enter
Öppna inkorgen CTRL + 1
Öppna teamets inkorg CTRL + Shift + 1
Öppna Idag CTRL + 2
Öppna Kommande CTRL + 3
Öppna projektlistan CTRL + 4
Öppna etikettlistan CTRL + 5
Öppna filterlistan CTRL + 5
Öppna Sök CTRL + F
Öppna inställningar CTRL + ,
Synka manuellt CTRL + S

Snabbtilläggning

Skriv in dessa kortkommandon i uppgiftsfältet för att snabbt lägga till detaljer såsom projekt, prioritetsnivå och vem som är tilldelad.

Åtgärd Genväg
Lägg till en etikett @
Välj ett projekt #
Välj ett avsnitt /
Tilldela någon +
Ställ in prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Allmänt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Genväg
Öppna snabbtilläggning av uppgift ⌘ + N
Gå till Hemvyn h
Skapa ett nytt projekt Shift + ⌘ + P
Skapa en ny etikett Shift + ⌘ + L
Skapa ett nytt filter Shift + ⌘ + F
Öppna inkorgen ⌘ + 1
Öppna teamets inkorg Shift + ⌘ + 1
Öppna Idag ⌘ + 2
Öppna Kommande ⌘ + 3
Maximera/minimera projektlistan ⌘ + 4
Maximera/minimera etikettlistan ⌘ + 5
Maximera/minimera filterlistan ⌘ + 5
Öppna Sök ⌘ + F
Öppna inställningar ⌘ + ,
Synka manuellt ⌘ + S

Sortera uppgifter inom ett projekt

Dessa kortkommandon kan endast användas med ett tangentbord.
Åtgärd Genväg
Sortera på datum ⌥ + d
Sortera efter prioritet ⌥ + p
Sortera på namn ⌥ + n
Sortera på tilldelad person ⌥ + r