Loading the new Help Center

Introduktion till filter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

När din Todoist fylls på med uppgifter blir det svårare att hitta det du behöver. Det är där filter kommer till användning!

Med filter kan du skapa anpassade vyer för dina uppgifter baserat på deras namn, förfallodatum, projekt, etikett, prioritet, skapandedatum, med mera. Det är ett helt anpassningsbart sätt att hitta de mest relevanta uppgifterna när som helst.

Få kläm på filter genom att prova några standardfilter genom att öppna Filter och etiketter:

 • Filtret Inget datum visar alla uppgifter som saknar förfallodatum i Todoist
 • Filtret Prioritet 1 visar alla uppgifter med prioritet 1 i Todoist
 • Filtret Se alla visar varendaste Todoist-uppgift i en sammanhängande lista.

Hur man skapar, redigerar och raderar filter

För att skapa ett nytt filter:

 1. Välj Filter och etiketter i vänsterpanelen.
 2. Klicka på plustecknet (+) bredvid Filter.
 3. Bredvid Lägg till filter-fönstret så skriver du namnet på filtret.
 4. Skriv in filtersökningen som du vill använda (du hittar flera olika alternativ längre ned i den här artikeln).
 5. (Valfritt) Välj en annan filterfärg i rullgardinsmenyn.
 6. (Valfritt) För att lätt komma åt filtret, så kan du klicka på reglaget för att lägga till det som favorit.
 7. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

För att redigera eller radera ett befintligt filter:

 1. Högerklicka på filtret.
 2. Välj Redigera filter eller Radera filter.

För att skapa ett nytt filter:

 1. Välj Filter och etiketter i vänsterpanelen.
 2. Klicka på plustecknet (+) bredvid Filter.
 3. Skriv in filterförfrågan som du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 4. (Valfritt) Välj en filterfärg.
 5. Klicka på Lägg till för att spara ditt filter.

För att redigera eller radera ett befintligt filter:

 1. Högerklicka på filtret.
 2. Välj Redigera filter eller Radera filter.

För att skapa ett nytt filter:

 1. Dra applisten nedifrån och uppåt på din skärm. Detta kommer att öppna menyn.
 2. Tryck på Filter och etiketter.
 3. Bredvid Filter trycker du på plustecknet (+).
 4. Ge ditt filter ett namn.
 5. (Valfritt) Tryck på färgdroppen för att ändra färg.
 6. Skriv in filterförfrågan som du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 7. Längst upp till höger trycker du på bocken för att spara ditt filter.
För att ändra ordningen på dina filter så drar du dem bara till en ny plats på listan.

För att redigera eller radera ett befintligt filter:

 1. I filtervyn trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 2. Välj Redigera filter.
  • För att redigera filtret: uppdatera ditt filter och tryck på bocken
  • För att radera filtret: tryck på ikonen med de tre punkterna och välj Radera. Tryck sedan på Radera för att bekräfta.

För att skapa ett nytt filter:

 1. Längst upp till vänster trycker du på vänsterpilen (<) för att se huvudmenyn.
 2. Tryck på Filter och etiketter.
 3. Bredvid Filter trycker du på plustecknet (+).
 4. Ge ditt filter ett namn.
 5. Skriv in filterförfrågan som du vill använda (du hittar alla alternativ nedan).
 6. Klicka på färgdroppen för att ändra färg, om du vill.
 7. Längst upp till höger trycker du på Klar för att spara ditt filter.
För att ändra ordningen på dina filter så drar du dem bara till en ny plats på listan.

För att redigera eller radera ett befintligt filter:

 1. I filtervyn trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger.
 2. Välj Redigera filter.
 3. För att redigera filtret: uppdatera ditt filter och tryck på Klar.
 4. För att radera filtret: tryck på Radera filter längst ned och tryck på Radera filter igen för att bekräfta.
Du kan även redigera eller radera ett projekt via dess kontextmeny.
Du kan också använda filterfrågor med sök. Skriv bara in valfri fråga du skulle använda för att skapa ett filter i sökfältet.

Hur man använder snabbtecken

Det finns flera olika tecken du kan använda när du skapar filter i Todoist.

Tecken Vad det betyder Exempel

|

ELLER

idag | förfallet

&

OCH

idag & p1

!

