Textformatering

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Gör så att din uppgift står ut i fetstil, fixa projektnamnen med emotikoner 🎉 , eller ändra hyperlänkad text i dina kommentarer.

text-formatting_web.png

Todoist använder sig av CommonMarks syntaxbeskrivning på alla plattformar.

Formateringsalternativ

I uppgiftsnamn och kommentarer stödjer Todoist:

  • Fetstil: **Denna text blir i fetstil** eller __Denna text blir i fetstil__
  • Kursiv: *Denna text blir kursiv* eller _Denna text blir kursiv_
  • Fetstil & kursiv: ***Denna text blir i fetstil& kursiv*** or ___Denna text blir i fetstil & kursiv___

I kommentarer stödjer Todoist även:

  • Inline-kod: `denna text blir inline-kod`
  • Kodblock: ```denna text blir ett kodblock```

Lägg till emotikoner i uppgiftsnamn, projektnamn, uppgiftskommentarer, etikettnamn och filternamn. Todoist stödjer alla standardemotikoner som du har lärt dig att älska ❤️

På webben, macOS och Windows kan du använda okända-men-väldigt-användbara kortkommandon för emotikoner för att enkelt kunna lägga till valfri emotikon 🚀

Vanliga frågor

Fråga: Kan man formatera projektnamn, etikettnamn och filternamn också?

Svar: Nej. Hypertext, fetstil, kursiv stil och emotikoner stöds endast i uppgiftsnamn och kommentarer.

Q: Fråga: Hur lägger man till en länk som innehåller parenteser, som t.ex. http://www.test.com/types_of_apples(fruit)?

A: Svar: Du behöver koda parentesen i URL:en med hjälp av procentkodning. För den här länken ska "(" ersättas med "%28" och ")" ska ersättas med "%29". Så URL:en du använder i Todoist blir: http://www.test.com/types_of_apples%28fruit%29