Loading the new Help Center

Aktivera/inaktivera Karma

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Todoistkarma mäter din produktivitet, låter dig ställa in dags- och veckomål, samt visualisera dina vanor med tiden. Om du inte har någon nytta av detta, kan du stänga av det i dina Produktivitetsinställningar.