Filter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Med hjälp av filter kan du spara dina uppgiftssökningar så att du snabbt hittar precis den uppgift behöver. Till exempel kan du ta fram en lista på alla uppgifter som har etiketten @epost och som förfaller idag. Eller starta dagen med en lista på alla jobbuppgifter som har prioritet 1.


När filter används på rätt sätt är de att-göra-listans superkraft, som hjälper dig fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt.

Praktiska filter du kan prova:

Filtersökning

Hur det fungerar

(förfallen | idag) & #jobb

Visar alla uppgifter som har förfallit eller förfaller idag och som finns i "Jobb"-projektet. Öppna detta filter direkt när du kommer till arbetet för att få en bra överblick på vad du behöver få gjort.

inget datum

Visar alla uppgifter utan förfallodatum. Praktisk dag/veckoöversikt så att inget blir bortglömt.

7 dagar & @väntar

Visar alla uppgifter som förfaller inom de kommande 7 dagarna och som har etiketten @väntar. Bra för att proaktivt identifiera eventuella hinder under veckan.

skapad innan: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades för över 365 dagar sedan. Använd detta filter för att hitta uppgifter som har samlat damm på din att-göra-lista.

tilldelad: Allan

Visar alla uppgifter som har tilldelats Allan. Ett snabbt sätt att se vad Allan arbetar med.

tilldelad av: mig

Visar alla uppgifter du tilldelat till andra. Praktiskt för uppföljning av delegerade uppgifter.

delad & !tilldelad

Visar alla uppgifter i delade projekt som inte har tilldelats någon. Ännu ett bra filter för att se till att alla uppgifter blir gjorda.

Hur man skapar, redigerar och raderar filter:

Att skapa ett nytt filter:

 1. I vänsterpanelen, klicka på Filter-fliken.
 2. Längst ned på din filterlista, klicka på Lägg till filter.
 3. Ge ditt filter ett namn.
 4. Klicka på färgdroppen för att ändra färg om du vill.
 5. Skriv in den filterförfrågan du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 6. Klicka på Lägg till filter -knappen för att spara ditt filter.

Ditt nya filter kommer läggas till längst ned på listan. Klicka bara på det för att få fram alla tillhörande uppgifter.

För att arrangera om dina filter, håll muspekaren över uppgiftsnamnet, klicka på och håll ned det grå "handtaget" som visas till vänster och dra och släpp det på ett nytt ställe på listan.  

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. Högerklicka på filtret
 2. Välj Redigera filter eller Radera filter

 

filters-web.gif

Att skapa ett nytt filter:

 1. I vänsterpanelen, klicka på Filter-fliken.
 2. Längst ned på din filterlista, klicka på +Lägg till filter.
 3. Ge ditt filter ett namn.
 4. Klicka på färgdroppen för att ändra färg om du vill.
 5. Skriv in den filterförfrågan du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 6. Klicka på Spara filter-knappen för att spara ditt filter.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. Högerklicka på filtret.
 2. Välj Redigera eller Radera.

 

filters-windows.gif

Att skapa ett nytt filter:

 1. Tryck på Filter för att öppna en lista över dina befintliga filter.
 2. Längst ned på listan, tryck på +Lägg till filter.
 3. Namnge ditt filter, byt färg och skriv in den filterförfrågan du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 4. Tryck på Klar längst upp till höger för att spara ditt nya filter.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. Tryck på Filter på menyn i vänsterkanten, för att öppna en lista över dina befintliga filter.
 2. Svep det filter du vill ändra från höger till vänster.
 3. Välj pennikonen för att redigera ett filter, gör de ändringar du vill göra och tryck på Klar längst upp till höger för att spara dem.
 4. Eller välj papperskorgen för att radera ditt filter och tryck på Radera filter för att bekräfta.

 

filters-ios.gif

Att skapa ett nytt filter:

 1. Öppna navigationsmenyn längst upp till vänster i din Todoist.
 2. Tryck på Filter för att öppna en lista över dina nuvarande filter.
 3. Längst ned på listan, tryck på Hantera filter.
 4. Tryck på Lägg till filter.
 5. Namnge ditt filter, byt färg och skriv in den filterförfrågan du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 6. Tryck på skickaikonen längst upp till höger för att spara ditt nya filter.

