Loading the new Help Center

Textformatering

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Gör så att din uppgift står ut i fetstil, fixa projektnamnen med emotikoner 🎉 , eller ändra hyperlänkad text i dina kommentarer.

text-formatting_web.png

Todoist använder sig av CommonMarks syntaxbeskrivning på alla plattformar.

Formateringsalternativ

I uppgiftsnamn, beskrivningar och kommentarer stöder Todoist:

Formatering Resultat
**Fetstil** eller __Fetstil__ Fetstil
*Kursiv* eller _Kursiv_ Kursiv
***Fetstil och kursiv*** eller ___Fetstil och kursiv___ Fetstilt och kursiv text
[Hypertext](http://todoist.com/) Hypertext

I uppgiftsbeskrivningar och kommentarer stöder Todoist även:

Formatering Resultat
> citat Screenshot_2021-04-01_at_15.58.31.png
Mening med `inline-kod` Mening med inline-kod

```Kodblock (sätter samman ett helt stycke som ett enda kodblock)```

Kodblock (sätter samman ett helt stycke som ett enda kodblock)

--- eller *** Screenshot_2021-03-19_at_09.36.00.png

* Steg 1

* Steg 2

  • Steg 1
  • Steg 2
Lägg till emotikoner i uppgiftsnamn, projektnamn, uppgiftskommentarer, etikettnamn och filternamn. Todoist stöder alla standardemotikoner som du har lärt dig att älska ❤️ Läs mer.

Vanliga frågor

Kan man formatera projektnamn, etikettnamn och filternamn också?

Nej. Hypertext, fetstil och kursiv stil stöds endast i uppgiftsnamn och kommentarer.

Hur lägger man till en länk som innehåller parenteser, som t.ex. http://www.test.com/types_of_apples(fruit)?

Du behöver koda parentesen i URL:en med hjälp av procentkodning. I den här länken ska "(" ersättas med "%28" och ")" ska ersättas med "%29". Så URL:en som du använder i Todoist blir: http://www.test.com/types_of_apples%28fruit%29