Filter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Med hjälp av filter kan du spara dina uppgiftssökningar så att du snabbt hittar precis den uppgift du behöver. Till exempel kan du ta fram en lista på alla uppgifter som har etiketten @e-post och som förfaller idag. Eller starta dagen med en lista på alla jobbuppgifter som har prioritet 1.


När filter används på rätt sätt är de att-göra-listans superkraft, som hjälper dig fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt.

Praktiska filter att prova

Filtersökning

Hur filtret fungerar

(idag | förfallet)  & #jobb

Visar alla uppgifter som har förfallit eller förfaller idag och som finns i "Jobb"-projektet. Öppna detta filter direkt när du kommer till arbetet för att få en bra överblick på vad du behöver få gjort.

inget datum

Visar alla uppgifter utan förfallodatum. Praktisk dag/veckoöversikt så att inget blir bortglömt.

ingen tid

Visa alla uppgifter utan förfallotid.

7 dagar & @väntar

Visar alla uppgifter som förfaller inom de kommande 7 dagarna och som har etiketten @väntar. Bra för att proaktivt identifiera eventuella hinder under veckan.

skapad innan: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades för över 365 dagar sedan. Använd detta filter för att hitta uppgifter som har samlat damm på din att-göra-lista.

tilldelad av: mig

Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer. Praktiskt för uppföljning av delegerade uppgifter.

tilldelad: Rebecka Karlsson

Visar alla uppgifter som har tilldelats Rebecka Karlsson. Ett snabbt sätt att se vad Rebecka arbetar med.

tillagt av: mig

Visar alla uppgifter som du har skapat.

tillagt av: Rebecka Karlsson

Visar alla uppgifter som Rebecka Karlsson har skapat.

delad & !tilldelad

Visar alla uppgifter i delade projekt som inte har tilldelats någon. Ännu ett bra filter för att se till att alla uppgifter blir gjorda.

underuppgift

Visar alla underuppgifter.

!underuppgift

Visar alla huvuduppgifter.

se alla

Visar alla uppgifter. Ett enkelt sätt att få en lista över alla uppgifter i alla projekt.

förfaller innan: +8 hours & !förfallet

Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta 8 timmarna, men utesluter alla förfallna uppgifter. Ett behändigt filter för att se vad som är planerat för de kommande 8 timmarna.

Hur man skapar, redigerar och raderar filter

Om du använder Todoist på en dator - eller i en webbläsare på en mobil enhet - så kan snabbt och enkelt ändra filternamnet genom att öppna filtervyn och sedan klicka på filternamnet.

Att skapa ett nytt filter:

 1. Till vänster bredvid Filter klickar du på plustecknet (+).
 2. I Lägg till filter-fönstret skriver du namnet på ditt nya filter.
 3. Skriv in den filtersökning du vill använda (du hittar flera olika alternativ nedan).
 4. (Valfritt) Välj en annan filterfärg i rullgardinsmenyn.
 5. (Valfritt) För att lätt komma åt filtret, kan du klicka på reglaget för att lägga till det som favorit.
 6. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.
För att ordna om dina filter, håll muspekaren över filternamnet, klicka på och håll ned det grå "handtaget" som visas till vänster och dra och släpp det på ett nytt ställe på listan.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. Högerklicka på filtret.
 2. Välj Redigera filter eller Radera filter.

Att skapa ett nytt filter:

 1. I vänsterpanelen bredvid Filter klickar du på plustecknet (+).
 2. Ge ditt filter ett namn.
 3. Skriv in den filterförfrågan du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 4. Välj en filterfärg.
 5. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.
För att ändra ordningen på dina filter så drar du dem bara till en ny plats på listan.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. Högerklicka på filtret.
 2. Välj Redigera eller Radera.

Att skapa ett nytt filter:

 1. Längst upp till vänster trycker du på menyikonen.
 2. Bredvid Filter trycker du på plustecknet (+).
 3. Ge ditt filter ett namn.
 4. Klicka på färgdroppen för att ändra färg, om du vill.
 5. Skriv in den filterförfrågan du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 6. Längst upp till höger trycker du på skickaikonen för att spara ditt filter.

filters-android.gif

För att ändra ordningen på dina filter så drar du dem bara till en ny plats på listan.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. I filtervyn trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 2. Välj Redigera filter.
  • För att redigera filtret: uppdatera ditt filter och tryck på skickaikonen
  • För att radera filtret: tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och välj Radera filter. Tryck sedan på Radera för att bekräfta

Att skapa ett nytt filter:

 1. Längst upp till vänster trycker du på vänsterpilen (<) för att se huvudmenyn.
 2. Bredvid Filter trycker du på plustecknet (+).
 3. Ge ditt filter ett namn.
 4. Skriv in den filterförfrågan du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 5. Klicka på färgdroppen för att ändra färg, om du vill.
 6. Längst upp till höger trycker du på Klar för att spara ditt filter.

filters-ios.gif

För att ändra ordningen på dina filter så drar du dem bara till en ny plats på listan.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

  1. I filtervyn trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
  2. Välj Redigera filter.
  3. För att redigera filtret: uppdatera ditt filter och tryck på Klar.
  4. För att radera filtret: tryck på Radera filter längst ned och tryck på Radera filter igen för att bekräfta.
Om din iOS-enhet använder version iOS 13 eller högre, så kan du även redigera eller radera ett filter i filtrets kontextmeny.