Ditt nya filter kommer läggas till längst ned på listan. Du kan dra och släppa för att arrangera om dina befintliga filter så som du vill ha dem.

Glöm inte att trycka på Klar med hantering längst ned på din filterlista när du är klar med dina ändringar.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. Öppna navigationsmenyn längst upp till vänster i din Todoist.
 2. Tryck på Filter för att öppna en lista över dina nuvarande filter.
 3. Längst ned på listan, tryck på Hantera filter.
 4. Tryck på filtret du vill redigera eller radera.
 5. Gör de ändringar du vill göra och tryck sedan på skickaikonen längst upp till höger för att spara dem.
 6. Eller tryck på three_dots.png-ikonen längst upp till höger och välj Radera för att ta bort filtret helt.
 7. Tryck på Klar med hantering längst ned på din filterlista när du är klar med dina ändringar.

 

filters-android.gif

Filterförfrågningar du kan skapa

Du kan skapa vilket filter som helst, som passar ditt arbetssätt. 

Skapa filtersökningar baserade på:

Förfallodatum

Prioritetsnivå

Etikett

Projekt & underprojekt

Datum då en uppgift skapades

Delade projekt & den som blivit tilldelad/den som tilldelat uppgiften

Nyckelord

Kombinera förfrågningar för att skapa kraftfullare sökningar (det är nu den riktiga filtermagin börjar)

Filtrera baserat på förfallodatum:

Filtersökning

Hur det fungerar

3 jan

Visar alla uppgifter som förfaller det datumet. Till exempel: 5 maj, 16/5, 8 Augusti, imorgon, idag, om 10 dagar, söndag, 10 feb 2020

förfaller innan: 5 maj

Visar alla uppgifter som förfaller före det datumet. Exempel: förfaller före: 10 augusti, förfaller före: 13/8, förfaller före: 18.00

förfaller efter: 20 juni

Visar alla uppgifter som förfaller efter det datumet. Exempel: förfaller efter: 16 maj, förfaller efter: 23/9, förfaller efter: om 3 dagar

inget datum

Visa alla uppgifter som inte har ett förfallodatum med inget datum

förfallet

Visar alla uppgifter som har förfallit. Alternativ: förfallet, ff

5 dagar

Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta 5 dagarna. Alternativ: kommande 5 dagar

återkommande

Visar alla uppgifter som har ett återkommande förfallodatum.

Du kan skriva datumet på något av följande sätt:

 • Specifikt datum: 2019-10-05, 5:e okt 2019
 • Specifikt datum och tid: 2019-10-05, 5:e okt 2019 kl 17.00
 • Relativt datum: idag, imorgon, igår, 3 dagar (förfaller inom de kommande 3 dagarna), -3 dagar (förföll inom de 3 senaste dagarna)
 • Veckodagar: måndag, tisdag,...söndag

 

Filtrera baserat på prioritetsnivå:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

p1

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 1

p2

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 2

p3 Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 3

Ingen prioritet

Visar alla uppgifter utan prioritetsnivå (t.ex. p4)

 

Filtrering baserat på etiketter:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

@epost

Visar alla uppgifter med etiketten @epost.

inga etiketter

Visar alla uppgifter som saknar etikett

 

Filtrera baserat på projekt och underprojekt:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

#Jobb

Visar alla uppgifter i ett projekt som innehåller ordet "jobb", såsom #Jobb eller #Jobba_hemifrån.

##Jobb

Visar alla uppgifter i ett projekt som innehåller ordet "jobb" och alla de projektens underprojekt.

Du kan även välja vilka projekt du inte vill inkludera i filtret, genom att använda !-kommandot. Till exempel, om du vill inkludera projektet #jobb men inte #jobba_hemifrån, använd filterförfrågan #jobb & !#jobba_hemifrån.

Filtrera baserat på när en uppgift skapades:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

skapad: 3 Jan

Visar alla uppgifter som skapades 3 januari.

skapad innan: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan.

skapade efter: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades inom de närmsta 365 dagarna.


