Loading the new Help Center

Aktivera/inaktivera Karma

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Todoist-karma mäter din produktivitet, låter dig ställa in dags- och veckomål, samt visualisera dina vanor med tiden. Om du inte har någon nytta av detta, så kan du stänga av det i dina Produktivitetsinställningar.

 1. Klicka på din avatar längst upp till höger i Todoist.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Produktivitet.
 4. Använd reglaget för Todoist-karma för att slå på och av Karma-funktionen.
 5. Klicka på Uppdatera.
 1. Svep applisten längst ned uppåt för att öppna menyn.
 2. Tryck på kugghjulsikonen längst upp till höger för att öppna Inställningar.
 3. Tryck på Produktivitet.
 4. Sätt på eller stäng av Karma helt och hållet via Karma-kryssrutan.
 1. I Todoists huvudmeny trycker du på kugghjulet längst upp till höger för att öppna Inställningar.
 2. Tryck på Produktivitet.
 3. Sätt på eller stäng av Karma helt och hållet med Använd Karma-reglaget.

Om du inte har någon nytta av att använda dagliga och veckovisa mål, så kan du stänga av dem genom att ställa in mål på 0. Målen kommer alltid att slutföras och kommer inte att störa dig.

 

 1. Klicka på din avatar längst upp till höger i Todoist.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Produktivitet.
 4. Ändra Dagsmål för uppgifter till 0.
 5. Ändra Veckomål för uppgifter till 0.
 6. Klicka på Uppdatera.
 1. Svep applisten längst ned uppåt för att öppna menyn.
 2. Tryck på kugghjulsikonen längst upp till höger för att öppna Inställningar.
 3. Tryck på Produktivitet.
 4. Tryck på Dagsmål för uppgifter.
 5. Ändra det till 0.
 6. Tryck på OK.
 7. Tryck på Veckomål för uppgifter.
 8. Ändra det till 0.
 9. Tryck på OK.
 1. I Todoists huvudmeny trycker du på kugghjulet längst upp till höger för att öppna Inställningar.
 2. Tryck på Produktivitet.
 3. Ändra siffran vid Dagsmål för uppgifter till 0.
 4. Ändra siffran vid Veckomål för uppgifter till 0.
 5. Tryck på Klar.