Loading the new Help Center

Vilka är mina användargränser i Todoist?

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Vissa användargränser beror på vilken version du har, medan andra gäller för alla. I den här artikeln hittar du allting om dina allmänna kontogränseer och gränserna som ökas när du uppgraderar till Todoist Pro eller Todoist Business.

Spana in vår prissida för att jämföra tillgängliga funktioner i alla versioner.

Allmänna gränser

De här begränsningarna gäller alla Todoist-konton, oavsett version:

Funktion Gräns

Uppgifter per projekt

300

Avsnitt per projekt

20

Antalet aktiva projekt du deltar i per konto

500

Etiketter per konto

500

Filbilagor

Obegränsat

Filstorlek på avatar

4 MB

Uppgiftsnamn

500 tecken

Uppgiftsbeskrivning

16 384 tecken

Avsnittsnamn

2 048 tecken

Projektnamn

120 tecken

Filternamn

60 tecken

Filterförfrågan

512 tecken

Etikettnamn

60 tecken

Uppgiftskommentar

15 000 tecken

Om du har uppnått gränsen på 300 uppgifter per projekt, så rekommenderar vi att du delar upp dem i mindre projekt med färre uppgifter i varje. Om du till exempel har ett “Böcker jag vill läsa”-projekt så kan du dela upp det i mindre projekt utefter olika genrer.

Privata begränsningar

De här begränsningarna beror på om du har en obetald eller betald version:

Funktion Nybörjargränser Pro- och Business-gränser

Aktivera privata projekt

5

300

Personer per eget projekt

5

5

Filter

3

150

Påminnelser

0

700

Aktivitetshistorik

1 vecka

Obegränsat

Filstorlek på bilagor i kommentarer

5 MB

100 MB

Filstorlek på e-postbilagor

5 MB

25 MB

Teamgränser

De här begränsningarna beror på om ditt team har Gratisversionen eller Businessversionen:

Funktion Gratisgräns Business-gräns

Aktiva teamprojekt

5

Upp till 500

Personer per teamprojekt

250

250

Personer per teamarbetsyta

1 000 (inklusive max 5 gäster)

1 000 (inklusive gäster)

Aktivitetshistorik för teamet

1 vecka

Obegränsat

 

Vanliga frågor

Varför har ni satt en projektgräns på 500 projekt?

Vi har valt 500 för att se till att Todoist kan synka snabbt och felfritt. Fler än 500 ökar tiden det tar att synka dina data och skapar risk för synkproblem. Med det sagt så jobbar vi på att snabba upp vår synkmotor och öka dess gräns.

Jag har skapat ett gratisteam, men jag har också blivit inbjuden till ett annat team. Behöver jag uppgradera mitt gratisteam till en betalversion för att kunna godkänna den andra teaminbjudan?

Även om du bara kan skapa ett gratisteam åt gången, så kan du gå med i så många team du vill.

Kan jag öka gränsen för vissa projekt i mitt konto?

För närvarande går det inte att öka några gränser utöver de som finns i listan här ovan.