Loading the new Help Center

Introduktion till etiketter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Spara tid genom att sätta etikett på uppgifter som liknar varandra. Då går det mycket snabbare att ta fram en lista på alla uppgifter som har just den etiketten. Du kan lägga till vilka etiketter du vill, men här kommer några populära etiketter att börja med:

 • @e-post – Använd denna etikett för att skapa en lista med alla e-postuppgifter i alla dina projekt, så att du kan svara på alla samtidigt
 • @väntar – Lägg till denna etikett i alla uppgifter där du väntar på något annat som behöver hända innan du kan börja. Då glömmer du inte att följa upp
 • @15_min – Kolla denna etikett när du har 15 minuter över, för att ta hand om ett par stycken småuppgifter
Du kan lägga till specialtecken, t.ex. @ , " ( ) | & eller !, när du namnger etiketter.

Sätt etikett på en uppgift

Hur man sätter etikett på en ny uppgift

 1. Klicka på plustecknet (+) för att skapa en ny uppgift.
 2. Skriv @ i uppgiftsfältet (eller klicka på etikettikonen till höger).labels-help-center.png
 3. I menyn som kommer upp så väljer du en eller flera etiketter som du vill lägga till. Fortsätt att skriva etikettnamn för att begränsa resultatet.
 4. Om en etikett som du skriver in inte finns än, så får du valet att skapa den. Skriv klart och klicka på Etikett hittades inte. Skapa etikettnamn.
 1. Tryck på plustecknet (+) för att skapa en ny uppgift.
 2. Tryck på etikettikonen (eller skriv bara @).
 3. I listan som kommer upp väljer du en eller flera etiketter som du vill lägga till. Fortsätt att skriva etikettnamnet för att begränsa resultatet.
 4. För att skapa och lägga till en ny etikett till uppgiften, så skriver du klart den nya etikettens namn och trycker sedan på Lägg till etikett "Etikettnamn".

Hur man sätter etikett på en befintlig uppgift

Lägg till samma etikett på flera uppgifter samtidigt:

 1. Klicka på valfri uppgift för att redigera den.
 2. Skriv @ i uppgiftsfältet, eller klicka på Etiketter på högersidan.
 3. I menyn som kommer upp, så väljer du den etikett som du vill lägga till. Fortsätt att skriva etikettnamnet för att begränsa resultatet.
 4. Om en etikett som du skriver in inte finns än, så får du valet att skapa den. Skriv klart och klicka på Etikett hittades inte. Skapa etikettnamn.
 1. Tryck på valfri uppgift för att välja den.
 2. Tryck på Etikett-chippet.
 3. I listan som kommer upp väljer du en eller flera etiketter som du vill lägga till. Fortsätt att skriva etikettnamnet för att begränsa resultatet.
 4. När du har valt etiketterna som du vill sätta på uppgiften, så trycker du på Klar.
 5. För att skapa och lägga till en ny etikett till uppgiften, så trycker du på uppgiftsnamnet. Skriv @ och skriv sedan namnet på den nya etiketten. Sedan trycker du på Lägg till etikett för att spara den nya etiketten.
 1. Tryck på valfri uppgift för att välja den.
 2. Tryck på Etikett-chippet.
 3. I listan som kommer upp väljer du en eller flera etiketter som du vill lägga till. Fortsätt att skriva etikettnamnet för att begränsa resultatet.
 4. När du har lagt till etiketterna som du vill ha, så trycker du på Klar längst ned till höger.
 5. För att skapa och lägga till en ny etikett till uppgiften, så skriver du klart den nya etikettens namn och trycker sedan på Lägg till etikett "Etikettnamn".

Några inspirerande exempel!

Det finns massor av sätt att använda etiketter på. Här är några exempel som inspiration:

Hur lång tid tar det att slutföra uppgifterna?

 • @5min
 • @30min
 • @60min
Dessa etiketter kan du sätta på alla uppgifter i ditt projekt, så blir det enklare att beräkna hur lång tid det kommer ta att slutföra projekten.

När vill du arbeta på uppgiften?

