Ändra e-postadress

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business
 1. Längst upp till höger klickar du på kugghjulet.
 2. Välj Inställningar.
 3. Brevid din e-postadress klickar du på Redigera.
 4. I popup-fönstret som öppnas anger du din e-postadress och skriver in den igen för att bekräfta.
 5. Skriv in ditt lösenord.
 6. Klicka på Uppdatera e-post.

Web___Change_email.png

 1. Längst upp till höger i din Todoist klickar du på kugghjulet.
 2. Brevid din e-postadress klickar du på Redigera.
 3. Ange ditt lösenord.
 4. Skriv in din nya e-postadress och upprepa den för att bekräfta.
 5. Klicka på Uppdatera e-post.
 1. Längst upp till vänster i din Todoist klickar du på menyikonen.
 2. Längst ned på menyn trycker du på Inställningar.
 3. Välj Konto.
 4. Välj E-post.
 5. Skriv in din nya e-postadress och upprepa den för att bekräfta.
 6. Ange ditt lösenord för Todoist. (Om du inte har något lösenord, eftersom du använder Google eller Facebook för att logga in på Todoist, så kommer du inte att se detta alternativ.)
 7. Tryck på skickaikonen.
 1. På din huvudsida i Todoist trycker du på kugghjulet längst upp till höger.
 2. Tryck på Konto.
 3. Tryck på din e-postadress.
 4. Skriv in en ny e-postadress och upprepa den för att bekräfta.
 5. Ange ditt lösenord för Todoist.
 6. Tryck på Klar.

Du kan bara länka en e-postadress med ditt Todoistkonto.

Om du vill använda en e-post från ett annat konto, logga in på det andra kontot och ändra adressen där först. På det sättet frigörs den för att återanvändas på det andra kontot.

Om du är inbjuden till ett projekt eller Business-team, så kommer din e-postadress att "reserveras" i vår databas tills att registreringsprocessen har slutförts.