Filtrering i delade projekt och tilldelade uppgifter:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

tilldelad: andra

Visar alla uppgifter som har tilldelats andra.

tilldelad av: Sten

Visar alla uppgifter som Sten har tilldelat.

tilldelad av: mig

Visar alla uppgifter du har tilldelat till andra.

tilldelade

Visar alla uppgifter som har tilldelats någon (dig själv och andra).

delade

Visar alla uppgifter i delade projekt


Samarbetspartnern kan identifieras genom:

 • personens e-post
 • personens namn
 • “mig” (hänvisar till dig själv)
 • “andra” (hänvisar till alla användare förutom dig själv)

 

Filtrera baserat på nyckelord:

Vad du skriver

Hur det fungerar

sök: e-post

Visar alla uppgifter som innehåller ordet e-post


Inklusive uppgifter tilldelade till andra:

Som standard kommer Todoistfilter inte returnera uppgifter som tilldelats till andra. Om du vill inkludera uppgifter som tilldelats till andra i dina resultat kan du skriva följande förfrågan:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

alla

Visar alla uppgifter i din Todoist, inklusive de som tilldelats till andra.

 

Kombinera förfrågningar för att skapa ännu mer kraftfulla filter:

Med Todoist Premium kan du kombinera några av ovanstående sökningar för att få exakt den vy du behöver. Till exempel kommer filterförfrågan idag & p1 ta fram en lista på alla uppgifter som förfaller idag och som även har prioritet 1.

Här är alla sätt du kan skapa mer specifika filter på:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

Idag & @epost

Visar alla uppgifter som förfaller idag och som även har etiketten @epost (& kan läsas som "och").

@jobb | @kontor

Visar alla uppgifter som antingen har etiketten @jobb eller @kontor ( | kan läsas som “eller”)

(idag | förfallet) & #jobb

Visar alla uppgifter som antingen förfaller idag eller har förfallit och även finns i projektet "Jobb" (inneslut delar av din förfrågan med "()" för att skapa mer komplexa filter)

!tilldelad

Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon (! kan läsas som "inte").

Idag & !#Jobb

Visar alla uppgifter som förfaller idag men utelämnar uppgifter i projektet "Jobb"

#Jobba_hemifrån & imorgon & !@fysik

Visar alla uppgifter som antingen förfaller idag i projektet “Jobba_hemifrån” men utelämnar uppgifter med etiketten @fysik.

 

Kör flera filter samtidigt:

Med Todoistfilter kan du även kombinera sökningar för att skapa flera uppgiftslistor samtidigt. För att kombinera 2 eller fler sökningar i ett filter, separera var och en med ett kommatecken: “,”.

Till exempel, p1 & förfallet , p4 & idag kommer visa två uppgiftslistor, en för sökningen p1 & förfallet och ytterligare en för p4 & idag.

Vanliga frågor

Fråga: Hur sorteras uppgifter inom ett filter?

Svar: I ett filter så sorteras uppgifterna i fallande ordning enligt prioritet, förfallodatum, projekt och sedan uppgiftens plats i projektet.

Om filtret däremot har ett specifikt datum, som idag eller 30 dagar, så kommer sorteringsordningen vara förfallodatum, prioritet, dagsordning, projekt och uppgiftens plats i projektet. Dagsordning innebär den ordning som uppgifterna visas i på Idagvyn.

Fråga: När man filtrerar på etikett eller prioritet, så ser jag alla andras uppgifter. Hur gör jag för att bara se de uppgifter som är tilldelade mig?

A: Om du bara vill se de uppgifter som är tilldelade dig eller som inte är tilldelade någon, samt exkludera uppgifter som tilldelats andra, kan du använda denna sökfråga:
!tilldelad: andra

Till exempel: om du bara vill se uppgifter med etiketten @jobb och som inte tilldelats till andra, använd:
@jobb & !tilldelad: andra

Om du bara vill se uppgifter som är tilldelade till dig (exklusive ej tilldelade uppgifter), använd detta filter:
tilldelad till: mig

Om du till exempel vill se uppgifter med prioritet 1 som är tilldelade till dig, använd:
p1 & tilldelad till: mig

Fråga: Idag- och Kommande 7 dagarna-vyerna visar inte uppgifter som tilldelats mina kollegor. Hur kan jag inkludera dem i min vy?

Svar: Idag- och Kommande 7 dagarna-vyerna är standardinställda på att bara visa dina uppgifter (och uppgifter som inte tilldelats till någon). För att se dina kollegors uppgifter, kan du skapa ett filter och använda denna sökfråga: alla & idag eller alla & 7 dagar.