Loading the new Help Center

Introduktion till underuppgifter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Planera stort och kör sedan på med detaljerna. I Todoist kan du enkelt dela upp stora, överväldigande uppgifter till mindre, hanterliga underuppgifter (och dela upp underuppgifterna ännu mer om du vill).

sub-tasks_web_device.png

Du kommer bara att kunna skapa underuppgifter inifrån ett projekt. Det går inte att göra inifrån Idag- eller Kommande-vyerna, eller en filtrerad vy. Uppgiftsindraget går inte att ändra i uppgiftsvyn.

Skapa en ny underuppgift

 1. Klicka på uppgiften som du vill lägga till en underuppgift i. Detta kommer att öppna uppgiftsvyn.
 2. Välj Lägg till underuppgift.
 3. Ange uppgiftens namn och alla detaljer som du vill ha med.
 4. Klicka på Lägg till uppgift eller tryck på Enter för att spara uppgiften.
 1. Dra och släpp den Dynamiska tilläggningsknappen under huvuduppgiften och dra den lite till höger.
 2. Ange uppgiftens namn och alla detaljer som du vill ha med.
 3. Tryck på android_submit.svgskickaikonen för att spara uppgiften.
 1. Dra och släpp den Dynamiska tilläggningsknappen under huvuduppgiften och dra den lite till höger.
 2. Ange uppgiftens namn och alla detaljer som du vill ha med.
 3. Tryck på ios_submit.svgskickaikonen för att spara uppgiften.iOS_-_Add_subtask.gif
Du kan enkelt lägga till underuppgifter med uppgiftsvyn.

Förvandla en befintlig uppgift till en underuppgift

 1. Håll muspekaren över en uppgift.
 2. Klicka på och håll ned det grå handtaget som visas till vänster om uppgiften.
 3. Dra det från vänster till höger för att ändra underuppgiftsnivån.
 1. Håll ned länge på en uppgift.
 2. Dra från vänster till höger och släpp, för att ändra dess underuppgiftsnivå.

För närvarande är det inte möjligt att göra om en befintlig uppgift till en underuppgift, när man har aktiverat sortering i vyn.

Förvandla en underuppgift till en huvuduppgift

 1. Håll muspekaren över en uppgift.
 2. Klicka på och håll ned det grå handtaget som visas till vänster om uppgiften.
 3. Dra underuppgiften ovanför dess nuvarande huvuduppgift.
 1. Håll ned länge på en uppgift.
 2. Dra från höger till vänster tills att den har samma indragsnivå som en huvuduppgift eller dra underuppgiften ovanför dess nuvarande huvuduppgift.

Du kan även använda uppgiftshierarkier för att ordna din uppgiftslista i avsnitt med rubriker.

Vanliga frågor

Varför syns mina underuppgifter två gånger i min Idag-vy?

Om du har ställt in ett datum för huvuduppgiften och underuppgiften till idag, så kommer båda att visas i din Idag-vy. Det innebär att din underuppgift kommer att visas två gånger i din Idag-vy. Vi håller på att utvärdera detta ur ett användbarhetsperspektiv.

Hur många indragsnivåer finns det stöd för i Todoist?

Todoist stöder 4 indragsnivåer. En underuppgift har indragsnivå 1 och en under-under-under-underuppgift har indragsnivå 4.

Går det att se en uppgifts slutförda underuppgifter?

Absolut. Du kan enkelt se en uppgifts slutförda underuppgifter med hjälp av uppgiftsvyn.

Kan man dra och släppa för att göra om en uppgift till en underuppgift när man är i anslagsvyn?

Nej, dessvärre inte. Du behöver vara i listvyn om du vill kunna dra och släppa för att göra om en uppgift till en underuppgift.

Jag använder en anpassad sortering, men mina underuppgifter blir inte sorterade i uppgiftsvyn. Är detta en bugg?

Nej, detta är ett förväntat beteende. Däremot, så kan du använda dra-och-släpp för att sortera om dina underuppgifter manuellt, medan du är i uppgiftsvyn.

Varför blir inte mina underuppgifter automatiskt återställda tillsammans med sin återkommande huvuduppgift?

För närvarande så blir inte underuppgifter återställda när en återkommande huvuduppgift blir slutförd. Om du vill att dina underuppgifter också ska återställas, så bör du se till att lägga till återkommande förfallodatum på underuppgifterna i den huvuduppgiften.