Vad är gränsen för uppgifter/projekt?

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

 

Antal

Bas

Premium

Business

Aktiva projekt (exkl. arkiverade)

80

200

200

Uppgifter per projekt

150

200

200

Tecken per uppgiftsnamn

2048

2048

2048

Tecken per projektnamn

255

255

255

Uppgifter per prioritet eller etikett

Obegr.

Obegr.

Obegr.

Samarbetspartners per projekt

5

25

50

Filer

finns ej

Obegr.

Obegr.

Filter

150

150

150

Tecken per filternamn

512

512

512

Etiketter

500

500

500

Tecken per etikettnamn

60

60

60

Etiketter per uppgift

500

500

500

Påminnelser per användare


700

700

Kommentarer

Obegr.

Obegr.

Obegr.

Kommentarer per uppgift

Obegr.

Obegr.

Obegr.

Kommentarer exporterade till CSV

500

500

500

Bilagor

Obegr.

Obegr.

Obegr.

Filstorlek på kommentarbilagor (MB)

100

100

Filstorlek på e-postbilagor (MB)

25

25

Nivåer i underprojekt

3

3

3

Filstorlek på avatar (MB)

2

2

2

Här är några lösningar om du har nått någon av dessa gränser:

  • Gräns för antalet uppgifter: dela upp uppgifterna i flera olika projekt eller underprojekt
  • Gräns för längd på uppgiftsnamn: spara extrainformation om en uppgift som en kommentar
  • Gräns för antal projekt: arkivera gamla eller inaktiva projekt
  • Gräns för filstorlek på bilagor: ladda upp stora filer med en molnbaserad tjänst som Google Drive eller Dropbox