Ändra ditt lösenord

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Uppdatera ditt lösenord på valfri enhet och behåll säkerheten för ditt Todoistkonto.

 1. Klicka på kugghjulet längst upp till höger i Todoist.
 2. Välj Inställningar.
 3. Bredvid Lösenord klickar du på Byt lösenord. Ange ditt gamla lösenord.
 4. Ange ditt nya lösenord och skriv in det igen för att bekräfta det.
 5. Klicka på Byt lösenord för att spara ändringarna.

Web___Change_password.png

 1. Tryck på menyikonen längst upp till vänster i Todoist.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Välj Konto.
 4. Tryck på Lägg till/Byt lösenord.
 5. Ange ditt gamla lösenord. (Om du inte har något lösenord, eftersom du använder Google eller Facebook för att logga in på Todoist, så kommer du inte att se detta alternativ.)
 6. Ange ditt nya lösenord och skriv in det igen för att bekräfta det.
 7. Tryck på skickaikonen för att spara ändringarna.
 1. Tryck på kugghjulet längst upp till höger i Todoist.
 2. Tryck på Konto.
 3. Tryck på Byt lösenord.
 4. Skriv in ditt gamla lösenord.
 5. Ange ditt nya lösenord och skriv in det igen för att bekräfta det.
 6. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 1. Klicka på kugghjulet längst upp till höger i Todoist.
 2. Bredvid ditt lösenord klickar du på Byt lösenord.
 3. Skriv in ditt gamla lösenord.
 4. Ange ditt nya lösenord och skriv in det igen för att bekräfta det.
 5. Klicka på Spara lösenord för att spara ändringarna.