INTE

!underuppgift

()

Filtrerar först på frågor inom en parentes

(idag | förfallet) & #Jobb

,

Separerar filterfrågor i separata listor

förfaller: igår, idag

Filtrering baserat på:

Uppgiftsnamn

För att skapa filter baserade på uppgiftsnamn så kan du använda sök: följt av ett ord eller en fras.

Om du behöver Använd detta

Se alla uppgifter som har ordet "Möte" i uppgiftsnamnet

sök: Möte

Se alla uppgifter som har ordet "Möte" i uppgiftsnamnet som ska göras idag

sök: Möte & idag

Se alla uppgifter som har ordet "Möte" eller order "Jobb" i uppgiftsnamnet

sök: Möte | sök: Jobb

Förfallodatum

Se alla uppgifter som förfaller ett visst datum. 
Om du behöver Använd detta

Visa alla uppgifter som förfaller 3 januari

3 jan

Se alla uppgifter som förfaller innan ett visst datum

förfaller innan: 5 maj eller förfaller före: 5/5

Se alla uppgifter som förfaller efter ett visst datum

förfaller efter: 5 maj eller förfaller efter: 5/5

Visa alla uppgifter som förfaller inom de närmsta fyra timmarna, samt alla förfallna uppgifter

förfaller innan: +4 timmar

Se alla uppgifter som förfaller innan din valda dag i Inställningar > Allmänt > Nästa vecka

förfaller innan: nästa vecka

Se alla uppgifter med förfallodatum i aktuell arbetsvecka

förfaller innan: lör

Se alla uppgifter som förfaller nästa vecka

(förfaller: nästa vecka | förfaller efter: nästa vecka) & förfaller före: 1 vecka efter nästa vecka

Se alla uppgifter som förfaller inom den aktuella kalendermånaden

förfaller innan: första dagen

Se en lista nedan över aktiva uppgifter som förföll igår, tillsammans med dagens uppgifter

förfaller: igår, idag

Se alla uppgifter som inte är förknippade med något förfallodatum

inget datum or inget förfallodatum

Se alla uppgifter som har tilldelats ett förfallodatum

!inget datum

Se alla uppgifter som har tilldelats ett förfallodatum och tid

!inget datum & !ingen tid

Visa alla uppgifter som förfallit

Förfalleteller ff eller förfallna

Se alla uppgifter som är förfallna och som har fått en specifik tid tilldelad, tillsammans med alla uppgifter som förfaller idag, men bara med förfallotider

förfallet & !inegn tid, idag & !ingen tid

Se alla uppgifter i din inkorg utan ett datum, följt av ett separat avsnitt med alla dina uppgifter som har förfallodatum, men som inte finns i din inkorg

#inkorg & inget datum, alla & !#inkorg & !inget datum

Visa alla uppgifter som förfaller inom 5 dagar

5 dagar eller nästa 5 dagar

Visa alla uppgifter som har ett återkommande förfallodatum

återkommande

Se alla uppgifter som antingen har ett återkommande förfallodatum eller inget förfallodatum alls tilldelat

!återkommande

Se alla uppgifter med ett förfallodatum, men utan förfallotid och som inte är återkommande

!ingen tid & !återkommande

Du kan skriva datumet på något av följande sätt:
 • Specifikt datum: 2022-10-05, 5 okt 2022
 • Specifikt datum och tid: 2022-10-05 17.00, 5 okt 2022 17.00
 • Relativt datum: idag, imorgon, igår, 3 dagar (förfaller inom de kommande 3 dagarna), -3 dagar (förföll inom de 3 senaste dagarna)
 • Veckodagar: måndag, tisdag, söndag

Prioritetsnivå

Om du behöver Använd detta

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 1

p1

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 2

p2

Visar alla uppgifter med prioritetsnivå 3

p3

Visar alla uppgifter utan prioritetsnivå (d.v.s. p4)

Ingen prioritet

Etiketter

Om du behöver Använd detta

Visar alla uppgifter med etiketten "epost"

@epost

Visar alla uppgifter som saknar etiketter

inga etiketter

Projekt, underprojekt och avsnitt

Om du behöver Använd detta

Visar alla uppgifter i projektet "Jobb"

#Jobb

Visar alla uppgifter i projektet "Jobb" och dess underprojekt

##Jobb

Visar alla uppgifter i projektet "Skola" och dess underprojekt, men utesluter projektet "Fysik"

##Skola & !#Fysik

Visar alla uppgifter som hör till avsnitt som heter "Möten", i alla projekt

/Möten

Visar alla uppgifter som hör till avsnittet "Möten" i projektet "Jobb"

