Se slutförda uppgifter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Todoist lagrar alla dina slutförda uppgifter, så att du enkelt kan hitta dem och söka bland de objekt du redan klarat av. Du hittar dina slutförda uppgifter på två ställen:

1. Inuti projekten

Inuti dina projekt kan du se alla uppgifter som blivit slutförda och borttagna från din lista över aktiva uppgifter.

När du är inne på din projektsida, klicka på klockikonen längst ned till höger i din uppgiftslista.

web_completed_tasks.gif

När du är inne i ett projekt, klicka på ikonen med de tre punkterna längst upp till vänster om din uppgiftslista och välj Slutförda uppgifter i menyn.

win10_completed_tasks.gif

När du är inne i ett projekt, tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och välj Slutförda uppgifter i menyn.

Android_completed-tasks.gif

När du är i ett projekt, tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och välj Slutförda uppgifter i menyn.

iOS_completed-tasks.gif

För att återställa uppgifter som du har slutfört, behöver du bara avmarkera dem i vyn över slutförda uppgifter. Då kommer de att hamna på din lista över aktiva uppgifter igen. Läs mer om hur man markerar uppgifter som ej slutförda.

2. I aktivitetsloggen (endast Premium och Business)

I din aktivitetslogg kan du se dina slutförda uppgifter (inklusive återkommande uppgifter) från alla projekt.

 1. Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger i din Todoist och välj Se aktivitetslogg.
 2. När du är i aktivitetsloggen, klicka på Alla åtgärder.
 3. Sedan väljer du Slutförda uppgifter.
web_activity_log.gif
 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster i din Todoist och välj Aktivitet.
 2. I aktivitetsloggen, klicka på filterikonen längst upp tll höger och välj Filtrera på aktivitet.
 3. Sedan väljer du Slutförda uppgifter.
win10_activity_log.gif
 1. När du är i ett projekt, tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och välj Aktivitetslogg.
 2. Tryck på filterikonen längst upp till höger och välj Händelsetyp.
 3. Sedan väljer du Slutförda uppgifter.
Android_activity-log.gif
 1. När du är i ett projekt, tryck på ikonen med de tre punkterna längst upp till höger och välj Aktivitetslogg.
 2. Tryck på filterikonen längst upp till höger och välj Filtrera på åtgärd.
 3. Sedan väljer du Slutförda uppgifter.
iOS_activity-log.gif
Uppgifter som visas i aktivitetsloggen kan inte redigeras eller markeras som ej slutförda; detta kan endast göras inifrån ett projekt.

 

Vanliga frågor

Fråga: Varför syns underuppgifterna inte i vyn över slutförda uppgifter i projekten?

Svar: När du slutför en underuppgift, kommer den att ligga gråmarkerad kvar som standard, tills dess att huvuduppgiften har slutförts.

Om du inte vill att dina underuppgifter ska synas i din uppgiftslista efter att du slutfört dem, kan du ta en titt på artikeln om att Slutföra uppgifter och markera uppgifter som ej slutförda.

Fråga: Varför syns inte mina återkommande uppgifter i vyn över slutförda uppgifter i projekten?

Svar: En återkommande uppgift är en fristående uppgift med ett förfallodatum som flyttar på sig. Så när du har slutfört din uppgift, kommer den att registreras i aktivitetsloggen, men själva uppgiften kommer inte att flyttas till listan över slutförda uppgifter.