Loading the new Help Center

Todoists gränser för uppgifter, projekt, filer, med mera

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business
Antal Bas Pro Business
Aktiva uppgifter per projekt

300

300

300

Tecken per uppgiftsnamn

500

500

500

Tecken per uppgiftsbeskrivning

16384

16384

16384

Aktiva avsnitt per projekt

20

20

20

Tecken per avsnittsnamn

2048

2048

2048

Aktiva projekt (exkl. arkiverade)

5

300

500

Tecken per projektnamn

120

120

120

Uppgifter per prioritet eller etikett

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Samarbetspartner per projekt

5

25

50

Filer

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Filter

3

150

150

Tecken per filterförfrågan

512

512

512

Tecken per filternamn

60

60

60

Etiketter

500

500

500

Tecken per etikettnamn

60

60

60

Etiketter per uppgift

500

500

500

Påminnelser per användare

-

700

700

Kommentarer

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Kommentarer per uppgift

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Kommentarer exporterade till CSV

500

500

500

Tecken per kommentar

15 000

15 000

15 000

Bilagor

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Filstorlek på kommentarsbilagor (MB)

5

100

100

Filstorlek på e-postbilagor (MB)

5

25

25

Nivåer i underprojekt

3

3

3

Filstorlek på avatar (MB)

4

4

4

Här är några lösningar om du har nått någon av dessa gränser:

  • Gräns för antalet uppgifter: dela upp uppgifterna i flera olika projekt eller underprojekt
  • Gräns för längden på uppgiftsnamn: spara ytterligare information om en uppgift i uppgiftsbeskrivningen.
  • Gräns för antal projekt: arkivera gamla eller inaktiva projekt

Vanliga frågor

Hur många kostnadsfria arbetsytor kan jag skapa?

Du kan ha maximalt en kostnadsfri arbetsyta per konto. Däremot så kan du ha obegränsat med arbetsytor på Business-versionen.

Kommer arkiverade uppgifter, avsnitt och projekt att räknas in i dessa gränser?

Nej, gränserna gäller endast aktiva uppgifter, avsnitt och projekt.

Jag har ett projekt med över 300 uppgifter. Skulle ni kunna höja min gräns?

Dessvärre så kan vi inte höja gränsen åt dig. Vi är ledsna för det! Istället så rekommenderar vi att du lägger till underprojekt och delar upp dina uppgifter mellan dessa projekt.

Räknas underprojekt in i gränsen för aktiva projekt?

Ja, underprojekt ses också som aktiva projekt och räknas in i det totala antalet projekt i ditt konto.