Ändra e-postadress

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business
 1. Längst upp till höger i din Todoist, klicka på kugghjulet och välj Inställningar.
 2. Öppna Konto-fliken.
 3. Klicka på redigera bredvid e-postadressen.
 4. Skriv in en annan e-postadress.
 5. Klicka på Spara.

change-email-web.jpg

 1. Längst upp till höger i din Todoist klickar du på kugghjulet.
 2. Välj Konto.
 3. Klicka på Redigera.
 4. Under e-post skriver du in din nya e-postadress.
 5. Klicka på Spara.

change-email-windows.jpg

 1. Längst upp till vänster i din Todoist klickar du på menyikonen.
 2. Längst ned på menyn, tryck påInställningar > Konto.
 3. Tryck på e-postadressen och skriv in en annan e-postadress.
 4. Tryck på OK.

change-email-android.jpg

 1. Längst upp till vänster i din Todoist, tryck på kugghjulet.
 2. Tryck på Kontoi listan över inställningar.
 3. Tryck på e-postadressen och skriv in en annan e-postadress.
 4. Tryck på Klar.

change-email-ios.jpg

Du kan bara länka en e-postadress med ditt Todoistkonto.

Om du vill använda en e-post från ett annat konto, logga in på det andra kontot och ändra adressen där först. På det sättet frigörs den för att återanvändas på det andra kontot.

Om du är inbjuden till ett projekt eller Businessteam kommer din e-postadress "reserveras" i vår databas tills registreringsprocessen har slutförts.