Loading the new Help Center

Introduktion till: filter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Med hjälp av filter kan du spara dina uppgiftssökningar så att du snabbt hittar precis den som uppgift du behöver. Till exempel så kan du ta fram en lista på alla uppgifter som har etiketten @e-post och som förfaller idag. Eller starta dagen med en lista på alla jobbuppgifter som har prioritet 1.

När filter används på rätt sätt så blir de att-göra-listans superkraft, som hjälper dig fokusera på rätt saker vid rätt tidpunkt.

Användare av Bas-versionen kan lägga till upp till 3 anpassade filter.

Praktiska filter att prova

Filterförfrågan Vad den gör
(idag | förfallet) & #Jobb Visar alla uppgifter som har förfallit eller förfaller idag och som finns i "Jobb"-projektet. Öppna detta filter direkt när du kommer till arbetet för att få en bra överblick på vad du behöver få gjort.
inget datum Visar alla uppgifter utan förfallodatum. Praktisk dag/veckoöversikt så att inget blir bortglömt.
ingen tid Visar uppgifter utan förfallodatum.
7 dagar & @väntar Visar alla uppgifter som förfaller inom de kommande 7 dagarna och som har etiketten @väntar. Bra för att proaktivt identifiera eventuella hinder under veckan.
skapad före: -365 dagar Visar alla uppgifter som skapades för över 365 dagar sedan. Använd detta filter för att hitta uppgifter som har samlat damm på din att-göra-lista.
Tilldelad av: mig Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer. Praktiskt för uppföljning av delegerade uppgifter.
tilldelad: Rebecka Karlsson Visar alla uppgifter som har tilldelats Rebecka Karlsson. Ett snabbt sätt att se vad Rebecka arbetar med.
tillagd av: mig Visar alla uppgifter som du har skapat.
tillagd av: Rebecka Karlsson Visar alla uppgifter som Rebecka Karlsson har skapat.
delad & !tilldelad Visar alla uppgifter i delade projekt som inte har tilldelats någon. Ännu ett bra filter för att se till att alla uppgifter blir gjorda.
underuppgift Visar alla underuppgifter.
!underuppgift Visar alla huvuduppgifter.
se alla Visar alla uppgifter. Ett enkelt sätt att få en lista över alla uppgifter i alla projekt.
förfaller innan: +8 timmar & !förfallet Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta 8 timmarna, men utesluter alla förfallna uppgifter. Ett behändigt filter för att se vad som är planerat för de kommande 8 timmarna.

Hur man skapar, redigerar och raderar filter

För att skapa ett nytt filter:

 1. Välj Filter och etiketter i vänsterpanelen.
 2. Klicka på plustecknet (+) bredvid Filter.
 3. Bredvid Lägg till filter-fönstret så skriver du namnet på filtret.
 4. Skriv in filtersökningen som du vill använda (du hittar flera olika alternativ längre ned i den här artikeln).
 5. (Valfritt) Välj en annan filterfärg i rullgardinsmenyn.
 6. (Valfritt) För att lätt komma åt filtret, så kan du klicka på reglaget för att lägga till det som favorit.
 7. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. Högerklicka på filtret.
 2. Välj Redigera filter eller Radera filter.

Att skapa ett nytt filter:

 1. Välj Filter och etiketter i vänsterpanelen.
 2. Klicka på plustecknet (+) bredvid Filter.
 3. Skriv in filterförfrågan som du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 4. Välj en filterfärg.
 5. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

Att redigera eller radera ett existerande filter:

 1. Högerklicka på filtret.
 2. Välj Redigera filter eller Radera filter.

För att skapa ett nytt filter:

 1. Dra applisten nedifrån och uppåt på din skärm. Detta kommer att öppna menyn.
 2. Tryck på Filter och etiketter.
 3. Bredvid Filter trycker du på plustecknet (+).
 4. Ge ditt filter ett namn.
 5. Klicka på färgdroppen för att ändra färg, om du vill.
 6. Skriv in filterförfrågan som du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 7. Längst upp till höger trycker du på bocken för att spara ditt filter.
För att ändra ordningen på dina filter så drar du dem bara till en ny plats på listan.