Du kan skapa vilket filter som helst, som passar ditt arbetssätt. Skapa filterförfrågningar baserat på:

 

Filtrera baserat på förfallodatum

Filtersökning

Hur filtret fungerar

3 jan

Visar alla uppgifter som förfaller det datumet. Till exempel: 5 maj, 16/5, 8 Augusti, imorgon, idag, om 10 dagar, söndag, 10 feb 2020

förfaller innan: 5 maj

Visar alla uppgifter som förfaller före det datumet. Exempel: förfaller före: 10 augusti, förfaller före: 13/8, förfaller före: 18.00

förfaller efter: 20 juni

Visar alla uppgifter som förfaller efter det datumet. Exempel: förfaller efter: 16 maj, förfaller efter: 23/9, förfaller efter: om 3 dagar

inget datum

Visa alla uppgifter som inte har ett förfallodatum med inget datum

förfallet

Visar alla uppgifter som har förfallit. Alternativ: förfallet, ff

5 dagar

Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta 5 dagarna. Alternativ: kommande 5 dagar

återkommande

Visar alla uppgifter som har ett återkommande förfallodatum.

förfaller innan: +4 timmar

Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta fyra timmarna, samt alla förfallna uppgifter.

Du kan skriva datumet på något av följande sätt:
 • Specifikt datum: 2021-10-05, 5 okt 2021
 • Specifikt datum och tid: 2021-10-05 17.00, 5 okt 2021 17.00
 • Relativt datum: idag, imorgon, igår, 3 dagar (förfaller inom de kommande 3 dagarna), -3 dagar (förföll inom de 3 senaste dagarna)
 • Veckodagar: måndag, tisdag, söndag

 

Filtrera baserat på prioritetsnivå

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

p1

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 1

p2

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 2

p3

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 3

Ingen prioritet

Visar alla uppgifter utan prioritetsnivå (t.ex. p4)

 

Filtrera baserat på etiketter

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

@e-post

Visar alla uppgifter med etiketten @e-post

inga etiketter

Visar alla uppgifter som saknar etikett

 

Filtrera baserat på projekt, underprojekt och avsnitt

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

##Jobb

Visar alla uppgifter i ditt #jobb-projekt och dess underprojekt.

##Skola & !#Naturvetenskap

Visar alla uppgifter i projektet #Skola och dess underprojekt, men projektet #Naturvetenskap exkluderas.

/Möten

Visar alla uppgifter som hör till avsnitt med titeln "Möten", i alla projekt.

Om du har formaterat ditt projektnamn, så behöver du inkludera formateringstecknen i din filtersökning. När till exempel namnet på ett projekt är "**Hem**" så kommer det bara att synas i sökresultatet om du skriver #**Hem** i sökningen.

 

Filtrera baserat på när en uppgift skapades

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

skapad: 3 Jan

Visar alla uppgifter som skapades 3 januari.

skapad innan: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan.

skapade efter: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades inom de närmsta 365 dagarna.

 

Filtrera i delade projekt och tilldelade uppgifter

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

tilldelad: andra

Visar alla uppgifter som har tilldelats andra.

tilldelad av: Sten Grå

Visar alla uppgifter som Sten Grå har tilldelat.

tilldelad av: mig

Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer.

tilldelade

Visar alla uppgifter som har tilldelats någon (dig själv och andra).

delade

Visar alla uppgifter i delade projekt.


Samarbetspartnern kan identifieras genom:

 • personens e-post
 • personens för- och efternamn
 • “mig” (hänvisar till dig själv)
 • “andra” (hänvisar till alla användare förutom dig själv)

 

Exkludera uppgifter som andra har tilldelats

Som standard kommer Todoistfilter inte att returnera uppgifter som tilldelats andra personer. Om du vill exkludera uppgifter som har tilldelats andra i dina resultat, kan du skriva följande förfrågan:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

!tilldelad: andra

Visar alla uppgifter i din Todoist, förutom de som tilldelats andra

 

Filtrera baserat på nyckelord

Vad du skriver

Hur det fungerar

sök: e-post

Visar alla uppgifter som innehåller ordet e-post

sök: forskning

Visar alla uppgifter som innehåller ordet forskning

 

Kombinera förfrågningar för att skapa mer kraftfulla filter

Med Todoist Premium kan du kombinera några av ovanstående sökningar för att få exakt den vy du behöver. Till exempel kommer filterförfrågan idag & p1 ta fram en lista på alla uppgifter som förfaller idag och som även har prioritet 1.

