Loading the new Help Center

Logga in i eller ut från Todoist

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Att logga in i eller ut från Todoist är snabbt och enkelt! Såhär gör man:

Logga in i Todoist

Om du har aktiverat multifaktorautentisering för ditt konto, så behöver du en kod från din autentiseringsapp för att kunna logga in. Läs mer.
 1. Öppna appen Todoist.
 2. Klicka på Logga in.
 3. Väj hur du vill logga in på ditt konto (det måste vara samma alternativ som du använde för att skapa ditt konto):
  • Klicka på Fortsätt med Google och välj det Google-konto som är förknippat med ditt Todoist-konto
  • Klicka på Fortsätt med Facebook och anslut till ditt Facebook-konto
  • Klicka på Fortsätt med Apple och anslut till ditt Apple-konto.
  • Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Logga in
Om du har aktiverat multifaktorautentisering för ditt konto, så behöver du en kod från din autentiseringsapp för att kunna logga in. Läs mer.
 1. Öppna Todoist.
 2. Klicka på Fortsätt i din webbläsare.
 3. Du kommer att omdirigeras till inloggningssidan i din webbläsare. Välj hur du vill logga in till ditt konto (det måste vara samma alternativ som du använde för att skapa ditt konto):
  • Klicka på Fortsätt med Google och välj det Google-konto som är förknippat med ditt Todoist-konto
  • Klicka på Fortsätt med Facebook och anslut till ditt Facebook-konto.
  • Klicka på Fortsätt med Apple och anslut till ditt Apple-konto.
  • Ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka på Logga in
 4. Klicka på Öppna Todoist i popup-fönstret.
Om du har aktiverat multifaktorautentisering för ditt konto, så behöver du en kod från din autentiseringsapp för att kunna logga in. Läs mer.
 1. Öppna Todoist.
 2. Väj hur du vill logga in på ditt konto (det måste vara samma alternativ som du använde för att skapa ditt konto):
  • Tryck på Fortsätt med e-post och ange sedan din e-postadress och ditt lösenord
  • Tryck på Fortsätt med Google och välj det Google-konto som är förknippat med ditt Todoist-konto
  • Tryck på Fortsätt med fler alternativ och Fortsätt med Apple för att ansluta till ditt Apple-konto.
  • Tryck på Fortsätt med fler alternativ och Fortsätt med Facebook för att ansluta till ditt Facebook-konto.
Om du har aktiverat multifaktorautentisering för ditt konto, så behöver du en kod från din autentiseringsapp för att kunna logga in. Läs mer.
 1. Öppna Todoist.
 2. Väj hur du vill logga in på ditt konto (det måste vara samma alternativ som du använde för att skapa ditt konto):
  • Tryck på Fortsätt med e-post och ange sedan din e-postadress och ditt lösenord
  • Tryck på Fortsätt med Apple och anslut till ditt Apple-konto.
  • Tryck på Fortsätt med fler alternativ och Fortsätt med Google för att ansluta till ditt Google-konto.
  • Tryck på Fortsätt med fler alternativ och Fortsätt med Facebook för att ansluta till ditt Facebook-konto.

Logga ut från Todoist

 1. Öppna appen Todoist.
 2. Klicka på din avatar längst upp till höger.
 3. Välj Logga ut.
 1. Öppna Todoist.
 2. Svep applisten längst ned uppåt för att öppna menyn.
 3. Tryck på kugghjulsikonen längst upp till höger för att öppna Inställningar.
 4. Tryck på Logga ut.
 1. Öppna Todoist.
 2. Tryck på kugghjulet längst upp till höger för att öppna inställningarna.
 3. Skrolla längst ned och tryck på Logga ut.
 1. Öppna Todoist.
 2. Klicka på din avatar längst upp till höger.
 3. Välj Logga ut.