Loading the new Help Center

Se slutförda uppgifter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Todoist lagrar alla dina slutförda uppgifter, så att du enkelt kan hitta dem och söka bland objekten som du redan har klarat av. Du hittar dina slutförda uppgifter på tre ställen:

Inuti projekten

Inuti dina projekt så kan du se alla uppgifter som har blivit slutförda och borttagna från din lista över aktiva uppgifter.

 1. Öppna projektet vars slutförda uppgifter du vill se.
 2. Klicka på de tre punkterna längst upp till höger om projektet.
 3. Välj Visa slutförda uppgifter.
 1. Öppna projektet vars slutförda uppgifter du vill se.
 2. Klicka på de tre punkterna längst upp till höger om projektet.
 3. Välj Visa slutförda uppgifter.
 1. Öppna projektet vars slutförda uppgifter du vill se.
 2. Tryck på de tre punkterna  längst upp till höger om projektet.
 3. Välj Visa slutförda uppgifter.
 1. Öppna projektet vars slutförda uppgifter du vill se.
 2. Tryck på de tre punkterna  längst upp till höger om projektet.
 3. Välj Visa slutförda uppgifter.

För att återställa uppgifter som du har slutfört, så behöver du bara avmarkera dem i vyn över slutförda uppgifter. Då kommer de att hamna på din lista över aktiva uppgifter igen. Läs mer om hur man markerar uppgifter som ej slutförda.

I aktivitetsloggen

I din aktivitetslogg så kan du se dina slutförda uppgifter (inklusive återkommande uppgifter) från alla projekt.

 1. Klicka på din avatar längst upp till höger i Todoist och välj Aktivitetslogg.
 2. I aktivitetsloggen klickar du på Alla åtgärder.
 3. Sedan väljer du Slutförda uppgifter.
 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster i Todoist och välj Aktivitet.
 2. I aktivitetsloggen så klickar du på filterikonen längst upp till höger och väljer Filtrera på aktivitet.
 3. Sedan väljer du Slutförda uppgifter.
 1. Inne i ditt projekt så trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och väljer Aktivitetslogg.
 2. Tryck på filterikonen längst upp till höger och välj Händelsetyp.
 3. Sedan väljer du Slutförda uppgifter.
 1. Inne i ditt projekt så trycker du på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och väljer Aktivitetslogg.
 2. Tryck på filterikonen längst upp till höger och välj Filtrera på åtgärd.
 3. Sedan väljer du Slutförda uppgifter.
Användare av Pro och Business har åtkomst till obegränsad aktivitetshistorik, medan användare av Bas har åtkomst till upp till 7 dagars aktivitetshistorik.
Uppgifter som visas i aktivitetsloggen kan inte redigeras eller markeras som ej slutförda - det kan endast göras inifrån ett projekt.

I uppgiftsvyn

Du kan snabbt se alla dina slutförda underuppgifter genom att öppna huvuduppgiftens uppgiftsvy. Såhär gör du:

 1. Håll muspekaren över uppgiften och klicka på informationsikonen som du ser till höger om uppgiften.
 2. Om det finns slutförda underuppgifter, så kommer du att se dem på fliken Underuppgifter.

Tryck på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn. Om det finns slutförda underuppgifter, så kommer du att se dem på fliken Underuppgifter nedanför.

Tryck på en uppgift för att öppna uppgiftsvyn. Om det finns slutförda underuppgifter, så kommer du att se dem på fliken Underuppgifter nedanför.

Vanliga frågor

Kommer slutförda uppgifter att visas i sin ursprungliga ordning, som de hade i sitt projekt?

Nej, slutförda uppgifter kommer att visas längst ned i listan över aktiva uppgifter i respektive avsnitt eller huvuduppgift.

Varför syns inte mina återkommande uppgifter i vyn över slutförda uppgifter i projekten?

En återkommande uppgift är en fristående uppgift med ett förfallodatum som flyttar på sig, snarare än flera olika separata uppgifter. Så när du slutför din uppgift, kommer den att registreras i aktivitetsloggen, men själva uppgiften kommer inte att flyttas till listan över slutförda uppgifter.

Kan man skapa ett filter som inkluderar slutförda uppgifter?

Det är är dessvärre inte möjligt för närvarande. Vi ber om ursäkt för det!