För att redigera eller radera ett befintligt filter:

 1. I filtervyn trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 2. Välj Redigera filter.
  • För att redigera filtret: uppdatera ditt filter och tryck på bocken
  • För att radera filtret: tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och välj Radera filter. Tryck sedan på Radera för att bekräfta

För att skapa ett nytt filter:

 1. Längst upp till vänster trycker du på vänsterpilen (<) för att se huvudmenyn.
 2. Tryck på Filter och etiketter.
 3. Bredvid Filter trycker du på plustecknet (+).
 4. Ge ditt filter ett namn.
 5. Skriv in filterförfrågan som du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 6. Klicka på färgdroppen för att ändra färg, om du vill.
 7. Längst upp till höger trycker du på Klar för att spara ditt filter.
För att ändra ordningen på dina filter så drar du dem bara till en ny plats på listan.

För att redigera eller radera ett befintligt filter:

 1. I filtervyn trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 2. Välj Redigera filter.
 3. För att redigera filtret: uppdatera ditt filter och tryck på Klar.
 4. För att radera filtret: tryck på Radera filter längst ned och tryck på Radera filter igen för att bekräfta.
Om din iOS-enhet använder version iOS 13 eller högre, så kan du även redigera eller radera ett filter i filtrets kontextmeny.

Filtrera baserat på förfallodatum

Filterförfrågan Vad den gör
3 jan Visar alla uppgifter som förfaller det datumet. Till exempel: 5 maj, 16/5, imorgon, idag, om 10 dagar, söndag, 10 feb 2022.
förfaller innan: 5 maj Visar alla uppgifter som förfaller innan det datumet. Till exempel: förfaller innan: 10 augusti, förfaller innan: 13/8, förfaller innan: 18.00.
förfaller efter: 20 juni Visar alla uppgifter som förfaller efter det datumet. Till exempel: förfaller efter: 16 maj, förfaller efter: 23/9, förfaller efter: om 3 dagar.
inget datum Visa alla uppgifter som saknar förfallodatum.
förfallet Visar alla uppgifter som har förfallit (detta inkluderar endast datum, vilket innebär att uppgifter som förfallit inom en timme eller flera timmar inte kommer att inkluderas i filtret). Alternativ: förfallen.
5 dagar Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta 5 dagarna. Du kan även skriva: kommande 5 dagar.
återkommande Visar alla uppgifter som har ett återkommande förfallodatum.
förfaller innan: +4 timmar Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta fyra timmarna, samt alla förfallna uppgifter.
Du kan skriva datumet på något av följande sätt:
 • Specifikt datum: 2021-10-05, 5 okt 2021
 • Specifikt datum och tid: 2021-10-05 17.00, 5 okt 2021 17.00
 • Relativt datum: idag, imorgon, igår, 3 dagar (förfaller inom de kommande 3 dagarna), -3 dagar (förföll inom de 3 senaste dagarna)
 • Veckodagar: måndag, tisdag, söndag

Filtrera baserat på prioritetsnivå

Filterförfrågan Vad den gör
p1 Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 1.
p2 Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 2.
p3 Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 3.
Ingen prioritet Visar alla uppgifter utan prioritetsnivå (d.v.s. p4).

Filtrera baserat på etiketter

Filterförfrågan Vad den gör
@epost Visar alla uppgifter med etiketten @epost.
Inga etiketter Visar uppgifter som saknar etiketter.