#Jobb& /Möten

Visar alla uppgifter som inte ligger i något avsnitt

!/*

Se alla uppgifter som inte har ett avsnitt, men som utesluter uppgifter i din inkorg

!/* & !#inkorg

När en uppgift skapades

Om du behöver Använd detta

Se alla uppgifter som skapats på ett visst datum

skapad: 3 jan 2023

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan

skapad före: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapades inom de senaste 365 dagarna

skapad efter: -365 dagar

Visar alla uppgifter som skapats idag

skapad: idag

Nyckelord

Om du behöver Använd detta

Se alla uppgifter som innehåller ordet "e-post"

sök: e-post

Visar alla uppgifter som innehåller webblänkar

sök: http

Visar alla ej slutförbara uppgifter som innehåller webblänkar

sök: http & sök:*

Delade projekt och tilldelade uppgifter

När du söker efter uppgifter som har tilldelats till eller av någon av dina samarbetspartner, se till att du använder det namn som samarbetspartnern använder i Todoist.

Till exempel kan Stens riktiga namn vara Sten Grå, men om han är listad som "Grå Sten" i Todoist så bör du söka på tilldelad av: Grå Sten eller tilldelad: Grå Sten.

En samarbetspartner kan identifieras på:
 • Personens e-post
 • Personens för- och efternamn
 • “Mig” (hänvisar till dig själv)
 • “Andra” (hänvisar till alla användare förutom dig själv)
Om du behöver Använd detta

Visar alla uppgifter som har tilldelats andra personer

tilldelad: andra

Visar alla uppgifter som Grå Sten har tilldelat

tilldelad av: Grå Sten

Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer

tilldelad av: mig

Visar alla uppgifter som har tilldelats någon (dig själv och andra)

tilldelad

Visar alla uppgifter i delade projekt

delat

Visar alla uppgifter i Todoist, förutom de som har tilldelats andra

!tilldelad: andra

Tips på hur man skapar mer kraftfulla filter

Kombinera förfrågningar för att skapa mer kraftfulla filter

Du kan kombinera vilken filterförfrågan du vill för att få exakt den vy du behöver. Här är några exempel:

Om du behöver Använd detta

Visar alla uppgifter som förfaller idag och som även har etiketten @epost

Idag & @epost

Visar alla uppgifter som antingen har etiketten @jobb eller @kontor

@jobb | @kontor

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och som ligger i "Jobb"-projektet

(idag | förfallet) & #Jobb

Visar alla uppgifter som inte har tilldelats någon

!tilldelad

Visar alla uppgifter som förfaller idag men utelämnar uppgifter i "Jobb"-projektet

Idag & !#Jobb

Se alla uppgifter som förfaller imorgon i "Läxor"-projektet, men som utesluter uppgifter med @språk-etiketten.

#Läxor& imorgon & !@språk

Använda jokertecken i filter

För att filtrera flera objekt med liknande tecken, så kan du använda ett jokertecken genom att sätta en asterisk (*) i ditt sökord. Till exempel så kommer sökningen @*boll att ta fram en lista på alla uppgifter som har en etikett som slutar med "boll", t.ex. @fotboll och @brännboll.

Här är några fler exempel på hur man kan använda jokertecken i filter:

Om du behöver Använd detta

Visar alla uppgifter med en etikett som börjar med "hem". Exempelvis @hemläxa och @hemmakontor

@hem*

Visar alla uppgifter som tilldelats till en person vars namn börjar på J och vars efternamn är Svensson

tilldelad: j* svensson

Visar alla uppgifter från projekt vars namn slutar på “jobb”. Exempelvis #Kulturjobb, #Nätverksjobb och #Jobb

#*Jobb

Visar alla uppgifter från avsnitt som har ordet "Jobb" i namnet. Till exempel, /Jobbmöten, /Jobb-admin och /Jobbsamtal

/*Jobb

Visar uppgifter som inte hör till något avsnitt

!/*

Om du behöver söka på ett projekt som har en emotikon i namnet, så kan du använda en asterisk för att ersätta emotikonen. Exempelvis så kan du istället för att skriva #Välkommen 👋 i din sökning, så kan du skriva #Välkommen *.

Kör flera filter samtidigt

Du har också möjlighet att köra flera filterfrågor samtidigt. För att skapa flera uppgiftslistor i samma vy, så separerar du helt enkelt varje filterfråga med ett kommatecken.

