Loading the new Help Center

Introduktion till Karma

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

När du lyckas med att slutföra uppgifter i tid i Todoist, så tjänar du in Karmapoäng och når nya Karmanivåer.

Du kan se din befintliga Karmapoäng och nivå på Karmafliken i Produktivitetsvyn, på alla plattformar.

karma-help-center.png

Läs vidare för att lära dig mer!

Vad är Karmanivåer?

För att lära dig mer om de olika Karmanivåerna och vad som ger dig poäng, så kan du klicka på Om Karmanivåer Produktivitetsvyn:

Så snart du uppnår Upplyst Karmanivå, så kommer ett nytt hemligt tema att låsas upp i ditt konto.

Vad är mina Karmavanor?

För att se hur du har samlat ihop Karmapoäng den senaste veckan, så kan du ta en titt på din Karmatrend.

Karmasymbol Vad den betyder
KarmaAddFill16pt_2x.png Du lade till nya uppgifter.
KarmaCompleteFill16pt_2x.png Du slutförde uppgifter.
KarmaAdvancedFill16pt_2x.png Du använde avancerade funktioner.
KarmaSignupFill16pt_2x.png Du uppnådde dina dags- eller veckomål.

 

Hur byter man Karmainställningar?

För att ändra dina Karmainställningar, dagliga mål, med mera, så kan du använda produktivitetsinställningarna.

 

Hur man samlar eller förlorar Karma

Du samlar Karma när du

 • Lägger till uppgifter
 • Slutför uppgifter i tid
 • Använder avancerade funktioner såsom etiketter, återkommande förfallodatum och påminnelser
 • Uppnår självsatta mål på hur många uppgifter som du vill slutföra, antingen dagligen eller veckovis
 • Får till "poängsviter" genom att uppnå dina mål under flera dagar/veckor i sträck

Karmapoäng läggs tills under dagens lopp. Kom ihåg att ju högre Karmanivå du har, desto lägre antal poäng kommer du att få.

Du förlorar Karma när du

 • Har uppgifter som förföll för 4 eller fler dagar sedan
Du kan ändra dina Karmainställningar för att anpassa dina dagliga och veckovisa uppgiftsmål, välja vilka veckodagar som inte ska räknas in i målen (t.ex. helger), samt slå på semesterläget så att dina poängsviter inte bryts när du har ledigt.

Slå på eller av Karma

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Produktivitet.
 4. Använd reglaget för Todoist-karma för att slå på och av Karma-funktionen.
 5. Klicka på Uppdatera.
 1. Tryck på Bläddra längst ned till höger.
 2. Tryck på kugghjulet längst upp till höger.
 3. Tryck på Produktivitet.
 4. Sätt på eller stäng av Karma helt och hållet via Karma-kryssrutan.
 1. Tryck på Bläddra längst ned till höger.
 2. Tryck på kugghjulet längst upp till höger.
 3. Tryck på Produktivitet.
 4. Sätt på eller stäng av Karma helt och hållet med Använd Karma-reglaget.

Om du inte har någon nytta av att använda dagliga och veckovisa mål, så kan du stänga av dem genom att ställa in mål på 0. Målen kommer alltid att slutföras och kommer inte att störa dig.

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Produktivitet.
 4. Ändra Dagsmål för uppgifter till 0.
 5. Ändra Veckomål för uppgifter till 0.
 6. Klicka på Uppdatera.
 1. Tryck på Bläddra längst ned till höger.
 2. Tryck på kugghjulet längst upp till höger.
 3. Tryck på Produktivitet.
 4. Tryck på Dagsmål för uppgifter.
 5. Ändra det till 0.
 6. Tryck på OK.
 7. Tryck på Veckomål för uppgifter.
 8. Ändra det till 0.
 9. Tryck på OK.
 1. Tryck på Bläddra längst ned till höger.
 2. Tryck på kugghjulet längst upp till höger.
 3. Tryck på Produktivitet.
 4. Ändra siffran vid Dagsmål för uppgifter till 0.
 5. Ändra siffran vid Veckomål för uppgifter till 0.
 6. Tryck på Klar.

Vanliga frågor

Hur kan jag förebygga att jag inte bryter min poängsvit?

Se till att markera vilka dagar som du inte vill jobba på dina uppgifter, alltså när du vill ha ledigt.

Om du är frånvarande en längre period, så slår du bara på semesterläget. På så vis håller sig dina poängsviter och Karma intakta även när du inte uppnår dina dags- eller veckomål. Kom bara ihåg att slå på det igen så snart du är tillbaka och vill börja att samla Karmapoäng igen.

Du hittar båda alternativen på apparna för webben, Windows, eller macOS genom att göra följande:

 1. Klicka på din avatar längst upp till vänster.
 2. Välj Inställningar.
 3. Välj Produktivitet.

Går det att nollställa min Karma utan att radera mitt konto?

För tillfället så kan du inte nollställa din Karma själv, men du kan kontakta oss, så kan vi göra det åt dig. Din Karma kommer att återställas till 50, som är grundpoängen.

Kan man förhindra att en poängsvit bryts, genom att ändra dagsmålet så att det matchar antalet uppgifter som jag har slutfört?

Nej, Todoist kontrollerar målet varje gång som en användare slutför en uppgift. Om man ändrar målet till en lägre siffra utan att slutföra några andra uppgifter, så kommer poängsviten att brytas. En nödlösning kan vara att slutföra minst en till uppgift för att uppfylla ditt mål.