Todoists gränser för uppgifter, projekt, filer, med mera

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Antal

Bas

Premium

Business

Aktiva uppgifter per projekt

150

300

300

Tecken per uppgiftsnamn

2048

2048

2048

Aktiva avsnitt per projekt

20

20

20

Tecken per avsnittsnamn

2048

2048

2048

Aktiva projekt (exkl. arkiverade)

80

300

500

Tecken per projektnamn

120

120

120

Uppgifter per prioritet eller etikett

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Samarbetspartners per projekt

5

25

50

Filer

-

Obegränsat

Obegränsat

Filter

-

150

150

Tecken per filternamn

-

60

60

Etiketter

-

500

500

Tecken per etikettnamn

-

60

60

Etiketter per uppgift

-

500

500

Påminnelser per användare

-

700

700

Kommentarer

-

Obegränsat

Obegränsat

Kommentarer per uppgift

-

Obegränsat

Obegränsat

Kommentarer exporterade till CSV

-

500

500

Tecken per kommentar

-

15 000

15 000

Bilagor

-

Obegränsat

Obegränsat

Filstorlek på kommentarbilagor (MB)

-

100

100

Filstorlek på e-postbilagor (MB)

-

25

25

Nivåer i underprojekt

3

3

3

Filstorlek på avatar (MB)

4

4

4

Här är några lösningar om du har nått någon av dessa gränser:

  • Gräns för antalet uppgifter: dela upp uppgifterna i flera olika projekt eller underprojekt
  • Gräns för längd på uppgiftsnamn: spara extrainformation om en uppgift som en kommentar
  • Gräns för antal projekt: arkivera gamla eller inaktiva projekt
  • Gräns för filstorlek på bilagor i kommentarer: ladda upp stora filer med en molnbaserad tjänst, som t.ex. Google Drive eller Dropbox.

Vanliga frågor

Fråga: Kommer arkiverade uppgifter, avsnitt och projekt att räknas in i dessa gränser?

Svar: Nej, gränserna gäller endast aktiva uppgifter, avsnitt och projekt.