Här är alla sätt du kan skapa mer specifika filter på:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

Idag & @e-post

Visar alla uppgifter som förfaller idag och som även har etiketten @e-post (& kan läsas som "och").

@jobb | @kontor

Visar alla uppgifter som antingen har etiketten @jobb eller @kontor ( | kan läsas som “eller”)

(idag | förfallet) & #jobb

Visar alla uppgifter som antingen förfaller idag eller har förfallit och även finns i projektet "Jobb" (inneslut delar av din förfrågan med "()" för att skapa mer komplexa filter)

!tilldelad

Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon (! kan läsas som "inte").

Idag & !#Jobb

Visar alla uppgifter som förfaller idag men utelämnar uppgifter i projektet "Jobb".

#Jobba_hemifrån & imorgon & !@fysik

Visar alla uppgifter som antingen förfaller idag i projektet “Jobba_hemifrån” men utelämnar uppgifter med etiketten @fysik.

 

Använda jokertecken i filter

För att filtrera flera objekt med liknande tecken, kan du använda ett jokertecken genom att sätta en asterisk (*) i ditt sökord. Till exempel så kommer sökningen @*boll att ta fram en lista på alla uppgifter som har en etikett som slutar med "boll", som @fotboll och @brännboll.

Här följer några exempel på hur man kan använda jokertecken i filter:

Filtreringsförfrågan

Hur det fungerar

@hem*

Visar alla uppgifter med en etikett som börjar med "hem". Exempelvis @hemläxa och @hem

tilldelad:j* svensson

Visar alla uppgifter som har tilldelats någon vars förnamn börjar på M och vars efternamn är Svensson.

#*Jobb

Visar alla uppgifter från projekt vars namn slutar på “jobb”. Exempelvis, #Kulturjobb, #Nätverksjobb, and #Jobb.

/Jobb*

Visar alla uppgifter från avsnitt som har ordet "Jobb" in the titlei titeln. Till exempel, /Jobbmöten, /Jobb-admin och /Jobbsamtal.

 


Kör flera filter samtidigt

Med Todoistfilter kan du även kombinera sökningar för att skapa flera uppgiftslistor samtidigt. För att kombinera 2 eller fler sökningar i ett filter, separera var och en med ett kommatecken: “,”.

Till exempel, p1 & förfallet , p4 & idag kommer visa två uppgiftslistor, en för sökningen p1 & förfallet och ytterligare en för p4 & idag.

 

Vanliga frågor

Fråga: Kan man skapa ett filter för slutförda uppgifter?

Svar: Det är dessvärre inte möjligt för tillfället. Ledsen för det! Vänligen följ riktlinjerna i den här artikeln för att se dina slutförda uppgifter.

Fråga: Hur sorteras uppgifter inom ett filter?

Svar: Den ordning i vilken uppgifterna är sorterade i ett filter beror på huruvida det innehåller förfrågningar på förfallodatum såsom ("Idag" eller "förfaller efter:", till exempel):

 • När du använder ett filter med förfrågningar på förfallodatum: förfallotid > prioritet > datum och tid då uppgiften skapades > projekt-ID > uppgifts-ID
 • När du använder ett filter utan förfrågningar på förfallodatum: prioritet > förfallotid och datum > projektordning > uppgiftsordning inom respektive projekt

Fråga: När man filtrerar på etikett eller prioritet, så ser jag alla andras uppgifter. Hur gör jag för att bara se de uppgifter som är tilldelade mig?

Svar: Om du bara vill se de uppgifter som du har blivit tilldelad eller som inte är tilldelade någon, samt exkludera uppgifter som tilldelats andra, kan du använda denna sökfråga:
!tilldelad: andra

Till exempel: om du bara vill se uppgifter med etiketten @jobb och som inte har tilldelats andra, använd då:
@jobb & !tilldelad: andra

Om du bara vill se uppgifter som du har blivit tilldelad (exklusive ej tilldelade uppgifter), använd då detta filter:
tilldelad till: mig

Om du till exempel vill se uppgifter med prioritet 1 som du har blivit tilldelad, använd:
p1 & tilldelad till: mig

Fråga: Idag- och Kommande 7 dagarna-vyerna visar inte uppgifter som tilldelats mina kollegor. Hur kan jag inkludera dem i min vy?

Svar: Idag- och Kommande 7 dagarna-vyerna är standardinställda på att bara visa dina uppgifter (och uppgifter som inte har tilldelats någon). För att se dina kollegors uppgifter, kan du skapa ett filter och använda denna sökfråga: alla & idag eller alla & 7 dagar.