Filtrera baserat på projekt, underprojekt och avsnitt

Filterförfrågan Vad den gör
##Jobb Visar alla uppgifter i projektet "Jobb" och alla dess underprojekt.
##Skola & !#Fysik Visar alla uppgifter i projektet "Skola" och alla dess underprojekt, men utesluter projektet "Fysik".
#Möten Visar alla uppgifter som hör till avsnitt som heter "Möten", i alla projekt.
#Jobb& /Möten Visar alla uppgifter som hör till avsnittet "Möten" i projektet "Jobb".
Om du har formaterat ditt projektnamn, så behöver du inkludera formateringstecknen i din filtersökning. När till exempel namnet på ett projekt är "**Hem**" så kommer det bara att synas i sökresultatet om du skriver #**Hem** i sökningen.

Filtrera baserat på när en uppgift skapades

Filterförfrågan Vad den gör
skapad: 3 jan 2021 Visar alla uppgifter som skapades på det datumet.
skapad före: -365 dagar Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan.
skapad efter: -365 dagar Visar alla uppgifter som skapades inom de senaste 365 dagarna.

Filtrera i delade projekt och tilldelade uppgifter

När du söker på uppgifter som någon av dina samarbetspartner har tilldelat eller tilldelats, se då till att du använder samma namn som den personen använder i Todoist. Till exempel, så kanske Sten egentligen heter Sten Grå, men han har skapat ett konto med namnet "Gråstenen" i Todoist. Då bör du söka efter tilldelad av: Gråstenen eller tilldelad: Gråstenen.
Filterförfrågan Vad den gör
tilldelad: andra Visar alla uppgifter som har tilldelats andra personer.
tilldelad av: Gråstenen Visar alla uppgifter som Gråstenen har tilldelat.
Tilldelad av: mig Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer.
tilldelad Visar alla uppgifter som har tilldelats någon (dig själv och andra).
delat Visar alla uppgifter i delade projekt.


Samarbetspartnern kan identifieras genom:

 • personens e-post
 • personens för- och efternamn
 • “mig” (hänvisar till dig själv)
 • “andra” (hänvisar till alla användare förutom dig själv)

Exkludera uppgifter som andra har tilldelats

Som standard så kommer Todoist-filter inte att returnera uppgifter som har tilldelats andra personer. Om du vill exkludera uppgifter som har tilldelats andra i dina resultat, så kan du skriva följande förfrågan:

Filterförfrågan Vad den gör
!tilldelad: andra Visar alla uppgifter i Todoist, förutom de som har tilldelats andra.

Filtrera baserat på nyckelord

Filterförfrågan Vad den gör
sök: e-post Visar alla uppgifter som innehåller ordet "e-post".
sök: forskning Visar alla uppgifter som innehåller ordet "forskning".

Kombinera förfrågningar för att skapa mer kraftfulla filter

Med Todoist Pro så kan du kombinera några av ovanstående sökningar för att få exakt den vy som du behöver. Till exempel så kommer filterförfrågan idag & p1 att ta fram en lista på alla uppgifter som förfaller idag och som även har prioritet 1.

Här kommer några sätt som du kan skapa mer specifika filter på:

Filterförfrågan Vad den gör
Idag & @e-post Visar alla uppgifter som förfaller idag och som även har etiketten @e-post (& kan läsas som "och").
@jobb | @kontor Visar alla uppgifter som antingen har etiketten @jobb eller @kontor ( | kan läsas som “eller”).
(idag | förfallet) & #Jobb Visar alla uppgifter som antingen förfaller idag eller redan har förfallit och som även finns i projektet "Jobb" (inneslut delar av din förfrågan med "()" för att skapa mer komplexa filter).
!tilldelad Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon (! kan läsas som "inte").
Idag & !#Jobb Visar alla uppgifter som förfaller idag men utelämnar uppgifter i projektet "Jobb".
#Jobba_hemifrån & imorgon & !@fysik Visar alla uppgifter som förfaller imorgon i "Jobba_hemifrån"-projektet, men som utesluter uppgifter med @fysik-etiketten.