 • @dag
 • @eftermiddag
 • @natt
 • @väntar (om du väntar på något som behöver hända innan du kan börja)

Vad för slags arbete är det du gör?

 • @e-post
 • @skriva
 • @formgivning
 • @utveckling

Hur långt har du kommit i uppgiften?

 • @25_procent
 • @50_procent
 • @75_procent

Är detta ett projekt som gäller hushållsarbete, privatliv eller jobb?

 • @hushåll
 • @privatliv
 • @jobb

Var någonstans vill du utföra uppgiften?

 • @kontoret
 • @hemifrån
 • @gymmet

Redigera en etikett

Ändra namn eller färg på en etikett.

 1. Klicka på Filter och etiketter i sidomenyn.
 2. Klicka på etiketten i etikettavsnittet.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter längst upp till höger.
 4. Välj Redigera etikett.
 5. Ange ett nytt etikettnamn eller klicka på Etikettfärgsmenyn för att välja en annan färg.
 6. Klicka på Spara för att bekräfta.
 1. Tryck på Filter och etiketter-vyn.
 2. Tryck på etiketten i etikettavsnittet.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger.
 4. Välj Redigera etikett.
 5. Ange ett nytt etikettnamn eller tryck på Färgmenyn för att välja en annan färg.
 6. Tryck på Klar längst upp till höger för att bekräfta.
Du kan ändra färg på en etikett genom att använda etikettens kontextmeny.
 1. Tryck på menyikonen längst ned till vänster.
 2. Tryck på Filter och etiketter.
 3. Tryck på Hantera etiketter och välj etiketten.
 4. Välj ikonen med tre punkter längst upp till höger.
 5. Välj Redigera.
 6. Ange ett nytt etikettnamn eller välj en annan färg.

Hitta en etikett

Du kan hitta en etikett i Todoist på två sätt:

Sök efter en etikett

Klicka på sökfältet i Todoist eller använd kortkommandot F. Skriv tecknet @ i sökfältet för att se en lista på alla både dina egna och delade etiketter.

labels-search-help-center.png

Klicka på en etikett i sökresultatet för att se alla uppgifter som har just den etiketten.

Välj till exempel @bråttom i sökresultate för att ta fram alla uppgifter med etiketten @bråttom.

Visa alla etiketter

Klicka på Filter och etiketter i sidomenyn. Skrolla ned till Etiketter för att se en lista med alla dina egna och delade etiketter.

Välj en etikett i listan för att se alla uppgifter som har just den etiketten.

Du kan se uppgifterna i dina etiketter i tre olika layouter: som lista, anslagstavla, eller kalender (kalenderlayout finns endast tillgänglig för Pro- och Business-användare)!

Använd privata och delade etiketter

För att hålla ordning i din etikettlista så finns det två olika sorters etiketter:

 • Privata etiketter är etiketter som du har skapat själv och använder. Dessa etiketter kan ha alla tillgängliga färger och kommer att stanna på din lista, såvida du inte raderar dem eller tar bort dem från din lista över privata etiketter.
 • Delade etiketter är etiketter som teammedlemmarna har skapat och använder i delade projekt. Dessa etiketter har standardfärgen grå och kommer endast att stanna på den delade listan om det finns aktiva uppgifter med den etiketten i ett delat projekt.

Gör om en privat etikett till en delad etikett

Etiketter som flyttas till den delade listan kommer att försvinna om det inte finns några aktiva uppgifter med den etiketten på sig.

Om du inte längre vill använda en etikett i ett privat projekt, men du vill fortsätta att använda den på aktiva uppgifter i delade projekt, så kan du flytta den till den delade listan när som helst.

 1. Högerklicka på etiketten som du vill göra om till en delad etikett.
 2. Välj Flytta till delade etiketter.
 1. Tryck på etiketten som du vill göra om till en delad etikett.
 2. Tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Välj Redigera etikett.
 4. Välj Flytta till delade etiketter.
 1. Längst ned i etikettlistan trycker du på Hantera etiketter.
 2. Välj den/de etikett(er) som du vill ta bort från din privata lista.
 3. Längst upp till höger trycker du på ikonen med de tre punkterna.
 4. Välj Flytta till delade.

