Välj och ändra flera uppgifter

Tillgängligt för:
Bas
Premium
Business

Att markera flera uppgifter samtidigt är ett behändigt sätt att snabbt omplanera, välja prioritetsnivå på, flytta eller redigera flera uppgifter, så att du kan återgå till att fokusera på viktigare saker. Såhär gör du:

 1. I valfri uppgiftsvy, tryck på Ctrl (Windows) eller Cmd (macOS) och klicka på uppgifter för att markera/avmarkera dem. För att markera flera uppgifter på en gång, håll ned Shift-tangenten. Valda uppgifter kommer att bli gulmarkerade.
 2. Från menyraden längst upp, välj den åtgärd som du vill utföra på de valda uppgifterna:
  • Klicka på Schema för att schemalägga alla markerade uppgifter.
  • Klicka påFlytta till projekt för att flytta alla markerade uppgifter till ett annat projekt.
  • Klicka påPrioritet för att välja prioritet till alla markerade uppgifter.
  • Klicka på Tilldela någon (under Mer, i delade projekt) för att tilldela den markerade uppgiften till en teammedlem.
  • Klicka på Arkivera (under Mer) för att arkivera alla markerade uppgifter.
  • Klicka på Duplicera (under Mer) för att duplicera alla markerade uppgifter.
  • Klicka på Radera (under Mer) för att radera alla markerade uppgifter.
  • Klicka på Lägg till etikett (under Mer) för att lägga till en etikett till alla markerade uppgifter.
  • Klicka på Ta bort etikett (under Mer) för att ta bort etiketter från alla markerade uppgifter.

web.gif

 1. I valfri vy, tryck på uppgifter för att markera/avmarkera dem. Markerade uppgifter kommer att bli gråmarkerade.
 2. Från menyraden längst upp, välj den åtgärd som du vill utföra på de valda uppgifterna:
 • Tryck på bocken längst ned till vänster för att slutföra alla markerade uppgifter.
 • Tryck på kalendern längst ned till vänster för att schemalägga alla markerade uppgifter.
 • Tryck på mapp-ikonen för att flytta alla markerade uppgifter till ett annat projekt.
 • Tryck på person-ikonen för att tilldela alla markerade uppgifter.
 • Tryck på flaggikonen för att välja eller ändra prioritet på alla markerade uppgifter.
 • Tryck på de tre punkterna längst upp till höger > Radera för att radera alla markerade uppgifter.

android.gif

 1. I valfri uppgiftsvy längst upp till höger, tryck på ikonen med tre punkter.
 2. Välj Redigera flera objekt.
 3. Tryck på uppgifter för att markera/avmarkera dem. Markerade uppgifter kommer att bli gråmarkerade.
 4. Från menyraden längst upp, välj den åtgärd som du vill utföra på de valda uppgifterna:
 • Tryck på bocken för att slutföra alla markerade uppgifter.
 • Tryck på kalendern för att schemalägga alla markerade uppgifter.
 • Tryck på flaggikonen för att välja eller ändra prioritet på alla markerade uppgifter.
 • Tryck på person-ikonen för att tilldela alla markerade uppgifter.
 • Tryck på de tre prickarna> Flytta till för att flytta alla markerade uppgifter till ett annat projekt.
 • Tryck på de tre punkterna > Radera för att radera alla markerade uppgifter.

ios.gif

 1. Öppna Todoistappen.
 2. Håll ned Ctrl+m för att aktivera markeringsläget.
 3. Markera alla uppgifter som du vill ändra genom att använda kryssrutorna.
 4. Längst upp till höger, välj den åtgärd som du vill utföra på de valda uppgifterna::
  • För att schemalägga uppgifter, klicka på kalenderikonen.
  • För att välja eller ändra prioritetsnivå på uppgifterna, klicka på prioritetsflaggan.
  • I delade projekt, klicka på personikonen för att tilldela uppgiften till en teammedlem.
  • För att slutföra uppgifterna, klicka på ikonen för fler åtgärder (de 3 horisontella punkterna) och välj Slutför.
  • För att flytta uppgifterna till ett annat projekt, klicka på ikonen för fler åtgärder (de 3 horisontella punkterna) och välj Flytta.
  • För att radera uppgifterna, klicka på ikonen för fler åtgärder (de 3 horisontella punkterna) och välj Radera.windows.gif