Använda jokertecken i filter

För att filtrera flera objekt med liknande tecken, så kan du använda ett jokertecken genom att sätta en asterisk (*) i ditt sökord. Till exempel så kommer sökningen @*boll att ta fram en lista på alla uppgifter som har en etikett som slutar med "boll", t.ex. @fotboll och @brännboll.

Här följer några exempel på hur man kan använda jokertecken i filter:

Filterförfrågan Vad den gör
@hem* Visar alla uppgifter med en etikett som börjar med "hem". Exempelvis @hemläxa och @hem.
tilldelad:j* svensson Visar alla uppgifter som tilldelats till en person vars namn börjar på J och vars efternamn är Svensson.
#*Jobb Visar alla uppgifter från projekt vars namn slutar på “jobb”. Exempelvis #Kulturjobb, #Nätverksjobb och #Jobb.
/Jobb*

Visar alla uppgifter från avsnitt som har ordet "Jobb" i namnet. Till exempel, /Jobbmöten, /Jobb-admin och /Jobbsamtal.

!/*

Visar uppgifter som inte hör till något avsnitt.

Om du behöver söka på ett projekt som har en emotikon i namnet, så kan du använda en asterisk för att ersätta emotikonen. Exempelvis så kan du istället för att skriva #Välkommen 👋 i din sökning, så kan du skriva #Välkommen *.

Kör flera filter samtidigt

Med Todoist-filter så kan du även kombinera sökningar för att skapa flera uppgiftslistor samtidigt. För att kombinera 2 eller fler sökningar i ett filter, så separerar du var och en med ett kommatecken: “,”.

Till exempel så kommer p1 & förfallet, p4 & idag att visa två uppgiftslistor, en för sökningen p1 & förfallet och ytterligare en för p4 & idag.

Vanliga frågor

Kan man skapa ett filter för slutförda uppgifter?

Det är dessvärre inte möjligt för tillfället. Ledsen för det! Vänligen följ riktlinjerna i den här artikeln för att se dina slutförda uppgifter.

Hur sorteras uppgifter i ett filter?

Ordning som uppgifterna är sorterade på i ett filter beror på om det innehåller förfrågningar på förfallodatum såsom (Idag eller förfaller efter, till exempel):

 • När du använder ett filter med förfrågningar på förfallodatum: förfallotid > prioritet > datum och tid då uppgiften skapades > projekt-ID > uppgifts-ID
 • När du använder ett filter utan förfrågningar på förfallodatum: prioritet > förfallotid och datum > projektordning > uppgiftsordning inom respektive projekt

När man filtrerar på etikett eller prioritet, så ser jag alla andras uppgifter. Hur gör jag för att bara se uppgifterna som har tilldelats mig?

Om du bara vill se de uppgifter som du har blivit tilldelad eller som inte är tilldelade någon, samt exkludera uppgifter som tilldelats andra, så kan du använda denna sökfråga: !tilldelad: andra.

Om du till exempel bara vill se uppgifter med etiketten @jobb och som inte har tilldelats andra, så använder du: @jobb & !tilldelad: andra.

Om du bara vill se uppgifter som du har blivit tilldelad (exklusive ej tilldelade uppgifter), så använder du detta filter: tilldelad: mig.

Om du till exempel vill se uppgifter med prioritet 1 som du har blivit tilldelad, så använder du: p1 & tilldelad: mig

Idag- och Kommande-vyerna visar inte uppgifter som har tilldelats mina kollegor. Hur kan jag inkludera dem i min vy?

Idag- och Kommande-vyerna är standardinställda på att bara visa dina uppgifter (och uppgifter som inte har tilldelats någon). För att inkludera dina kollegors uppgifter, så kan du skapa ett filter där du använder denna sökfråga: alla & idag eller alla & 7 dagar, för att se dina uppgifter och uppgifter som har tilldelats andra de närmsta sju dagarna.