Markera och hantera flera uppgifter samtidigt

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Att markera flera uppgifter samtidigt är ett behändigt sätt att snabbt omplanera, välja prioritetsnivå på, flytta eller redigera flera uppgifter, så att du kan återgå till att fokusera på viktigare saker.

 1. Tryck på Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS) och klicka på uppgifter för att markera dem. För att välja flera uppgifter på en gång, håller du ned Shift. Valda uppgifter kommer att bli markerade.
 2. I menyraden längst upp väljer du den åtgärd som du vill utföra:
  • Klicka på schemalägg för att schemalägga alla markerade uppgifter
  • Klicka på Flytta till projekt för att flytta alla markerade uppgifter till ett annat projekt
  • Klicka på Etiketter för att lägga till etiketter på (eller ta bort etiketter från) alla markerade uppgifter
  • Klicka på Prioritet för att ändra prioritet på alla markerade uppgifter
  • Klicka på MerTilldela någon (endast tillgängligt i delade projekt) för att tilldela alla valda uppgifter till en samarbetspartner
  • Klicka på Mer → Slutför för att slutföra alla markerade uppgifter.
  • Klicka på Mer → Duplicera för att göra en kopia av alla markerade uppgifter
  • Klicka på Mer → Radera för att radera alla markerade uppgifter
 1. Tryck på Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS) och klicka på uppgifter för att markera dem. För att välja flera uppgifter på en gång, håller du ned Shift. Valda uppgifter kommer att bli markerade.
 2. Längst upp väljer du den åtgärd som du vill utföra:
  • Klicka på win10_calendar.svgkalenderikonen för att schemalägga alla markerade uppgifter
  • Klicka på win10_flag-outline.svgflaggikonen för att ändra prioritet på alla markerade uppgifter
  • Klicka på assign_win10.svgtilldelningsikonen (endast tillgängligt i delade projekt) för att tilldela en samarbetspartner alla markerade uppgifter
  • Klicka på win10_three-dots.svgikonen med de tre punkterna Slutför för att slutföra alla markerade uppgifter. (Om du har valt slutförda uppgifter, kommer du att se alternativet att istället ändra status till ej slutfört på alla markerade uppgifter)
  • Klicka på win10_three-dots.svgikonen med de tre punkternaFlytta för att flytta alla markerade uppgifter till ett annat projekt
  • Klicka på win10_three-dots.svgikonen med de tre punkterna Radera för att radera alla markerade uppgifter
  • Klicka på win10_three-dots.svgikonen med de tre punkterna → Lägg till etikett för att lägga till en etikett på alla markerade uppgifter
  • Klicka på win10_three-dots.svgikonen med de tre punkterna → Ta bort etikett för att ta bort en etikett från alla markerade uppgifter
 1. Längst upp till höger om vyn med projekt, etiketter eller filter trycker du på three-dots_android.svgikonen med de tre punkterna.
 2. Tryck på Markera uppgifter.
 3. Tryck på uppgifter för att markera dem. Valda uppgifter kommer att bli markerade.
 4. I menyraden längst ned väljer du den åtgärd som du vill utföra:
  • Tryck på android_move-task.svgflyttaikonen för att flytta alla markerade uppgifter till ett annat projekt
  • Tryck på calendar_android.svgkalenderikonen för att schemalägga alla markerade uppgifter
  • Tryck på flag_android.svgflaggikonen för att ändra prioritet på alla markerade uppgifter
  • Tryck på tilldelningsikonen (endast tillgängligt i delade projekt) för att tilldela en samarbetspartner alla markerade uppgifter
  • Tryck på three-dots_android.svgikonen med de tre punkterna → Slutför för att slutföra alla markerade uppgifter. (Om du har valt slutförda uppgifter, kommer du att se alternativet att istället ändra status till ej slutfört på alla markerade uppgifter)
  • Tryck på three-dots_android.svgikonen med de tre punkterna → Etiketter för att lägga till en etikett på (eller ta bort etiketter från) alla markerade uppgifter
  • Tryck på three-dots_android.svgikonen med de tre punkterna → Duplicera för att göra en kopia av alla markerade uppgifter
  • Tryck på three-dots_android.svgikonen med de tre punkterna → Radera för att radera alla markerade uppgifter
Du kan också markera uppgifter genom att svepa över dem från vänster till höger. Det går att ställa in hur man vill svepa via Inställningar → Allmänt → Svepåtgärder.
 1. Längst upp till höger om vyn med projekt, etikett eller filter trycker du på three-dots_ios.svgikonen med de tre punkterna.
 2. Tryck på Välj uppgifter.
 3. Tryck på uppgifter för att markera dem. Valda uppgifter kommer att bli markerade.
 4. I menyraden längst ned väljer du den åtgärd som du vill utföra:
  • Tryck på calendar_ios.svgkalenderikonen för att schemalägga alla markerade uppgifter
  • Tryck på move_ios.svgflyttaikonen för att flytta alla markerade uppgifter till ett annat projekt
  • Tryck på flag_ios.svgflaggikonen för att ändra prioritet på alla markerade uppgifter
  • Tryck på assign_ios.svgtilldelningsikonen (endast tillgängligt i delade projekt) för att tilldela en samarbetspartner alla markerade uppgifter
  • Tryck på three-dots_ios.svgikonen med de tre punkterna → Välj etiketter för att lägga till etiketter på (eller ta bort etiketter från) alla markerade uppgifter
  • Tryck på three-dots_ios.svgikonen med de tre punkterna → Slutför uppgifter för att slutföra alla markerade uppgifter
  • Tryck på three-dots_ios.svgikonen med de tre punkterna → Radera uppgifter för att radera alla markerade uppgifter
Du kan också markera uppgifter genom att svepa över dem från vänster till höger. Det går att ställa in hur man vill svepa via Inställningar → Allmänt → Svepåtgärder.
Om din iOS-enhet använder version iOS 13 eller högre, så kan du även markera multipla uppgifter genom att använda uppgifternas kontextmenyer.