Gör om en delad etikett till en privat etikett

Om du vill använda en delad etikett i ett privat projekt, så kan du när som helst flytta den till din lista över privata etiketter.

 1. Högerklicka på etiketten som du vill göra om till en privat etikett.
 2. Välj Flytta till privata etiketter.
 1. Tryck på etiketten som du vill göra om till en privat etikett.
 2. Tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 3. Välj Redigera etikett.
 4. Välj Flytta till privata etiketter.
 1. Längst ned i etikettlistan trycker du på Hantera etiketter.
 2. Skrolla ned och tryck på Delade.
 3. Välj den/de etikett(er) som du vill flytta till din privata lista.
 4. Tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 5. Välj Flytta till privata.

Radera en etikett

Lite då och då kanske du ser en etikett som du inte behöver längre på din lista. Inga problem, det är bara att radera den! Såhär gör du:

 1. Välj Filter och etiketter på vänstermenyn i Todoist.
 2. Skrolla ned till Etiketter.
 3. Leta upp etiketten som du vill radera.
 4. Klicka på ikonen med tre punkter bredvid etiketten.
 5. Välj Radera etikett.
 6. Klicka på Radera för att bekräfta.
 1. Tryck på Filter och etiketter-vyn.
 2. Skrolla ned till Etiketter.
 3. Tryck på en etikett.
 4. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger.
 5. Välj Redigera etikett.
 6. Välj Radera etikett.
 7. Tryck på Radera etikett för att bekräfta.
Tryck på och håll ned en etikett för att radera den via dess kontextmeny.
 1. Öppna vyn Filter och etiketter (den ligger under Kommande).
 2. Skrolla ned till dina etiketter.
 3. Tryck på etiketten som du vill radera.
 4. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 5. Välj Redigera etikett.
 6. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger.
 7. Välj Radera.
 8. Tryck på Radera för att bekräfta.
Ett annat alternativ, som endast är tillgängligt för Android, är att man kan ta bort flera etiketter samtidigt:
 1. Öppna vyn Filter och etiketter (den ligger under Kommande).
 2. Skrolla längst ned i din etikettlista och tryck på Hantera etiketter.
 3. Välj vilka etiketter som du vill radera.
 4. Tryck på de tre punkterna längst upp till höger.
 5. Välj Radera.
 6. Tryck på Radera igen för att bekräfta.

Vanliga frågor

Kommer raderade etiketter fortfarande att visas på slutförda uppgifter?

Ja, både personliga och delade etiketter som har raderats kommer fortfarande att visas på slutförda uppgifter. När man ändrar status till ej slutfört på en uppgift som har en raderad etikett, så kommer en ny etikett att skapas och läggas till i din delade etikettlista, även om det ursprungligen var en privat etikett. Denna etikett kommer att få namnet som den hade när uppgiften slutfördes.

Vad händer när man raderar en privat etikett?

När man raderar en privat etikett, så tas den bort från din privata etikettlista, den delade etikettlistan hos dina samarbetspartner och den tas även bort från från alla aktiva uppgifter.

Vad händer när man raderar en delad etikett?

När man raderar en delad etikett, så tas den automatiskt bort från allas delade etikettlista och alla aktiva uppgifter. Om etiketten var en del av någons privata etikettlista, så kommer de fortfarande att ha åtkomst till den och den kommer att synas i uppgifter som har den etiketten i deras privata projekt.

Kan man byta färg på en delad etikett?

Nej, delade etiketter är som standard gråa. Om du vill byta färg på den, behöver du först lägga till den i din lista med privata etiketter.

Kan samarbetspartner i ett delat projekt radera eller döpa om en delad etikett?

Ja, alla medlemmar i ett delat projekt kan döpa om eller radera en delad etikett. Ändringarna kommer att appliceras på alla aktiva uppgifter som har den etiketten på sig.

Kan man ändra ordningen på delade etiketter?

Nej, det går endast att ändra ordningen på privata etiketter.

Kan man dra och släppa etiketter från den delade listan till sina privata etiketter?

Nej, det går inte att dra och släppa etiketter mellan personliga och delade etikettlistor.