Loading the new Help Center

Ändra ditt lösenord

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Uppdatera ditt lösenord på valfri enhet och behåll säkerheten för ditt Todoist-konto.

 1. Klicka på din avatar  längst upp till höger i Todoist.
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj Konto. Detta kommer att öppna dina kontoinställningar för Todoist i en webbläsare.
 4. Under Lösenord så väljer du Byt lösenord.
 5. (Valfritt) Om du inte har ett lösenord, eftersom du använder ett konto i Google, Facebook, eller Apple för att logga in på Todoist, tryck då på Lägg till lösenord och ange det nya lösenordet.
 6. Ange ditt nuvarande lösenord, samt ditt nya lösenord. Du kommer att behöva ange ditt nya lösenord två gånger för att bekräfta ändringen.
 7. Klicka på Byt lösenord för att spara ändringarna.
 1. Klicka på din avatar  längst upp till höger i Todoist.
 2. Välj Inställningar.
 3. Under Lösenord så väljer du Byt lösenord.
 4. (Valfritt) Om du inte har ett lösenord, eftersom du använder ett konto i Google, Facebook, eller Apple för att logga in på Todoist, tryck då på Lägg till lösenord och ange det nya lösenordet.
 5. Ange ditt nuvarande lösenord, samt ditt nya lösenord. Du kommer att behöva ange ditt nya lösenord två gånger för att bekräfta ändringen.
 6. Klicka på Byt lösenord för att spara ändringarna.
 1. Svep applisten längst ned uppåt för att öppna menyn.
 2. Tryck på kugghjulsikonen längst upp till höger för att öppna Inställningar.
 3. Välj Konto.
 4. Tryck på Lösenord.
 5. Ange ditt nuvarande lösenord. (Om du inte har något lösenord, eftersom du använder ditt konto i Google, Facebook eller Apple för att logga in på Todoist, så kommer du inte att se detta alternativ.)
 6. Ange ditt nya lösenord och skriv in det igen för att bekräfta det.
 7. Tryck på skickaikonen för att spara ändringarna.
 1. Tryck på kugghjulet längst upp till höger i Todoist.
 2. Tryck på Konto.
 3. Tryck på Ändra lösenord.
 4. (Valfritt) Om du inte har ett lösenord, eftersom du använder ett konto i Google, Facebook, eller Apple för att logga in på Todoist, tryck då på Lägg till lösenord och ange det nya lösenordet.
 5. Skriv in ditt gamla lösenord.
 6. Ange ditt nya lösenord och skriv in det igen för att bekräfta det.
 7. Tryck på Klar för att spara ändringarna.