Om till exempel filterfrågan p1 & förfallet, p4 & idag visar två uppgiftslistor, så är den första är en lista över försenade uppgifter med prioritet 1 och den andra är uppgifter som förfaller idag, med prioritet 4.

Praktiska filter att prova

Om du behöver Använd detta

Visar alla uppgifter som är förfallna idag eller som är förfallna och som ligger i "Jobb"-projektet

(idag | förfallet) & #Jobb

Visar alla uppgifter utan förfallodatum

inget datum

Visar alla uppgifter utan förfallodatum

ingen tid

Visar alla uppgifter som förfaller de närmaste 7 dagarna, med etiketten @väntar

7 dagar & @väntar

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan

skapad före: -365 dagar

Visar alla uppgifter som du har tilldelat andra personer

tilldelad av: mig

Se alla uppgifter som har tilldelats Rebecka

tilldelad: Rebecka

Visar alla uppgifter som du har skapat

tillagd av: mig

Visar alla uppgifter som Rebecka har skapat

tillagd av: Rebecka

Visar alla uppgifter i ett delat projekt, som inte har tilldelats någon

delad & !tilldelad

Visar alla underuppgifter

underuppgift

Visar alla huvuduppgifter

!underuppgift

Visar alla uppgifter

visa alla

Visar alla uppgifter som förfaller inom de närmsta 8 timmarna, men utesluter förfallna uppgifter

förfaller innan: +8 timmar & !förfallet

Se alla uppgifter som inte är schemalagda i projektet #Jobb

#Jobb & inget datum

Se alla uppgifter med hög prioritet för de kommande två veckorna

(P1 | P2) & 14 dagar

Visar alla uppgifter som skapades för mer än 30 dagar sedan

skapad före: -30 dagar

Se alla uppgifter med etiketten "natt" som är schemalagda på lördag

Lördag & @natt

Se alla uppgifter som du är tilldelad i projektet "Jobb"

#Jobb & tilldelad: mig

Det är inte möjligt att skapa ett filter för att visa huvuduppgifter som har underuppgifter. Du kan bara filtrera underuppgifter med underuppgift eller uppgifter som inte är underuppgifter med !underuppgift.

Ett särskilt tack till vår Todoist-ambassadör Leighton Price som har gett oss några exempel till den här artiklen.

Vanliga frågor

Kan man skapa ett filter för slutförda uppgifter?

Det är dessvärre inte möjligt för tillfället. Ledsen för det! Vänligen följ riktlinjerna i den här artikeln för att se dina slutförda uppgifter.

Hur sorteras uppgifter i ett filter?

Ordningen som uppgifterna är sorterade på i ett filter beror på om det innehåller förfrågningar på förfallodatum:

 • När du använder ett filter med förfrågningar på förfallodatum: förfallotid > prioritet > datum och tid då uppgiften skapades > projekt-ID > uppgifts-ID
 • När du använder ett filter utan förfrågningar på förfallodatum: prioritet > förfallotid och datum > projektordning > uppgiftsordning inom respektive projekt

När man filtrerar på etikett eller prioritet, så ser jag alla andras uppgifter. Hur gör jag för att bara se uppgifterna som har tilldelats mig?

Om du bara vill se de uppgifter som du har blivit tilldelad eller som inte är tilldelade någon, samt exkludera uppgifter som tilldelats andra, så kan du använda denna sökfråga: !tilldelad: andra.

Om du till exempel bara vill se uppgifter med etiketten @jobb och som inte har tilldelats andra, så använder du: @jobb & !tilldelad: andra.

Om du bara vill se uppgifter som du har blivit tilldelad (exklusive ej tilldelade uppgifter), så använder du detta filter: tilldelad: mig.

Om du till exempel vill se uppgifter med prioritet 1 som du har blivit tilldelad, så använder du: p1 & tilldelad: mig

Idag- och Kommande-vyerna visar inte uppgifter som har tilldelats mina kollegor. Hur kan jag inkludera dem i min vy?

Idag- och Kommande-vyerna är standardinställda på att bara visa dina uppgifter (och uppgifter som inte har tilldelats någon). För att inkludera dina kollegors uppgifter, så kan du skapa ett filter där du använder denna sökfråga: alla & idag eller alla & 7 dagar, för att se dina uppgifter och uppgifter som har tilldelats andra de närmsta sju dagarna.